Mijn Communities
Help

Releases Youforce Management Info

Sorteren op:
Via deze release notes brengen we je op de hoogte over de standaard rapportages vanuit de module Formatie & Organisatie.Deze rapporten bieden wij aan in twee series: de rapporten die beginnen met “01xx” en de rapporten die beginnen ...
Volledig artikel weergeven
04-06-2021 13:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 522 Weergaven
Shared dataset t.b.v verbetering prestaties Salaris model Onlangs hebben we een dataset toegevoegd aan de beschikbare entiteiten. Deze dataset zorgt ervoor dat de resultaten van de uitvoercodes in kolommen worden gepresenteerd. Bij gebruik van het ...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 13:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 477 Weergaven
Verzuimstatistieken (aanpassing op 29-12-2020)Vanwege een probleem bij een klant hebben we geconstateerd dat het berekenen van verzuimdagen niet goed gaat bij ziektegevallen > 730 dagen. Bij ziektegevallen > 730 dagen werd er een verkeerd ver...
Volledig artikel weergeven
04-01-2021 14:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 392 Weergaven
Report model Dienstverband niet langer ondersteund Bij de introductie van HR Core Beaufort Online en heeft Visma | Raet bij de Report builder het report model Dienstverband meegeleverd. De complexiteit van het model en de hoeveelheid vragen die het o...
Volledig artikel weergeven
21-10-2020 10:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 455 Weergaven
11-09-2020Opschonen DUO tabellenJe bent het gewend dat Visma | Raet de DUO leveringen voor jouw organisatie op zich neemt. Deze gegevens voor deze leveringen komen uit jouw systeem. Visma | Raet slaat deze leveringen, die uit meerdere tabellen best...
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 16:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 398 Weergaven
15-09-2020Vervallen verlofNa enkele meldingen van klanten hebben we het rapport 0405 - Verjaring verlof beoordeeld. We constateerden dat dit rapport niet de juiste informatie toonde.Informatie was niet actueelFormules en berekeningen waren aan verb...
Volledig artikel weergeven
16-09-2020 16:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd aan Report Builder De volgende gegevens zijn toegevoegd aan Report builder: Opleidingsinstituut Opleidingsinstituut Omschrijving Opl.Instituut Opleiding Opleiding Opleidingstype Type omschrijving Omschrijving Opleiding Toelichting Opleiding Persoonlijke Opleidingsstap Actie Organisatie Opleidingsstap Actie Persoon Opleidingsstap Opleidingsinstituut Begindatum Opleidingsstap Einddatum Opleidingsstap Geplande datum Opleidingsstap Status Inschrijving Opleiding Status Inschrijving Omschrijving Status Opleiding Status Opleiding Omschrijving Status Diploma Status Diploma Omschrijving Voortgang Opleidingsstap Voortgang omschrijving Kosten Opleidingsstap Werkgeversbijdrage Opleidingsstap Werknemersbijdrage Opleidingsstap Opleidingstype Toelichting Opleidingsstap Dienstverband Regeling AVBAS Regeling BAW Regeling ORD Regeling SLD Regeling VBD Regeling VSD Regeling OVW Dienstverband Onderwijs FTE Maandag FTE Dinsdag FTE Woensdag FTE Donderdag FTE Vrijdag FTE Zaterdag FTE Zondag FTE Week Uren Maandag Uren Dinsdag Uren Woensdag Uren Donderdag Uren Vrijdag Uren Zaterdag Uren Zondag Uren Week Korttijdelijke uitbreiding Kenmerk Verwerking vrije velden aangepast Tijdens het verzamelen van data ten behoeve van rapportages constateren wij regelmatig in de historie Vrije velden zonder begindatum. Deze rubrieken worden niet meer verwerkt. Omdat deze velden geen historie hebben (geen startdatum) kunnen ze eenvoudig worden overgeslagen. GEMAL resultaten aanpassing In deze release hebben we een aanpassing gedaan in het Salaris model. In de vorige versie van het model werden GEMAL-resultaten waarvan het dienstverband niet kon worden achterhaald in Beaufort niet getoond. Hierdoor ontstonden verschillen in de financiële rapportages. Door de wijziging in het model worden de GEMAL-resultaten wel getoond. Als de dienstverband,- e/o persoonsgegevens niet uit Beaufort kunnen gehaald worden blijven deze kolommen leeg, maar wordt het GEMAL resultaat wel getoond.  