Mijn Communities
Help

Proforma 2024-02

26-01-2024 14:36
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 81 Weergaven

Aangepaste gegevens versie 2024

  • Bij sector/model Bibliotheken (referentienummer 24B) is gewijzigd: OP = franchise € 18.797; percentage inhouding 8,41 en percentage werkgever 12,29.
  • Bij sector/model UWV (de cao, met referentienummer 24U) is gewijzigd: OP = franchise € 17.545; percentage inhouding 9,71 en percentage werkgever 12,99.
  • Bij sector/model Defensie Burger, in Proforma Advanced, wordt de inkomenstoeslag vanaf versiejaar 2024 niet meer berekend, want is in het salaris opgenomen.
  • Bij sector/model Defensie Militair is de regel 'VEB in pensioengrondslag' van het scherm in Proforma Advanced gehaald. De VEB-toelage wordt automatisch berekend; de grensbedragen zijn aangepast.
  • Bij sector/model Defensie Militair is tevens gewijzigd: SZVK = maximum grondslag is € 3817 per maand; percentage inhouding 2,25 en percentage werkgever 3,75.

Verbeteringen

  • In Proforma Web en Advanced hebben we 'Whk premie berekenen' gewijzigd in 'Verhaalde premie WGA', het gaat immers om de op de werknemer verhaalde WGA-Premie (maximaal 50%), WGA is onderdeel van de Whk-premie (Werkhervattingskas).
  • In Proforma Advanced kan nu ook bij de groene tabel worden uitgezet, voor zover dat standaard van toepassing is: Verhaalde premie WGA, Premie aanvulling WW en Premie WGA-Hiaat.

Versienummer ongewijzigd

Er is hier sprake van release 2024-02. Het actuele versienummer van Proforma is 2024-1, met het releasenummer 2024-1.01.

Medewerkers