Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2022-11

08-11-2022 19:49 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 434 Weergaven

In deze release notes zijn een aantal structurele oplossingen voor support aanvragen en incidenten aangekondigd die zullen worden vrijgegeven met de tussentijdse release van 11 november 2022.

 

Nieuw

Nieuwe actievoorwaarde: "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt"

Waarom

In sommige situaties is het noodzakelijk om acties opnieuw (herhaald) te laten inplannen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is: Een verzuimdossier wordt afgesloten op een bepaalde datum en wordt later weer heropend vanuit HR Core / Selfservice omdat de medewerker toch niet hersteld bleek. Een actie die bijvoorbeeld ingericht kan zijn bij het afsluiten van een dossier is "hervatten reiskostenvergoeding". Deze actie wordt ingepland bij de eerste keer afsluiten van het dossier, maar zal bij een volgende keer afsluiten van hetzelfde dossier niet worden ingepland. Dit komt omdat de actie reeds ingepland was voor hetzelfde dossier.

Een oplossing die hiervoor ingezet kon worden was het gebruik van de actievoorwaarde "Herhaald inplannen". Deze actievoorwaarde had echter als ongewenst neveneffect dat bij iedere aanlevering van het ziektedossier uit HR Core de actie opnieuw ingepland werd met dezelfde plandatum. Daarom wordt meestal de actievoorwaarde "Altijd inplannen" gebruikt in een dergelijke situatie. Dit betekent dat de actie altijd eenmalig wordt ingepland voor een zelfde dossier.

Hoe

Menu  Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol > Actievoorwaarde(n)

Om het onterecht opnieuw inplannen bij "Herhaald inplannen" te voorkomen hebben we een voorwaarde geïntroduceerd die de actie alleen opnieuw inplant indien de plandatum afwijkt van een eerder ingeplande zelfde actie. Naast dat deze nieuwe actievoorwaarde voor meerdere doeleinden kan worden ingezet is het ook de oplossing voor een aantal support aanvragen gemeld in change #406324.

In het selectiemenu voorwaarde onder Actievoorwaarde(n) is een optie toegevoegd "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt"

MarcDraaijers_0-1667933071375.png

Actie

Deze nieuwe voorwaarde kan in meerderde situaties van toepassing zijn. Een actie ingericht op basis van "Inplannen bij: Volledig hersteldmelden" is een typisch voorbeeld waarbij het gebruik van de nieuwe voorwaarde wenselijk is. Indien deze situatie in jouw omgeving van toepassing is raden we je aan om de actievoorwaarde "Altijd inplannen" te vervangen door deze nieuwe actievoorwaarde "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt". Ook indien er in de ingerichte acties in het verzuimprotocol nog gebruik gemaakt wordt van de voorwaarde "Herhaald inplannen" raden wij je aan om deze voorwaarde te vervangen voor de voorwaarde "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt".

 

Gewijzigd en verbeterd

Acties naar aanleiding van een interventie aanvraag verdwenen of werden niet ingepland (Change #924804)

Waarom

Vanuit meerdere support aanvragen kwam naar voren dat acties naar aanleiding van een interventie aanvraag niet werden ingepland. 

Hoe

Omdat het niet inplannen of verdwijnen van acties naar aanleiding van een interventie aanvraag zich incidenteel voordeed bleek het lastig om het exacte probleem te reproduceren. Wij hebben daarom een uitgebreide analyse gedaan op de software die verantwoordelijk is voor het inplannen van de acties naar aanleiding van een interventie aanvraag. Uit deze analyse zijn twee problemen naar voren gekomen:

  • acties die waren ingericht met een waarde voor het veld "moment" anders dan 0 (nul) werden nooit ingepland.
  • Indien de gebruiker bij de interventie aanvraag het veld einddatum invulde met een datum werden alle gegenereerde open acties direct verwijderd.

Na deze release worden ook de acties die een moment anders dan de waarde 0 (nul) hebben direct ingepland. Daarnaast worden de acties niet meer verwijderd indien er een einddatum wordt ingevuld bij de interventie.

MarcDraaijers_1-1667933071383.png

Actie

Geen actie vereist

 

Opgeloste meldingen

Acties ingepland naar aanleiding van einde dienstverband worden onterecht ingepland (Change #880399)

Waarom

Incidenteel kwam het voor dat er acties onterecht werden ingepland op basis van "Einde dienstverband" terwijl er voor de betrokken medewerker nog helemaal geen einddatum dienstverband bekend was of op basis van "Moment" nog niet van toepassing was.

Hoe

Omdat dit probleem niet reproduceerbaar bleek hebben we de software module die verantwoordelijk is voor het inplannen van acties naar aanleiding van einde dienstverband uitgebreid geanalyseerd. Hierin is een aanknopingspunt gevonden dat zou kunnen leiden tot deze foutsituatie. We hebben de software aangepast en robuuster gemaakt.

Actie

Geen actie vereist

Medewerkers