Mijn Communities
Help

Proforma 2024-01

29-12-2023 10:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 143 Weergaven

Aangepaste gegevens versie 2024

 • Op het resultaatverslag laten we het minimumloon zien (gecorrigeerd naar parttime percentage en loontijdvak). We rekenen nu met het minimum uurloon van € 13,27 en gaan voor 2024 uit van 262 werkbare dagen. Onderaan het resultaatverslag zie je nu het aantal uren per week waarmee gerekend wordt, dat is afhankelijk van de gekozen sector. Bij de standaard (keuze Algemeen) rekenen we met 40 uur per week; bij veel sectoren is 36 of 40 uur van toepassing.
 • Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 137.800.
 • Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 17.550; percentage afdracht = 27,0; percentage inhouding = 8,1.
 • Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 26.800; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector).
  Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 15.816; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25).
 • Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 26.819; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent). 
 • Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 89.382; franchise € 17.545.
 • Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 89.382, franchise € 17.545. 
 • Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.407,44.
 • Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.502,24.
 • Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.179,44;  minimum eindejaarsuitkering € 2.179,44.
 • Bij sector/model Gemeenten (referentienummer 243) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 7,55.
 • Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair (met name gebruikt via Proforma Advanced) zijn meerdere constanten aangepast.
 • Bij sector/model Sociale werkvoorziening en Aan de Slag (referentienummer 25W) is gewijzigd: franchise € 14.009. 

Definitieve versie 2024

De definitieve versie 2024 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (Proforma Webservice) en Proforma Advanced (beschikbaar in MijnYouforce en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/).

Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2016 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen.

Versienummer ongewijzigd

Er is hier sprake van release 2024-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2024-1, met het releasenummer 2024-1.01.

Medewerkers