Opgeloste meldingen change 15518564 - Verkeerde waarde in kolom Aantal uren in rapport 0524. Het rapport toont nu de juiste waarde, afhankelijk van de waarde in de parameter: "Regulatie" change14603071 - Rapport 0602 Diensttijden jubileum geeft de verkeerde waarde.  Medewerkers zonder BRIN nummer werden niet getoond. Oplossing: Ook medewerkers zonder BRIN worden nu getoont. changes 15507727, 15493647 & 15127153 Salaris resultaten worden niet getoond. Zie verbetering: "GEMAL resultaten aanpassing". Let op: Wijziging Autorisatie HR Core Online rapportages per 1 oktober 2020 Per 1 oktober zullen wij alle klanten overzetten naar dezelfde wijze van autoriseren. Om gebruik te kunnen maken van de rapportage tool Report Builder en de HR Core rapportages die beschikbaar zijn in Youforce moeten de gebruikers worden geautoriseerd. Naast de toegang tot de rapportage tool en de rapportages moet er worden vastgelegd tot welke gegevens een gebruiker toegang mag krijgen. Deze autorisatie wordt in HR Self Service ingericht. Hier wordt per gebruiker vastgelegd van welke afdelingen de gegevens in de rapportages mogen worden weergegeven. De meeste van onze klanten maken gebruik van deze vorm van autorisatie. Als uw organisatie deze vorm van autorisatie ook gebruikt dan zult u geen verschil zien in het gebruik en wijzigt er voor uw organisatie niets. Maakt jouw organisatie echter gebruik van de alternatieve manier van autoriseren, de zogenaamde hiërarchische methode, dan zouden er wijzigingen op kunnen treden in de gegevens die in de rapportages zichtbaar worden nadat wij de functionele wijziging hebben doorgevoerd. Wilt u gebruik blijven maken van de alternatieve manier van autoriseren dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons Service Center. Publishing Date : 7/22/2020
Volledig artikel weergeven
22-07-2020 12:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 466 Weergaven
[toc] Gewijzigd en verbeterd Percentage inschaling in Garantieschaal toegevoegd aan Beaufort Basis en Datafeed Het veld ‘% inschaling garantieschaal’ ontbrak in het model Beaufort Basis en de Datafeed. Dit hebben we toegevoegd aan de map Salaris en de Datafeed: Model Beaufort Basis Datafeed Dit veld is beschikbaar bij de Actuele vrije stamgegevens in de datafeed: Ontvangen ziekengelden toegevoegd aan Verzuim model en Datafeed Tot op heden was het niet mogelijk te rapporteren op de ontvangen ziekengelden. We hebben nu aan het model ‘Verzuim_OP’ deze velden toegevoegd. Deze velden komen uit DPID118 in Beaufort en het gaat om de volgende velden: Aantal Uitkeringsdagen Aantal Wachtdagen Begindatum Per. Ontv. Ziektegeld Einddatum Per. Ont. Ziektegeld Specificatienummer Specificatiedatum Uitkeringsbedrag Velden in de datafeed Opgeloste meldingen Report 0405 verjaring verlof is leeg (change 1899564) Melding Voor een aantal klanten bleef het rapport ‘0405 verjaring verlof’ leeg en was het niet mogelijk om op de verjaring van verlof te rapporteren Oplossing We hebben de programmatuur aangepast zodat dit rapport nu weer data weergeeft. Publishing Date : 6/5/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 16:16
