Mijn Communities
Help

Releases Youforce Management Info

Sorteren op:
Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd aan Report Builder De volgende gegevens zijn toegevoegd aan Report builder: Opleidingsinstituut Opleidingsinstituut Omschrijving Opl.Instituut Opleiding Opleiding Opleidingstype Type omschrijving Omschrijving Opleiding Toelichting Opleiding Persoonlijke Opleidingsstap Actie Organisatie Opleidingsstap Actie Persoon Opleidingsstap Opleidingsinstituut Begindatum Opleidingsstap Einddatum Opleidingsstap Geplande datum Opleidingsstap Status Inschrijving Opleiding Status Inschrijving Omschrijving Status Opleiding Status Opleiding Omschrijving Status Diploma Status Diploma Omschrijving Voortgang Opleidingsstap Voortgang omschrijving Kosten Opleidingsstap Werkgeversbijdrage Opleidingsstap Werknemersbijdrage Opleidingsstap Opleidingstype Toelichting Opleidingsstap Dienstverband Regeling AVBAS Regeling BAW Regeling ORD Regeling SLD Regeling VBD Regeling VSD Regeling OVW Dienstverband Onderwijs FTE Maandag FTE Dinsdag FTE Woensdag FTE Donderdag FTE Vrijdag FTE Zaterdag FTE Zondag FTE Week Uren Maandag Uren Dinsdag Uren Woensdag Uren Donderdag Uren Vrijdag Uren Zaterdag Uren Zondag Uren Week Korttijdelijke uitbreiding Kenmerk Verwerking vrije velden aangepast Tijdens het verzamelen van data ten behoeve van rapportages constateren wij regelmatig in de historie Vrije velden zonder begindatum. Deze rubrieken worden niet meer verwerkt. Omdat deze velden geen historie hebben (geen startdatum) kunnen ze eenvoudig worden overgeslagen. GEMAL resultaten aanpassing In deze release hebben we een aanpassing gedaan in het Salaris model. In de vorige versie van het model werden GEMAL-resultaten waarvan het dienstverband niet kon worden achterhaald in Beaufort niet getoond. Hierdoor ontstonden verschillen in de financiële rapportages. Door de wijziging in het model worden de GEMAL-resultaten wel getoond. Als de dienstverband,- e/o persoonsgegevens niet uit Beaufort kunnen gehaald worden blijven deze kolommen leeg, maar wordt het GEMAL resultaat wel getoond.  Opgeloste meldingen change 15518564 - Verkeerde waarde in kolom Aantal uren in rapport 0524. Het rapport toont nu de juiste waarde, afhankelijk van de waarde in de parameter: "Regulatie" change14603071 - Rapport 0602 Diensttijden jubileum geeft de verkeerde waarde.  Medewerkers zonder BRIN nummer werden niet getoond. Oplossing: Ook medewerkers zonder BRIN worden nu getoont. changes 15507727, 15493647 & 15127153 Salaris resultaten worden niet getoond. Zie verbetering: "GEMAL resultaten aanpassing". Let op: Wijziging Autorisatie HR Core Online rapportages per 1 oktober 2020 Per 1 oktober zullen wij alle klanten overzetten naar dezelfde wijze van autoriseren. Om gebruik te kunnen maken van de rapportage tool Report Builder en de HR Core rapportages die beschikbaar zijn in Youforce moeten de gebruikers worden geautoriseerd. Naast de toegang tot de rapportage tool en de rapportages moet er worden vastgelegd tot welke gegevens een gebruiker toegang mag krijgen. Deze autorisatie wordt in HR Self Service ingericht. Hier wordt per gebruiker vastgelegd van welke afdelingen de gegevens in de rapportages mogen worden weergegeven. De meeste van onze klanten maken gebruik van deze vorm van autorisatie. Als uw organisatie deze vorm van autorisatie ook gebruikt dan zult u geen verschil zien in het gebruik en wijzigt er voor uw organisatie niets. Maakt jouw organisatie echter gebruik van de alternatieve manier van autoriseren, de zogenaamde hiërarchische methode, dan zouden er wijzigingen op kunnen treden in de gegevens die in de rapportages zichtbaar worden nadat wij de functionele wijziging hebben doorgevoerd. Wilt u gebruik blijven maken van de alternatieve manier van autoriseren dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons Service Center. Publishing Date : 7/22/2020
Volledig artikel weergeven
22-07-2020 12:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 468 Weergaven
