Mijn Communities
Help

Releases Youforce Management Info

Sorteren op:
Nieuw Report Designer en HR Datafeed Nieuwe entiteit en velden toegevoegd Wij hebben een nieuwe entiteit en een aantal velden toegevoegd aan de ad-hoc-rapportages en HR Datafeed. Het betreft de entiteit Transitie en ontslagvergoeding met de velden: Begindatum Transitievergoeding Ontslagvergoeding Nummer inkomstenverhouding (IKV) Deze velden zijn toegevoegd aan de modellen Dienstverband en Salariskosten. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 459 Weergaven
Nieuw Wij hebben vier velden toegevoegd aan de modellen en de datafeed. Het betreft de velden: Begindatum (Personeelsdossiers | Fiscale gegevens aanvullend) Soort inkomstenverhouding (Personeelsdossiers | Fiscale gegevens aanvullend) Indicator schriftelijke overeenkomst (Personeelsdossiers | Contract) Indicator oproepovereenkomst (Personeelsdossiers | Contract) Opgeloste meldingen Report R-ON-11500-a bevat een verkeerde sortering voor de OE parameter (change 1367228) Melding Het standaard rapport R-ON-11500-a Signaallijst einddatum aanstelling toonde in een enkel geval de parameter Organisatorische eenheid in een verkeerde sortering. Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor nu de organisatorische eenheden in de juiste volgorde getoond worden. Gebruikers kunnen geen KKK selecteren in standaard rapport R-ON-11120-a (change 1563142) Melding Bij rapport R-ON-11120-a Gerealiseerde loonkosten en bezetting was het in enkele gevallen niet mogelijk om kostenplaatsen te selecteren. Oplossing Het rapport is aangepast waardoor dit niet meer voorkomt. PL en FTE zijn in sommige situaties verdubbeld in Standaard rapport R-ON-19000 (change 1603208) Melding In het rapport R-ON-19000 Gerealiseerde loonkosten en bezetting verwerkingsmaand werden in een bepaalde situatie de waarden verdubbeld. Oplossing Het rapport is aangepast waardoor dit niet meer voorkomt. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 390 Weergaven
In deze versie... Aangepast in versie 2 Het onderwerp 'Nieuw' is uitgebreid met een weergave van de models en entiteiten waar de nieuwe velden beschikbaar zijn. Nieuw Het veld Code SV is in ad-hoc-rapportages voor de models Dienstverband en Ziekte én in de HR Data Feed vervangen door drie velden. Code ZW Code WW Code WIA Deze velden zijn beschikbaar in de veldtypen Omschrijving en Korte omschrijving. Opgeloste meldingen Verzuim van medewerker niet zichtbaar in rapportages (change 1712497) Melding In een aantal specifieke gevallen werd het verzuim van medewerkers niet getoond in de rapportages. Oplossing De oorzaak was dat het verzuim van medewerkers met een geboortedatum 29 februari (in een schrikkeljaar) niet werd geselecteerd. Het rapport is aangepast en toont nu ook voor medewerkers met deze geboortedatum, de ziektegegevens over alle jaren. Publishing Date : 11/8/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 380 Weergaven
Wijziging levering personeelsgegevens aan DUO De levering personeelsgegevens aan DUO is aangepast op verzoek van DUO. Ieder kwartaal leveren wij personeelsgegevens aan DUO. DUO verzamelt deze personeelsgegevens waarmee het ministerie van OCW het beleid voorbereidt, monitort en evalueert. De wijziging die wij hebben toegepast is dat de levering nu op basis van BSN is in plaats van personeelsnummer. Meer informatie is te vinden op de website van DUO https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp  Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:09
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 448 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbetering performance Export Service Waarom We hebben een aanpassing aan de Export Service gedaan waardoor de bestanden eerder klaargezet worden. Hoe De aanpassing houd in dat alleen de bestanden die mutaties/wijzigingen bevatten opnieuw verwerkt worden. Voor de bestanden die geen wijzigingen bevatten wordt het bestand van de vorige export gebruikt. Dit betekent dat we veel minder data hoeven te verwerken en de bestanden eerder klaar kunnen zetten. De bestanden die niet opnieuw verwerkt worden, omdat ze geen wijzigingen bevatten, kunnen hierdoor een oudere tijdstempel bevatten. De tijdstempel van het moment dat dit bestand gegenereerd is. Opgeloste meldingen De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde (change 1534579) Melding De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde   Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor de volgorde van de kolommen nu correct is. Medewerker gegevens over 2018 worden niet getoond op standaard rapport R-ON-60000-a Kengetallen ziekteverzuim per jaar (change 1500392) Melding Voor een medewerker worden alleen de gegevens over 2017 getoond. Ziektegegevens over 2018 staan niet op het rapport. Oplossing De oorzaak was dat de medewerker in een schrikkeljaar op 29 Februari is geboren. Wij hebben het rapport aangepast waardoor ook voor medewerkers met deze geboortedatum, nu de ziektegegevens over alle jaren worden getoond. Publishing Date : 6/21/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 404 Weergaven
