Mijn Communities
Help

Management Information Education 2019-09

23-08-2019 21:09
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 444 Weergaven

Wijziging levering personeelsgegevens aan DUO

De levering personeelsgegevens aan DUO is aangepast op verzoek van DUO. Ieder kwartaal leveren wij personeelsgegevens aan DUO. DUO verzamelt deze personeelsgegevens waarmee het ministerie van OCW het beleid voorbereidt, monitort en evalueert. De wijziging die wij hebben toegepast is dat de levering nu op basis van BSN is in plaats van personeelsnummer.

Meer informatie is te vinden op de website van DUO https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp 

Publishing Date : 8/23/2019