[toc] Gewijzigd en verbeterd Percentage inschaling in Garantieschaal toegevoegd aan Beaufort Basis en Datafeed Het veld ‘% inschaling garantieschaal’ ontbrak in het model Beaufort Basis en de Datafeed. Dit hebben we toegevoegd aan de map Salaris en de Datafeed: Model Beaufort Basis Datafeed Dit veld is beschikbaar bij de Actuele vrije stamgegevens in de datafeed: Ontvangen ziekengelden toegevoegd aan Verzuim model en Datafeed Tot op heden was het niet mogelijk te rapporteren op de ontvangen ziekengelden. We hebben nu aan het model ‘Verzuim_OP’ deze velden toegevoegd. Deze velden komen uit DPID118 in Beaufort en het gaat om de volgende velden: Aantal Uitkeringsdagen Aantal Wachtdagen Begindatum Per. Ontv. Ziektegeld Einddatum Per. Ont. Ziektegeld Specificatienummer Specificatiedatum Uitkeringsbedrag Velden in de datafeed Opgeloste meldingen Report 0405 verjaring verlof is leeg (change 1899564) Melding Voor een aantal klanten bleef het rapport ‘0405 verjaring verlof’ leeg en was het niet mogelijk om op de verjaring van verlof te rapporteren Oplossing We hebben de programmatuur aangepast zodat dit rapport nu weer data weergeeft. Publishing Date : 6/5/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 16:16
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 629 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Toegang Ad-hoc rapportages uitzetten nu mogelijk Huidige situatie Voor het maken en aanpassen van rapportages is het mogelijk gebruik te maken van Ad-hoc rapportages via het Youforce portaal. Tot kort geleden was het echter niet mogelijk om deze toegang uit te zetten voor specifieke gebruikers. Iedereen die toegang had tot rapportages zag ook de link naar Ad-hoc rapportages, zowel op het professional portaal als het manager/medewerker portaal. Aanpassing De mogelijkheid om dit uit te zetten is nu wel aanwezig. Beheerders kunnen nu voor gebruikers in hun organisatie de toegang tot Ad-hoc rapportages uitzetten. Standaard staat de toegang wel aan, dus actieve gebruikers van deze functionaliteit zijn nu niet ineens geblokkeerd. Met dit verschil dat deze toegang nu weggehaald kan worden. Beheerders wordt geadviseerd om te controleren of de juiste (groepen) gebruikers toegang hebben. De functioneel beheerder kan in Youforce Toegangsbeheer nu de rechten voor Ad-hoc rapportages uitvinken voor individuele gebruikers (medewerkers, managers of professionals): De functioneel beheerder kan ook de autorisatie uitzetten voor groepen gebruikers met een bepaalde rol, in Youforce autorisatieprofielen beheren: Let op: hoewel Ad-hoc rapportages in principe beschikbaar is via het Manager/medewerker portaal, zal deze functionaliteit alleen werken in de browser Internet Explorer, versie 11. Publishing Date : 3/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-03-2020 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 506 Weergaven
Nieuw Bezettingsgegevens: indirecte mutaties toegevoegd aan inzet Voor de Ad-Hoc rapportages hebben wij de toekomstmutaties van bezettingsgegevens toegevoegd aan het model Beaufort Basis; entiteit Inzet. Hierdoor worden gegevens die via indirect muteren in HR Core Beaufort worden ingelezen en daar in de toekomst pas worden verwerkt, nu al zichtbaar in de rapporten. Hiermee bieden we de mogelijkheid om rapportages te ontwikkelen die inzicht geven in contractgegevens van verleden, heden en toekomst. Controle op 'Datum in dienst CAO is leeg' Wij hebben een nieuw veld toegevoegd aan het report model Beaufort Basis dat aangeeft of de Datum in dienst CAO is gevuld. Het veld heeft de naam: 'Datum in dienst CAO is leeg'. Dit veld heeft als resultaat: 'Ja' - indien dit veld in Beaufort leeg is 'Nee'  - indien dit veld in Beaufort gevuld is INTERN BO4 Reporting: Create Shared Datasets for Free Fields Historical(rubrieken)  Eerder dit jaar hebben we de functionaliteit binnen report builder, shared datasets, beschikbaar gesteld. In deze release gaan we daarop verder en bieden we concrete shared datasets aan die specifiek gaan over vrije velden. Deze shared datasets zijn met name bedoeld om de performance van de rapportages te waarborgen.  We communiceren dit nog niet breed naar klanten, alleen naar een paar specifieke klanten. Daarna gaan we dit breder communiceren Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 446 Weergaven