Opgeloste meldingen R-ON-12400-a Verjaardagslijst - Mag leeftijd niet laten zien (change 1007365) Melding Het rapport R-ON-12400-a Verjaardagslijst mag geen leeftijd tonen. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De leeftijd verschijnt niet meer op het rapport. R-ON-12000 en R-ON-12010 - Laten begrote loonkosten niet zien (change 1035163) Melding De rapporten R-ON-12000 and R-ON-12010 tonen geen begrote loonkosten. Oplossing Wij hebben de rapporten aangepast. De begrote loonkosten zijn nu wél zichtbaar. R-ON-12100 - Medewerkers jubilea zijn soms onjuist (change 1279333) Melding Sommige jubilea op rapport R-ON-12100-a Diensttijden jubileumoverzicht zijn onjuist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Er werd alleen gegroepeerd op naam en nu wordt ook de geboortedatum in acht genomen. Nu zijn de jubilea correct. R-ON-12300-a Pensioenlijst - Moet AOW datum gebruiken in de parameters (change 807406) Melding R-ON-12300-a Pensioenlijst moet de AOW datum gebruiken in de parameters Begindatum en Einddatum. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De parameters begin- en einddatum, gebruiken nu het veld AOW datum in plaats van het veld Pensioendatum. R-ON-60200-a - Veldnamen van csv-bestand zijn onjuist (change 811815) Melding De veldnamen van het csv-bestand van rapport R-ON-60200-a zijn onjuist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Het rapport toont nu de correcte namen van de velden. R-ON-10200-a Personeelskaart - Resultaten zijn niet compleet (change 983415) Melding Van een aantal medewerkers dat via de parameters is geselecteerd, is geen Personeelskaart aangemaakt. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. In de parameter verschijnen alleen de medewerkers met een geldig dienstverband. R-ON-15000-a GGL Rapport - Toont een functiecategorie te veel (change 1340394) Melding Het GGL rapport R-ON-15000-a toont een functiecategorie te veel. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De functiecategorie 11 verschijnt niet meer in dit rapport. R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Autorisatie methode is niet juist (change 1299709) Melding De autorisatie methode van rapport R-ON-13100 is niet juist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De autorisatie verloopt nu correct. R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Toont onjuiste rapportnaam (change 865923) Melding R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting toont een onjuiste rapportnaam. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Nu toont het rapport de juiste naam. Publishing Date : 4/24/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 423 Weergaven
Rapport R-ON-30000-a HBO Kengetallen geeft een time-out melding (change 1082901) Melding R-ON-30000-a HBO Kengetallen geeft een time-out melding en geeft geen resultaten. Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor het rapport weer goed functioneert. Het veld Aanstellingsgrondslag blijft soms leeg in de Akte van Benoeming  (change 806659) Melding Het veld Aanstellingsgrondslag blijft soms leeg in de Akte van Benoeming. Oplossing Op de akte wordt de extra omschrijving van de aanstellingsgrondslag getoond. Dit is geen verplicht veld in HR Core Education dus deze kan leeg zijn. In dit geval wordt nu de lange omschrijving van de aanstellingsgrondslag getoond. Deze is altijd gevuld in HR Core Education. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten registreren. Nieuw Velden in model en datafeed toegevoegd De volgende entiteitenelden zijn toegevoegd aan het report model Dienstverband en de datafeed: Entiteit: Dienstverband - No riskpolis (nieuw) Indicatie no riskpolis Einddatum Entiteit: Alle Report models - Duurzame Inzetbaarheid Budget boven maximum Restant boven maximum Velden in modellen verwijderd De onderstaande velden zijn verwijderd uit alle Report models: --> Velden zijn wel beschikbaar in de datafeed, maar geven altijd een lege (NULL) waarde terug. DienstverbandSalariskostenGemal ResultaatVerzuim_tgv_Verlof & Ziekte Entiteit: Aanstellingen Benoemingsgrondslag Brin volgnummer Onderwijsterrein code 1 Onderwijsterrein code 2 Onderwijsterrein code 3 Onderwijsterrein einddatum 1 Onderwijsterrein einddatum 2 Onderwijsterrein einddatum 3 Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 20:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 220 Weergaven
De release notes van MI Education van de periode 2015-2018. Er zijn geen release notes van 2015.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 586 Weergaven