Mijn Communities
Help

Management Information Education 2019-05

18-04-2019 16:06
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 416 Weergaven

Opgeloste meldingen

R-ON-12400-a Verjaardagslijst - Mag leeftijd niet laten zien (change 1007365)

Melding

Het rapport R-ON-12400-a Verjaardagslijst mag geen leeftijd tonen.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. De leeftijd verschijnt niet meer op het rapport.

R-ON-12000 en R-ON-12010 - Laten begrote loonkosten niet zien (change 1035163)

Melding

De rapporten R-ON-12000 and R-ON-12010 tonen geen begrote loonkosten.

Oplossing

Wij hebben de rapporten aangepast. De begrote loonkosten zijn nu wél zichtbaar.

R-ON-12100 - Medewerkers jubilea zijn soms onjuist (change 1279333)

Melding

Sommige jubilea op rapport R-ON-12100-a Diensttijden jubileumoverzicht zijn onjuist.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. Er werd alleen gegroepeerd op naam en nu wordt ook de geboortedatum in acht genomen. Nu zijn de jubilea correct.

R-ON-12300-a Pensioenlijst - Moet AOW datum gebruiken in de parameters (change 807406)

Melding

R-ON-12300-a Pensioenlijst moet de AOW datum gebruiken in de parameters Begindatum en Einddatum.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. De parameters begin- en einddatum, gebruiken nu het veld AOW datum in plaats van het veld Pensioendatum.

R-ON-60200-a - Veldnamen van csv-bestand zijn onjuist (change 811815)

Melding

De veldnamen van het csv-bestand van rapport R-ON-60200-a zijn onjuist.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. Het rapport toont nu de correcte namen van de velden.

R-ON-10200-a Personeelskaart - Resultaten zijn niet compleet (change 983415)

Melding

Van een aantal medewerkers dat via de parameters is geselecteerd, is geen Personeelskaart aangemaakt.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. In de parameter verschijnen alleen de medewerkers met een geldig dienstverband.

R-ON-15000-a GGL Rapport - Toont een functiecategorie te veel (change 1340394)

Melding

Het GGL rapport R-ON-15000-a toont een functiecategorie te veel.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. De functiecategorie 11 verschijnt niet meer in dit rapport.

R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Autorisatie methode is niet juist (change 1299709)

Melding

De autorisatie methode van rapport R-ON-13100 is niet juist.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. De autorisatie verloopt nu correct.

R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Toont onjuiste rapportnaam (change 865923)

Melding

R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting toont een onjuiste rapportnaam.

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast. Nu toont het rapport de juiste naam.

Publishing Date : 4/24/2019