Mijn Communities
Help

Proforma 2023-11

25-10-2023 11:21 (Bijgewerkt op 27-10-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 149 Weergaven

Aangepaste gegevens versies 2023 en 2024

  • Bij sector/model Geestelijke Gezondheidszorg (referentienummer 231) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.569,92 en minimum eindejaarsuitkering € 2.675,93.
  • Bij sector/model UMC (referentienummers 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.479,92 en minimum eindejaarsuitkering € 3.756,91.
  • Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.316,41 en minimum eindejaarsuitkering € 2.454,43.
  • We hebben verzuimd per juli het maximum dagloon voor sociale verzekeringspremies op te hogen. We hebben het nu alsnog verhoogd naar 69.052,77 per jaar (5.754,40 per maand).
  • Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) hebben we bij het berekenen van de toelage (AO vergoeding) het meerekenen van vakantietoeslag uitgezet.

 

Omschrijving toegevoegd aan (procentuele) toelagen

Bij enkele sectoren wordt automatisch een procentuele toelage berekend, in het verleden werd dat meestal toegepast als bijdrage in de levensloopregeling. Het is nu in Proforma Web mogelijk in plaats van Toelage een afwijkende omschrijving mee te geven aan de toelage. Wij gebruiken dit nu zelf, vanaf versiejaar 2023, om standaard bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) de tekst 'AO vergoeding' in te vullen en dat op het verslag uit de berekening te laten zien.

 

Private aanvulling WW nu Premie aanvulling WW

In Proforma kennen we de PAWW-regeling (Private aanvulling WW). We zetten dat echter ook in voor andere premies voor aanvulling WW. Vandaar dat we, vanaf versiejaar 2023, de tekst hebben gewijzigd in 'Premie aanvulling WW', dat zie je ook terug in Proforma Advanced en op het verslag uit de berekening. Tevens kun je nu In Proforma Web bij 'Premie aanvulling WW' een afwijkende tekst invullen.

Standaard rekent PAWW met salaris en diversen belast. Bij sector/model 'VVT (Verpleeg Verzorg Thuiszorg)' rekenen we met het loon voor de loonheffingen.

 

WGA-Hiaat toegevoegd

Aan Proforma hebben we nu, vanaf versiejaar 2023, de premie voor WGA-Hiaat toegevoegd. Ook hier is het mogelijk in Proforma Web de standaard tekst 'Premie WGA-Hiaat' te wijzigen.

Standaard rekent WGA-Hiaat in Proforma met salaris en diversen belast. Bij sector/model 'VVT (Verpleeg Verzorg Thuiszorg)' rekenen we met de pensioengrondslag (voor aftrek van de OP-franchise).

 

Sector/model 'Aan de Slag' toegevoegd

We hebben sector/model 'Aan de Slag' toegevoegd aan alle verschijningsvormen van Proforma. Dit werkt overeenkomstig sector/model 'Sociale werkvoorziening (WSW)' met referentienummer 25W.

 

Versienummer ongewijzigd

Er is hier sprake van release 2023-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het verhoogde releasenummer 2023-1.02. Het releasenummer van de conceptversie 2024 hebben we verhoogd naar 2024-00.2.

 

Medewerkers