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 627 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Toegang Ad-hoc rapportages uitzetten nu mogelijk Huidige situatie Voor het maken en aanpassen van rapportages is het mogelijk gebruik te maken van Ad-hoc rapportages via het Youforce portaal. Tot kort geleden was het echter niet mogelijk om deze toegang uit te zetten voor specifieke gebruikers. Iedereen die toegang had tot rapportages zag ook de link naar Ad-hoc rapportages, zowel op het professional portaal als het manager/medewerker portaal. Aanpassing De mogelijkheid om dit uit te zetten is nu wel aanwezig. Beheerders kunnen nu voor gebruikers in hun organisatie de toegang tot Ad-hoc rapportages uitzetten. Standaard staat de toegang wel aan, dus actieve gebruikers van deze functionaliteit zijn nu niet ineens geblokkeerd. Met dit verschil dat deze toegang nu weggehaald kan worden. Beheerders wordt geadviseerd om te controleren of de juiste (groepen) gebruikers toegang hebben. De functioneel beheerder kan in Youforce Toegangsbeheer nu de rechten voor Ad-hoc rapportages uitvinken voor individuele gebruikers (medewerkers, managers of professionals): De functioneel beheerder kan ook de autorisatie uitzetten voor groepen gebruikers met een bepaalde rol, in Youforce autorisatieprofielen beheren: Let op: hoewel Ad-hoc rapportages in principe beschikbaar is via het Manager/medewerker portaal, zal deze functionaliteit alleen werken in de browser Internet Explorer, versie 11. Publishing Date : 3/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-03-2020 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 505 Weergaven
Nieuw Report Designer en HR Datafeed Nieuwe entiteit en velden toegevoegd Wij hebben een nieuwe entiteit en een aantal velden toegevoegd aan de ad-hoc-rapportages en HR Datafeed. Het betreft de entiteit Transitie en ontslagvergoeding met de velden: Begindatum Transitievergoeding Ontslagvergoeding Nummer inkomstenverhouding (IKV) Deze velden zijn toegevoegd aan de modellen Dienstverband en Salariskosten. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 456 Weergaven
Nieuw Wij hebben vier velden toegevoegd aan de modellen en de datafeed. Het betreft de velden: Begindatum (Personeelsdossiers | Fiscale gegevens aanvullend) Soort inkomstenverhouding (Personeelsdossiers | Fiscale gegevens aanvullend) Indicator schriftelijke overeenkomst (Personeelsdossiers | Contract) Indicator oproepovereenkomst (Personeelsdossiers | Contract) Opgeloste meldingen Report R-ON-11500-a bevat een verkeerde sortering voor de OE parameter (change 1367228) Melding Het standaard rapport R-ON-11500-a Signaallijst einddatum aanstelling toonde in een enkel geval de parameter Organisatorische eenheid in een verkeerde sortering. Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor nu de organisatorische eenheden in de juiste volgorde getoond worden. Gebruikers kunnen geen KKK selecteren in standaard rapport R-ON-11120-a (change 1563142) Melding Bij rapport R-ON-11120-a Gerealiseerde loonkosten en bezetting was het in enkele gevallen niet mogelijk om kostenplaatsen te selecteren. Oplossing Het rapport is aangepast waardoor dit niet meer voorkomt. PL en FTE zijn in sommige situaties verdubbeld in Standaard rapport R-ON-19000 (change 1603208) Melding In het rapport R-ON-19000 Gerealiseerde loonkosten en bezetting verwerkingsmaand werden in een bepaalde situatie de waarden verdubbeld. Oplossing Het rapport is aangepast waardoor dit niet meer voorkomt. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 385 Weergaven
