Mijn Communities
Help

Proforma 2023-01

28-12-2022 14:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 911 Weergaven

Aangepaste gegevens versie 2023

 • Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 128.810.
 • Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 16.350; percentages afdracht = 27,9; percentage inhouding = 8,37.
 • Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 25.050; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector).
 • Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 14.714; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25).
 • Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 25.069; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent). 
 • Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202; franchise € 16.322.
 • Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202, franchise € 16.322. 
 • Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,33.
 • Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,83.
 • Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair zijn meerdere constanten aangepast.
 • Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.275,08.
 • Bij sector/model UMC (referentienummera 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.384,52.
 • Bij sector/model UWV (referentienummer 24U) is gewijzigd: percentage inhouding 9,71; percentage werkgever 13,19; de franchise was op moment van schrijven nog niet bekend.
 • Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is gewijzigd: franchise € 17.488. 

Toe te passen AOW-leeftijd  

In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in 2024 t/m 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Onlangs is aangekondigd dat per 2028 de AOW-leeftijd wordt opgehoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Deze aangepaste leeftijd gaat gelden voor personen geboren in de periode 1 januari 1961 tot en met 30 september 1961. 

Proforma houdt bij de berekening van versie 2023 automatisch rekening met de nieuwe vastgestelde AOW-leeftijd (dus voor zover bekend tot en met 2028). Uiteraard dien je dan wel de geboortedatum en voor berekeningen in de toekomst een afwijkende berekeningsdatum in te voeren. Voor berekeningen met een berekeningsdatum in 2029 en verder hanteren we ook een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.

Op verzoek van afnemers van de Proforma Premium (Proforma webservice) hebben we bij release 2020 al een keuzemogelijkheid (invoercode 71) en afwijkingen daarop ingebouwd (invoercodes 72 en 73):

In Proforma Web en in Proforma Advanced kan worden gekozen voor 'Wijze bepalen AOW-leeftijd', met als mogelijke opties:

 • Actuele vastgestelde tabel (publicatie 9-11-2022 = t/m 2028 max 67 jaar en 3 maanden). Dit is de standaard werking, gelijk aan waarde 0 bij invoercode 71 in de Proforma Webservice;
 • Actuele tabel volgens levensverwachting (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2028 overeenkomend met de vastgestelde tabel, maar aangevuld tot 2060), dit is waarde 1 bij invoercode 71;
 • Oude AOW-leeftijdstabel van vóór juli 2019 (t/m 2024 max 67 jaar en 3 maand), dit is waarde 2 bij invoercode 71.

Afnemers van de Proforma Webservice kunnen tevens per aanroep, voor het dan van toepassing zijnde berekeningsjaar, van deze methodiek afwijken met:

 • Invoercode 72 = AOW-gerechtigde leeftijd in jaren; hiermee geef je afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in jaren op (minimaal 67).
 • Invoercode 73 = AOW-gerechtigde leeftijd in maanden; hiermee geef je in aanvulling op invoercode 72 afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in maanden op (standaard, indien niet opgegeven is dat 0).

Wil je ook voor 2028 een AOW-leeftijd van 67 jaar blijven hanteren, geef dan bij een aanroep van de Proforma Webservice bijvoorbeeld op: invoercode 651 met 15-09-2025, invoercode 72 met 67 en invoercode 73 met 0 (invoercode 73 mag je bij waarde 0 ook achterwege laten).

Vakantiebonnen vervallen

In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. Per 1 januari 2023 wordt de waardebepaling van vakantiebonnen dan ook uit de Wet op de loonbelasting gehaald. 

Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 600, 604, 605 en uitvoercode 15600. 

ABP IVP vervallen

De regeling Inkoop voorwaardelijk pensioen (IVP, voorheen VPL) van pensioenfonds ABP is per 2023 vervallen en is dan ook verwijderd uit versie 2023.

Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 430 t/m 432 en uitvoercodes 12700 en 14100. 

Definitieve versie 2023

De definitieve versie 2023 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (Proforma Webservice) en Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite, beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/).

Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2015 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen.

Versienummer gewijzigd

Er is hier sprake van release 2023-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.

Medewerkers