Mijn Communities
Help

Management Information Beaufort Online 2020-07-20

22-07-2020 12:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 465 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Gegevens toegevoegd aan Report Builder

De volgende gegevens zijn toegevoegd aan Report builder:

 • Opleidingsinstituut
  • Opleidingsinstituut
  • Omschrijving Opl.Instituut
 • Opleiding
  • Opleiding
  • Opleidingstype
  • Type omschrijving
  • Omschrijving Opleiding
  • Toelichting Opleiding
 • Persoonlijke Opleidingsstap
  • Actie Organisatie Opleidingsstap
  • Actie Persoon Opleidingsstap
  • Opleidingsinstituut
  • Begindatum Opleidingsstap
  • Einddatum Opleidingsstap
  • Geplande datum Opleidingsstap
  • Status Inschrijving Opleiding
  • Status Inschrijving Omschrijving
  • Status Opleiding
  • Status Opleiding Omschrijving
  • Status Diploma
  • Status Diploma Omschrijving
  • Voortgang Opleidingsstap
  • Voortgang omschrijving
  • Kosten Opleidingsstap
  • Werkgeversbijdrage Opleidingsstap
  • Werknemersbijdrage Opleidingsstap
  • Opleidingstype
  • Toelichting Opleidingsstap
 • Dienstverband
  • Regeling AVBAS

  • Regeling BAW

  • Regeling ORD

  • Regeling SLD

  • Regeling VBD

  • Regeling VSD

  • Regeling OVW

 • Dienstverband Onderwijs
  • FTE Maandag
  • FTE Dinsdag
  • FTE Woensdag
  • FTE Donderdag
  • FTE Vrijdag
  • FTE Zaterdag
  • FTE Zondag
  • FTE Week
  • Uren Maandag
  • Uren Dinsdag
  • Uren Woensdag
  • Uren Donderdag
  • Uren Vrijdag
  • Uren Zaterdag
  • Uren Zondag
  • Uren Week
 • Korttijdelijke uitbreiding
  • Kenmerk

Verwerking vrije velden aangepast

Tijdens het verzamelen van data ten behoeve van rapportages constateren wij regelmatig in de historie Vrije velden zonder begindatum. Deze rubrieken worden niet meer verwerkt. Omdat deze velden geen historie hebben (geen startdatum) kunnen ze eenvoudig worden overgeslagen.

GEMAL resultaten aanpassing

In deze release hebben we een aanpassing gedaan in het Salaris model. In de vorige versie van het model werden GEMAL-resultaten waarvan het dienstverband niet kon worden achterhaald in Beaufort niet getoond. Hierdoor ontstonden verschillen in de financiële rapportages. Door de wijziging in het model worden de GEMAL-resultaten wel getoond. Als de dienstverband,- e/o persoonsgegevens niet uit Beaufort kunnen gehaald worden blijven deze kolommen leeg, maar wordt het GEMAL resultaat wel getoond. 

Opgeloste meldingen

change 15518564 - Verkeerde waarde in kolom Aantal uren in rapport 0524. Het rapport toont nu de juiste waarde, afhankelijk van de waarde in de parameter: "Regulatie"

change14603071 - Rapport 0602 Diensttijden jubileum geeft de verkeerde waarde.  Medewerkers zonder BRIN nummer werden niet getoond. Oplossing: Ook medewerkers zonder BRIN worden nu getoont.

changes 15507727, 15493647 & 15127153 Salaris resultaten worden niet getoond. Zie verbetering: "GEMAL resultaten aanpassing".

Let op: Wijziging Autorisatie HR Core Online rapportages per 1 oktober 2020

Per 1 oktober zullen wij alle klanten overzetten naar dezelfde wijze van autoriseren.
Om gebruik te kunnen maken van de rapportage tool Report Builder en de HR Core rapportages die beschikbaar zijn in Youforce moeten de gebruikers worden geautoriseerd. Naast de toegang tot de rapportage tool en de rapportages moet er worden vastgelegd tot welke gegevens een gebruiker toegang mag krijgen. Deze autorisatie wordt in HR Self Service ingericht. Hier wordt per gebruiker vastgelegd van welke afdelingen de gegevens in de rapportages mogen worden weergegeven.
De meeste van onze klanten maken gebruik van deze vorm van autorisatie. Als uw organisatie deze vorm van autorisatie ook gebruikt dan zult u geen verschil zien in het gebruik en wijzigt er voor uw organisatie niets.
Maakt jouw organisatie echter gebruik van de alternatieve manier van autoriseren, de zogenaamde hiërarchische methode, dan zouden er wijzigingen op kunnen treden in de gegevens die in de rapportages zichtbaar worden nadat wij de functionele wijziging hebben doorgevoerd.
Wilt u gebruik blijven maken van de alternatieve manier van autoriseren dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons Service Center.

Publishing Date : 7/22/2020