Opgeloste meldingen  Bij het gebruik van 'vrije velden' treed er een fout op in bestaande maatwerk rapporten (change 1161019) Melding Bij sommige ad-hoc rapportages die gebruik maken van 'vrije velden' gaven een foutmelding. Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast zodat de rapporten weer werken. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 457 Weergaven
Opgeloste meldingen  Standaard rapport 0526 toont geen OE's in parameter 'Hier.org.eenheid' (change 1369128) Melding Standaard rapport 0526 toont geen OE's in parameter 'Hier.org.eenheid'. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor nu de OE's correct getoond worden. Hierbij zijn de waarden van de getoonde OE's zijn afhankelijk van de gekozen waarde voor de parameter Organisatiemodel. Standaard rapport 0601 - Diensttijden afvloeiingsoverzicht is erg traag  (change 1386300) Melding Dit is een standaard rapport wat specifiek gebruikt wordt door onderwijsinstellingen. Het rapport blijft op 'loading' staan gedurende 30 minuten zonder resultaat. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor het rapport veel sneller wordt getoond. Tevens wordt het rapport bij aanklikken niet automatisch uitgevoerd maar moeten eerst de parameters Bestuur en School worden geselecteerd. Ad hoc Rapportage die gebruik maken van het veld "Perc. Deelbetrekking DV" tonen geen gegevens voor dat veld (change 1517992) Melding Bij een rapport met het veld 'perc deelbetrekking dv', worden geen gegevens getoond voor dit veld. Dit is een veld in het model 'Beaufort Basis' in de entiteit 'Dienstverband' Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast waardoor nu de gegevens getoond worden. Velden toegevoegd aan rapportmodellen  Wij hebben een aantal velden toegevoegd aan Ad-hoc reporting. Het betreft de volgende models en velden: Voor het model Verzuim_OP Entiteit: Werken op AT basis Code Eigen/Aangepast WerkOmschrijving AT Werk Notities Bij Wrkn Op AT Basis -   LET OP: voor het gebruik van dit veld is het noodzakelijk dat u meerdere velden tegelijk toevoegt aan de query (inclusief dit veld). Wanneer u dit veld individueel selecteert, werkt het niet goed. Dit heeft te maken met het feit dat dit een uniek veld is dat heel veel tekst kan bevatten. Organisatorische Eenheid Perc.Produktief Therapie Tot Therapie Vanaf Uren Per Wk Op AT Basis Entiteit: AG Norisk Periode Einddatum No Risk Periode Persoonsnummer Toelichting No Risk Periode Voor het model Beaufort Basis Entiteit: Externe Instroom Functie Eerste AO Dag Ingangsdatum Ext. Instroom Nm Werkgever Eerste AO Dag Persoonsnummer Wijze Van Externe Instroom Voor het model PKB Entiteit: Tijdregistratie Code Activiteit Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 506 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Shared Datasets verwijderen In de vorige release hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om shared datasets te gebruiken. Het was echter niet mogelijk om de gemaakte shared datasets te verwijderen. Het verwijderen van datasets is nu wel mogelijk: gebruik hiervoor de knop Object verwijderen. Datafeed Wij hebben aan de datafeed de volgende velden toegevoegd: Journaalpost regel    Instellingsnummer    Kostendrager    Kostenplaats    Kostensoort    Opdrachtgever    Opgave kostendrager    Opgave kostenplaats    Tegenrekening    Version    Volgnummer journaalpost    Volgnummer kostendrager    Volgnummer kostenplaats    Volgnummer kostensoort  JP-regel uitvoercode    Instellingsnummer    Opdrachtgever nummer    Teken    Teken/uitvoercode    Uitvoercode    Version    Volgnummer journaalpost    Volgnummer uitvoercode Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 15:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 554 Weergaven
