Mijn Communities
Help

Management Information Education 2019-07

21-06-2019 20:33
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 399 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Verbetering performance Export Service

Waarom

We hebben een aanpassing aan de Export Service gedaan waardoor de bestanden eerder klaargezet worden.

Hoe

De aanpassing houd in dat alleen de bestanden die mutaties/wijzigingen bevatten opnieuw verwerkt worden. Voor de bestanden die geen wijzigingen bevatten wordt het bestand van de vorige export gebruikt. Dit betekent dat we veel minder data hoeven te verwerken en de bestanden eerder klaar kunnen zetten.

De bestanden die niet opnieuw verwerkt worden, omdat ze geen wijzigingen bevatten, kunnen hierdoor een oudere tijdstempel bevatten. De tijdstempel van het moment dat dit bestand gegenereerd is.

Opgeloste meldingen

De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde (change 1534579)

Melding

De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde  

Oplossing

Wij hebben het rapport aangepast waardoor de volgorde van de kolommen nu correct is.

Medewerker gegevens over 2018 worden niet getoond op standaard rapport R-ON-60000-a Kengetallen ziekteverzuim per jaar (change 1500392)

Melding

Voor een medewerker worden alleen de gegevens over 2017 getoond. Ziektegegevens over 2018 staan niet op het rapport.

Oplossing

De oorzaak was dat de medewerker in een schrikkeljaar op 29 Februari is geboren. Wij hebben het rapport aangepast waardoor ook voor medewerkers met deze geboortedatum, nu de ziektegegevens over alle jaren worden getoond.

Publishing Date : 6/21/2019