Nieuw Bezettingsgegevens: indirecte mutaties toegevoegd aan inzet Voor de Ad-Hoc rapportages hebben wij de toekomstmutaties van bezettingsgegevens toegevoegd aan het model Beaufort Basis; entiteit Inzet. Hierdoor worden gegevens die via indirect muteren in HR Core Beaufort worden ingelezen en daar in de toekomst pas worden verwerkt, nu al zichtbaar in de rapporten. Hiermee bieden we de mogelijkheid om rapportages te ontwikkelen die inzicht geven in contractgegevens van verleden, heden en toekomst. Controle op 'Datum in dienst CAO is leeg' Wij hebben een nieuw veld toegevoegd aan het report model Beaufort Basis dat aangeeft of de Datum in dienst CAO is gevuld. Het veld heeft de naam: 'Datum in dienst CAO is leeg'. Dit veld heeft als resultaat: 'Ja' - indien dit veld in Beaufort leeg is 'Nee'  - indien dit veld in Beaufort gevuld is INTERN BO4 Reporting: Create Shared Datasets for Free Fields Historical(rubrieken)  Eerder dit jaar hebben we de functionaliteit binnen report builder, shared datasets, beschikbaar gesteld. In deze release gaan we daarop verder en bieden we concrete shared datasets aan die specifiek gaan over vrije velden. Deze shared datasets zijn met name bedoeld om de performance van de rapportages te waarborgen.  We communiceren dit nog niet breed naar klanten, alleen naar een paar specifieke klanten. Daarna gaan we dit breder communiceren Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 444 Weergaven
In deze versie... Aangepast in versie 2 Het onderwerp 'Nieuw' is uitgebreid met een weergave van de models en entiteiten waar de nieuwe velden beschikbaar zijn. Nieuw Het veld Code SV is in ad-hoc-rapportages voor de models Dienstverband en Ziekte én in de HR Data Feed vervangen door drie velden. Code ZW Code WW Code WIA Deze velden zijn beschikbaar in de veldtypen Omschrijving en Korte omschrijving. Opgeloste meldingen Verzuim van medewerker niet zichtbaar in rapportages (change 1712497) Melding In een aantal specifieke gevallen werd het verzuim van medewerkers niet getoond in de rapportages. Oplossing De oorzaak was dat het verzuim van medewerkers met een geboortedatum 29 februari (in een schrikkeljaar) niet werd geselecteerd. Het rapport is aangepast en toont nu ook voor medewerkers met deze geboortedatum, de ziektegegevens over alle jaren. Publishing Date : 11/8/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
Opgeloste meldingen  Bij het gebruik van 'vrije velden' treed er een fout op in bestaande maatwerk rapporten (change 1161019) Melding Bij sommige ad-hoc rapportages die gebruik maken van 'vrije velden' gaven een foutmelding. Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast zodat de rapporten weer werken. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 19:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 454 Weergaven
Wijziging levering personeelsgegevens aan DUO De levering personeelsgegevens aan DUO is aangepast op verzoek van DUO. Ieder kwartaal leveren wij personeelsgegevens aan DUO. DUO verzamelt deze personeelsgegevens waarmee het ministerie van OCW het beleid voorbereidt, monitort en evalueert. De wijziging die wij hebben toegepast is dat de levering nu op basis van BSN is in plaats van personeelsnummer. Meer informatie is te vinden op de website van DUO https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp  Publishing Date : 8/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-08-2019 21:09
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 445 Weergaven
Opgeloste meldingen  Standaard rapport 0526 toont geen OE's in parameter 'Hier.org.eenheid' (change 1369128) Melding Standaard rapport 0526 toont geen OE's in parameter 'Hier.org.eenheid'. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor nu de OE's correct getoond worden. Hierbij zijn de waarden van de getoonde OE's zijn afhankelijk van de gekozen waarde voor de parameter Organisatiemodel. Standaard rapport 0601 - Diensttijden afvloeiingsoverzicht is erg traag  (change 1386300) Melding Dit is een standaard rapport wat specifiek gebruikt wordt door onderwijsinstellingen. Het rapport blijft op 'loading' staan gedurende 30 minuten zonder resultaat. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor het rapport veel sneller wordt getoond. Tevens wordt het rapport bij aanklikken niet automatisch uitgevoerd maar moeten eerst de parameters Bestuur en School worden geselecteerd. Ad hoc Rapportage die gebruik maken van het veld "Perc. Deelbetrekking DV" tonen geen gegevens voor dat veld (change 1517992) Melding Bij een rapport met het veld 'perc deelbetrekking dv', worden geen gegevens getoond voor dit veld. Dit is een veld in het model 'Beaufort Basis' in de entiteit 'Dienstverband' Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast waardoor nu de gegevens getoond worden. Velden toegevoegd aan rapportmodellen  Wij hebben een aantal velden toegevoegd aan Ad-hoc reporting. Het betreft de volgende models en velden: Voor het model Verzuim_OP Entiteit: Werken op AT basis Code Eigen/Aangepast WerkOmschrijving AT Werk Notities Bij Wrkn Op AT Basis -   LET OP: voor het gebruik van dit veld is het noodzakelijk dat u meerdere velden tegelijk toevoegt aan de query (inclusief dit veld). Wanneer u dit veld individueel selecteert, werkt het niet goed. Dit heeft te maken met het feit dat dit een uniek veld is dat heel veel tekst kan bevatten. Organisatorische Eenheid Perc.Produktief Therapie Tot Therapie Vanaf Uren Per Wk Op AT Basis Entiteit: AG Norisk Periode Einddatum No Risk Periode Persoonsnummer Toelichting No Risk Periode Voor het model Beaufort Basis Entiteit: Externe Instroom Functie Eerste AO Dag Ingangsdatum Ext. Instroom Nm Werkgever Eerste AO Dag Persoonsnummer Wijze Van Externe Instroom Voor het model PKB Entiteit: Tijdregistratie Code Activiteit Publishing Date : 6/27/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 505 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verbetering performance Export Service Waarom We hebben een aanpassing aan de Export Service gedaan waardoor de bestanden eerder klaargezet worden. Hoe De aanpassing houd in dat alleen de bestanden die mutaties/wijzigingen bevatten opnieuw verwerkt worden. Voor de bestanden die geen wijzigingen bevatten wordt het bestand van de vorige export gebruikt. Dit betekent dat we veel minder data hoeven te verwerken en de bestanden eerder klaar kunnen zetten. De bestanden die niet opnieuw verwerkt worden, omdat ze geen wijzigingen bevatten, kunnen hierdoor een oudere tijdstempel bevatten. De tijdstempel van het moment dat dit bestand gegenereerd is. Opgeloste meldingen De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde (change 1534579) Melding De kolommen van standaard rapport R-ON-60400-a verzuim per verzuimduurklasse staan niet in de juiste volgorde   Oplossing Wij hebben het rapport aangepast waardoor de volgorde van de kolommen nu correct is. Medewerker gegevens over 2018 worden niet getoond op standaard rapport R-ON-60000-a Kengetallen ziekteverzuim per jaar (change 1500392) Melding Voor een medewerker worden alleen de gegevens over 2017 getoond. Ziektegegevens over 2018 staan niet op het rapport. Oplossing De oorzaak was dat de medewerker in een schrikkeljaar op 29 Februari is geboren. Wij hebben het rapport aangepast waardoor ook voor medewerkers met deze geboortedatum, nu de ziektegegevens over alle jaren worden getoond. Publishing Date : 6/21/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 399 Weergaven
Opgeloste meldingen R-ON-12400-a Verjaardagslijst - Mag leeftijd niet laten zien (change 1007365) Melding Het rapport R-ON-12400-a Verjaardagslijst mag geen leeftijd tonen. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De leeftijd verschijnt niet meer op het rapport. R-ON-12000 en R-ON-12010 - Laten begrote loonkosten niet zien (change 1035163) Melding De rapporten R-ON-12000 and R-ON-12010 tonen geen begrote loonkosten. Oplossing Wij hebben de rapporten aangepast. De begrote loonkosten zijn nu wél zichtbaar. R-ON-12100 - Medewerkers jubilea zijn soms onjuist (change 1279333) Melding Sommige jubilea op rapport R-ON-12100-a Diensttijden jubileumoverzicht zijn onjuist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Er werd alleen gegroepeerd op naam en nu wordt ook de geboortedatum in acht genomen. Nu zijn de jubilea correct. R-ON-12300-a Pensioenlijst - Moet AOW datum gebruiken in de parameters (change 807406) Melding R-ON-12300-a Pensioenlijst moet de AOW datum gebruiken in de parameters Begindatum en Einddatum. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De parameters begin- en einddatum, gebruiken nu het veld AOW datum in plaats van het veld Pensioendatum. R-ON-60200-a - Veldnamen van csv-bestand zijn onjuist (change 811815) Melding De veldnamen van het csv-bestand van rapport R-ON-60200-a zijn onjuist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Het rapport toont nu de correcte namen van de velden. R-ON-10200-a Personeelskaart - Resultaten zijn niet compleet (change 983415) Melding Van een aantal medewerkers dat via de parameters is geselecteerd, is geen Personeelskaart aangemaakt. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. In de parameter verschijnen alleen de medewerkers met een geldig dienstverband. R-ON-15000-a GGL Rapport - Toont een functiecategorie te veel (change 1340394) Melding Het GGL rapport R-ON-15000-a toont een functiecategorie te veel. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De functiecategorie 11 verschijnt niet meer in dit rapport. R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Autorisatie methode is niet juist (change 1299709) Melding De autorisatie methode van rapport R-ON-13100 is niet juist. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. De autorisatie verloopt nu correct. R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting - Toont onjuiste rapportnaam (change 865923) Melding R-ON-13100-a Gerealiseerde bezetting toont een onjuiste rapportnaam. Oplossing Wij hebben het rapport aangepast. Nu toont het rapport de juiste naam. Publishing Date : 4/24/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Shared Datasets verwijderen In de vorige release hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om shared datasets te gebruiken. Het was echter niet mogelijk om de gemaakte shared datasets te verwijderen. Het verwijderen van datasets is nu wel mogelijk: gebruik hiervoor de knop Object verwijderen. Datafeed Wij hebben aan de datafeed de volgende velden toegevoegd: Journaalpost regel    Instellingsnummer    Kostendrager    Kostenplaats    Kostensoort    Opdrachtgever    Opgave kostendrager    Opgave kostenplaats    Tegenrekening    Version    Volgnummer journaalpost    Volgnummer kostendrager    Volgnummer kostenplaats    Volgnummer kostensoort  JP-regel uitvoercode    Instellingsnummer    Opdrachtgever nummer    Teken    Teken/uitvoercode    Uitvoercode    Version    Volgnummer journaalpost    Volgnummer uitvoercode Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 15:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 548 Weergaven
Rapport R-ON-30000-a HBO Kengetallen geeft een time-out melding (change 1082901) Melding R-ON-30000-a HBO Kengetallen geeft een time-out melding en geeft geen resultaten. Oplossing De programmatuur is aangepast waardoor het rapport weer goed functioneert. Het veld Aanstellingsgrondslag blijft soms leeg in de Akte van Benoeming  (change 806659) Melding Het veld Aanstellingsgrondslag blijft soms leeg in de Akte van Benoeming. Oplossing Op de akte wordt de extra omschrijving van de aanstellingsgrondslag getoond. Dit is geen verplicht veld in HR Core Education dus deze kan leeg zijn. In dit geval wordt nu de lange omschrijving van de aanstellingsgrondslag getoond. Deze is altijd gevuld in HR Core Education. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:11
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 324 Weergaven