Mijn Communities
Help

Releases Youforce Management Info

Sorteren op:
Nieuw Shared datasets Voor het maken van rapportages in Report Builder heb je een dataset nodig. Dit is een specifieke selectie van gegevens die nodig zijn voor de rapportage. Report Builder geeft de mogelijkheid om datasets te maken die je kan delen met andere gebruikers, de zogenaamde Shared Datasets. Deze functionaliteit is na deze release beschikbaar. Waarom Er zijn twee redenen waarom we deze functionaliteit nu toegankelijk hebben gemaakt: Verzoeken van klanten die deze functionaliteit willen gebruiken. Voor de complexere rapportages kan het gebruik van Shared Datasets namelijk van belang zijn. Verbeteren van de performance van standaard rapportages. Deze standaard rapporten zijn soms zeer omvangrijk en vragen daarom veel van de infrastructuur. In sommige gevallen heeft dit als gevolg dat we dergelijke rapporten moesten vergrendelen ten behoeve van de performance. Met als groot nadeel dat de gebruikers deze rapporten niet meer konden aanpassen. Het gebruik van de Shared datasets lost dit probleem op, zodat het volledig vergrendelen van de rapportages niet meer nodig is. Wat betekent dit precies? Het is nu mogelijk om shared datasets te maken en ze te autoriseren voor andere personen voor gebruik in hun rapportages. In de autorisatiemodule (RMI) is het mogelijk om naast een report model, een rapport en een map een nieuw type object te autoriseren: de Shared Dataset. Toekomst In de nabije toekomst gaan we standaard shared datasets leveren voor gebruik in de standaard rapportages en de ad-hoc-rapportages. Over deze standaard shared datasets, het gebruik daarvan en het maken van eigen shared datasets, gaan we de nabije toekomst meer informatie verstrekken. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 287 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verlofmodel uitbreiding: Verlofregeling salaris als veld toegevoegd We hebben een veld toegevoegd aan het verlofmodel. Het gaat om het veld 'Verlofrecht salaris' die nu beschikbaar is in de entiteit 'Verlofrecht'. Datafeed uitbreiding In deze release hebben we aan aantal velden toegevoegd aan de Datafeed. Deze velden worden niet automatisch aangevinkt en worden pas geëxporteerd wanneer deze velden aangevinkt worden. De volgende velden zijn toegevoegd: BO4 Tabel Datafeed map Veldnaam dpie311 Personeelsmanagement Afspraak toelichting dpib015 Dienstverbanden Index_ind dpia037 Overig Logon_id dpic302 Dienstverbanden IBAN dpic302 Dienstverbanden BIC dpis012 Dienstverbanden WTF Maandag dpis013 Dienstverbanden WTF Dinsdag dpis014 Dienstverbanden WTF Woensdag dpis015 Dienstverbanden WTF Donderdag dpis016 Dienstverbanden WTF Vrijdag dpis017 Dienstverbanden WTF Zaterdag dpis018 Dienstverbanden WTF Zondag dpis019 Dienstverbanden WTF Week dpis020 Dienstverbanden Benoemingsgrondslag dpis021 Dienstverbanden Onderwijsterrein 1 dpis022 Dienstverbanden Onderwijsterrein 2 dpis023 Dienstverbanden Onderwijsterrein 3 dpis024 Dienstverbanden Kenmerk dpis025 Dienstverbanden Vervangt dpis026 Dienstverbanden Aktedatum dpis027 Dienstverbanden Ind_blk_start_m dpis028 Dienstverbanden Ind_blk_eind_m dpis023 Persoonsgegevens Vak_id dpic355 Dienstverbanden Index_ind dpis024 Persoonsgegevens Omschrijving dpib025 Persoonsgegevens Ingangsdatum dpis310 Dienstverbanden WTF dpis001 Dienstverbanden KVK nummer Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 266 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten registreren. Nieuw Velden in model en datafeed toegevoegd De volgende entiteitenelden zijn toegevoegd aan het report model Dienstverband en de datafeed: Entiteit: Dienstverband - No riskpolis (nieuw) Indicatie no riskpolis Einddatum Entiteit: Alle Report models - Duurzame Inzetbaarheid Budget boven maximum Restant boven maximum Velden in modellen verwijderd De onderstaande velden zijn verwijderd uit alle Report models: --> Velden zijn wel beschikbaar in de datafeed, maar geven altijd een lege (NULL) waarde terug. DienstverbandSalariskostenGemal ResultaatVerzuim_tgv_Verlof & Ziekte Entiteit: Aanstellingen Benoemingsgrondslag Brin volgnummer Onderwijsterrein code 1 Onderwijsterrein code 2 Onderwijsterrein code 3 Onderwijsterrein einddatum 1 Onderwijsterrein einddatum 2 Onderwijsterrein einddatum 3 Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 20:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbetering performance verzuimrapportages We hebben aanpassingen gedaan in de twee verzuimmodellen (Verzuim_MI en Verzuim_OP) met als resultaat dat de performance van de verzuimrapportages verbeterd is. Let op: deze verbeteringen kunnen per situatie (organisatie en rapportage) verschillen. Opgeloste meldingen Sommige OE's ontbreken in rapportages gebaseerd op het reportmodel salaris (change 1088519) Probleem Rapportages gebaseerd op het salarismodel gaf in sommige gevallen niet de juiste afdelingsinformatie weer. Dit kwam voor bij medewerkers die na de uit-dienst datum nog een nabetaling kregen. De afdeling werd bij deze medewerker in dat geval niet getoond. Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat dit niet meer voorkomt. Bij medewerkers die uit-dienst zijn, wordt de afdeling getoond waar diegene als laatst heeft gewerkt.  Standaardrapport 0202 geeft geen resultaat (change 1089494) Probleem Standaard rapport 0202 geeft geen resultaat en de parameters worden niet goed gevuld. Oplossing Het rapport is aangepast, zodat dit niet meer voorkomt en het rapport efficiënter werkt. Publishing Date : 1/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 20:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 222 Weergaven
De release notes van MI Education van de periode 2015-2018. Er zijn geen release notes van 2015.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 581 Weergaven
De release notes van MI Beaufort Online van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 695 Weergaven