Nieuw Shared datasets Voor het maken van rapportages in Report Builder heb je een dataset nodig. Dit is een specifieke selectie van gegevens die nodig zijn voor de rapportage. Report Builder geeft de mogelijkheid om datasets te maken die je kan delen met andere gebruikers, de zogenaamde Shared Datasets. Deze functionaliteit is na deze release beschikbaar. Waarom Er zijn twee redenen waarom we deze functionaliteit nu toegankelijk hebben gemaakt: Verzoeken van klanten die deze functionaliteit willen gebruiken. Voor de complexere rapportages kan het gebruik van Shared Datasets namelijk van belang zijn. Verbeteren van de performance van standaard rapportages. Deze standaard rapporten zijn soms zeer omvangrijk en vragen daarom veel van de infrastructuur. In sommige gevallen heeft dit als gevolg dat we dergelijke rapporten moesten vergrendelen ten behoeve van de performance. Met als groot nadeel dat de gebruikers deze rapporten niet meer konden aanpassen. Het gebruik van de Shared datasets lost dit probleem op, zodat het volledig vergrendelen van de rapportages niet meer nodig is. Wat betekent dit precies? Het is nu mogelijk om shared datasets te maken en ze te autoriseren voor andere personen voor gebruik in hun rapportages. In de autorisatiemodule (RMI) is het mogelijk om naast een report model, een rapport en een map een nieuw type object te autoriseren: de Shared Dataset. Toekomst In de nabije toekomst gaan we standaard shared datasets leveren voor gebruik in de standaard rapportages en de ad-hoc-rapportages. Over deze standaard shared datasets, het gebruik daarvan en het maken van eigen shared datasets, gaan we de nabije toekomst meer informatie verstrekken. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 288 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verlofmodel uitbreiding: Verlofregeling salaris als veld toegevoegd We hebben een veld toegevoegd aan het verlofmodel. Het gaat om het veld 'Verlofrecht salaris' die nu beschikbaar is in de entiteit 'Verlofrecht'. Datafeed uitbreiding In deze release hebben we aan aantal velden toegevoegd aan de Datafeed. Deze velden worden niet automatisch aangevinkt en worden pas geëxporteerd wanneer deze velden aangevinkt worden. De volgende velden zijn toegevoegd: BO4 Tabel Datafeed map Veldnaam dpie311 Personeelsmanagement Afspraak toelichting dpib015 Dienstverbanden Index_ind dpia037 Overig Logon_id dpic302 Dienstverbanden IBAN dpic302 Dienstverbanden BIC dpis012 Dienstverbanden WTF Maandag dpis013 Dienstverbanden WTF Dinsdag dpis014 Dienstverbanden WTF Woensdag dpis015 Dienstverbanden WTF Donderdag dpis016 Dienstverbanden WTF Vrijdag dpis017 Dienstverbanden WTF Zaterdag dpis018 Dienstverbanden WTF Zondag dpis019 Dienstverbanden WTF Week dpis020 Dienstverbanden Benoemingsgrondslag dpis021 Dienstverbanden Onderwijsterrein 1 dpis022 Dienstverbanden Onderwijsterrein 2 dpis023 Dienstverbanden Onderwijsterrein 3 dpis024 Dienstverbanden Kenmerk dpis025 Dienstverbanden Vervangt dpis026 Dienstverbanden Aktedatum dpis027 Dienstverbanden Ind_blk_start_m dpis028 Dienstverbanden Ind_blk_eind_m dpis023 Persoonsgegevens Vak_id dpic355 Dienstverbanden Index_ind dpis024 Persoonsgegevens Omschrijving dpib025 Persoonsgegevens Ingangsdatum dpis310 Dienstverbanden WTF dpis001 Dienstverbanden KVK nummer Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 268 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbetering performance verzuimrapportages We hebben aanpassingen gedaan in de twee verzuimmodellen (Verzuim_MI en Verzuim_OP) met als resultaat dat de performance van de verzuimrapportages verbeterd is. Let op: deze verbeteringen kunnen per situatie (organisatie en rapportage) verschillen. Opgeloste meldingen Sommige OE's ontbreken in rapportages gebaseerd op het reportmodel salaris (change 1088519) Probleem Rapportages gebaseerd op het salarismodel gaf in sommige gevallen niet de juiste afdelingsinformatie weer. Dit kwam voor bij medewerkers die na de uit-dienst datum nog een nabetaling kregen. De afdeling werd bij deze medewerker in dat geval niet getoond. Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat dit niet meer voorkomt. Bij medewerkers die uit-dienst zijn, wordt de afdeling getoond waar diegene als laatst heeft gewerkt.  Standaardrapport 0202 geeft geen resultaat (change 1089494) Probleem Standaard rapport 0202 geeft geen resultaat en de parameters worden niet goed gevuld. Oplossing Het rapport is aangepast, zodat dit niet meer voorkomt en het rapport efficiënter werkt. Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 20:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
De release notes van MI Beaufort Online van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 700 Weergaven