Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2021-11 V2

22-10-2021 19:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 952 Weergaven

Versie 2 - 28 oktober 2021 - We hebben een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Dit is in blauw weergegeven.

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030516)

Mededelingen

Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 

Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar.

Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. 

Herinnering - Officelink maakt plaats voor Template Editor

Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 6 oktober op de community.

Gewijzigd en verbeterd

Aanpassen lengte rubriek P01303 (change 2861680) en P02508 (change 2920303)

Waarom 

De rubrieken P01303 (extra uren 2) en P02508 (Reisbewegingen) hebben beide een lengte van 5 numeriek met 2 decimalen. In sommige gevallen was dit te gelimiteerd en bovendien niet in lijn met de toegestane lengte in Payroll Gemal.

Hoe 

De lengte van de rubrieken P01303 en P02508 is aangepast naar 6 numeriek met 2 decimalen.

Actie

Er is geen actie nodig.

Rubriek P00332 - code soortloner (change 2917471)

Waarom

In Payroll Gemal kon je de rubriek P00332 (code soortloner) al met terugwerkende kracht over het vorig jaar muteren, maar in Beaufort nog niet.

Hoe

Bij de rubriekdefinitie van rubriekcode P00332 (code soortloner) is de optie Herrek. vorg jaar geactiveerd.

Actie

Er is geen actie nodig.

Waarde 6 toegevoegd bij de rubriekcodes Afhandeling uit dienst PB (change 2920320)

Waarom

In Payroll Gemal was bij de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB de waarde 6 al beschikbaar, maar in Beaufort nog niet.

Hoe

Aan de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB  (P12837, P12895, P12899, P12932, P12957) is de waarde 6 toegevoegd met als omschrijving: Opnieuw in dienst, zonder tegenboeking saldo PB.

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

Foutmelding bij invoeren nieuwe inkomstenverhoudingen (change 2875996)

Melding

Soms verscheen bij het invoeren van een nieuw dienstverband (inkomstenverhouding) een blauw scherm.

Oplossing 

Het bleek dat het blauwe scherm verscheen als bij het invoeren van nieuwe dienstverbanden, veelvuldig één en hetzelfde identieke Burgerservicenummer (BSN) werd hergebruikt. Hoewel het feitelijk om een oneigenlijke werkwijze gaat, zijn we van mening dat Beaufort ook in dit soort gevallen niet tot blauwe schermen mag leiden. Daarom hebben we dit technisch opgelost.

Actie

Er is geen actie nodig.

Werknemers niet te selecteren (change 2904918)

Melding

Na het selecteren van dienstverbanden, werd de procedure niet  gecontinueerd, maar verscheen de melding: wegschrijven succesvol
Het betreft de selectieschermen dienstverband (160045) en dienstverband OIR (160046).

Oplossing

We hebben de fout in de release hersteld en een nieuwe upgrade aangemaakt, (Upgrade 202109/030515). Deze upgrade is ter beschikking gesteld/geïnstalleerd op 7 september 2021 en de bijbehorende instructie vind je op de community van HR Core Beaufort (online). 

Actie

Voor HR Core Beaufort Online klanten zijn de aangepaste componenten al automatisch geïnstalleerd.

Voor de on premise klanten, zie het bericht Fout in release 2021-09 Selectiescherm dienstverband / Selectiescherm dienstverband OIR dat 7 september 2021 op de community van HR Core Beaufort (online) is gepubliceerdOverigens zal deze fout na installatie van de 2021-11 release automatisch opgelost zijn. U hoeft niet een eerdere release te (her)installeren.

Missende waarde  voor Code soort dienstijd ABP (change 2884198)

Melding

In de tabel Diensttijd ABP extern ontbrak de waarde WGP.

Oplossing

De waarde WGP Werkn met politiek verlof is toegevoegd aan de tabel  Diensttijd ABP extern. Tevens is de waarde WVP Politieke functie gemarkeerd als vervallen.

Actie

Om de waarde WGP te kunnen gebruiken, moet je in de functie 203008 Soort diensttijd ABP een eigen code aanmaken die je vervolgens koppelt aan de nieuwe waarde WGP.

Het is overigens niet nodig de waarde WVP te converteren naar WGP bij de dienstverbanden waar je deze hebt vastgelegd; in de aanlevering naar APG interpreteert Payroll Gemal de waarde WVP als WGP.

Aanvullende acties bij leegmaken datum uit dienst (change 2890147)

Melding

Als via indirect muteren P00830 Datum uit dienst wordt leeggemaakt, moeten, naast de bestaande acties, ook de rubrieken P01113 Reden einde dv en P00850 Reden uit dienst LA/UPA worden leeggemaakt.

Oplossing

Het leegmaken van rubriek P00830 Datum uit dienst via een indirecte mutatie resulteert in de volgende acties:

  • P00362 Code afhandeling vakantietoeslag krijgt waarde 0.
  • P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering krijgt waarde 0.
  • P01113 Reden einde dv wordt leeggemaakt.
  • P00850 Reden uit dienst LA/UPA wordt leeggemaakt als P02941 Datum uit dienst LA/UPA leeg is.

Actie

Er is geen verdere actie nodig.

De einddatum WAZO werd onterecht berekend (change 2831889)

Melding

Bij een nieuwe zwangerschapsziekmelding, geen zwangerschapsverlof, werd de einddatum WAZO onterecht berekend.

Oplossing

De programmatuur is hierop aangepast, zodat de einddatum WAZO alleen wordt berekend bij zwangerschapsverlof.

Actie

Er is geen actie nodig.

Thuiswerkactiviteiten niet goed berekend  (change 2952298)

Melding

Bij urenregistratie van thuiswerk in Tijdregistratie, werden de uren niet goed berekend bij een andere regeling dan Algemeen (ALG)

Oplossing

De programmatuur is hierop aangepast, zodat ook bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) de uren thuiswerk goed worden berekend.

Actie

Er is geen actie nodig.

Inrichtingswijzigingen

Procentuele toelagen met eigen grondslag

Vanuit het wensenportaal van Payroll Gemal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag.

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-11/3.

Nieuwe exportcodes

Exportcode Omschrijving
00631 Procent.toelage 1
00632 Procent.toelage 2
00633 Procent.toelage 3
01921 Cd.pro.toel.reg 1
01922 Cd.pro.toel.reg 2
01923 Cd.pro.toel.reg 3

Nieuwe rubrieken en exportcodes

Nieuwe referentiewaardes

 

Rubriekcode
Waarde
Omschrijving
P11921, P11922, P11923 0 Niet van toepassing
P11921, P11922, P11923 1 Recht op procentuele toelage

 

Nieuwe uitvoercodes

Uitvoercode Omschrijving
631 Procent.toelage 1
632 Procent.toelage 2
633 Procent.toelage 3

Nieuwe importrubrieken

Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving

00631

Procent.toelage 1 P92631 Procentuele toelage 1
00632 Procent.toelage 2 P92632 Procentuele toelage 2
00633 Procent.toelage 3 P92633 Procentuele toelage 3

Publishing Date : 10/28/2021

Medewerkers