Mijn Communities
Help

Release notes maart 2024

13-03-2024 14:19
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 208 Weergaven

Functietype voor LinkedIn vacature integratie (live)

Doel en scope

We wilden LinkedIn voorzien van categoriewaarden voor het functietype.

 

Omschrijving

We hebben de categorie 'Werkuren' (te vinden in de publicatie stap van de vacature workflow) gemapt met bijbehorende waarden op LinkedIn. Deze waarden in EasyCruit komen overeen met de volgende waarden op LinkedIn:

  • Fulltime --> Fulltime
  • Parttime --> Parttime
  • Flexwerken --> Contract
  • Projectgebaseerd --> Contract
  • Stage --> Stageplek
  • Vrijwilliger --> Vrijwilliger

 

Verwijder duplicaten in LinkedIn vacature integratie (live)

Doel en scope

Verwijderen van dubbele vacatures in de LinkedIn vacature integratie.

 

Omschrijving

Wanneer een vacature in EasyCruit aan meerdere regio's wordt toegewezen, zou LinkedIn een aparte vacature creëren voor elke toegewezen regio. We hebben nu deze duplicaten verwijderd in de integratie. Dus één vacature in EasyCruit wordt slechts één keer op LinkedIn geplaatst. Als je een LinkedIn-vacature per regio wilt, moet je aparte vacatures in EasyCruit aanmaken.

 

Toevoegen ics bestand voor kandidaat (live)

Doel en scope

Voeg een kalenderbestand toe aan de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek voor de kandidaat.

 

Omschrijving

Wanneer je een kandidaat uitnodigt voor een sollicitatiegesprek, zal er een ics bestand bijgevoegd worden in de email, zodat de kandidaat het gesprek aan hun agenda kan toevoegen.

 

We hebben ook de tekst op de bevestigingslink pagina (nadat het interview bevestigd is) aangepast. Voorheen stond er dat er een kalenderbestand zou worden verzonden. Dit gedeelte is verwijderd, omdat het kalenderbestand nu al gedeeld wordt in de initiële uitnodigingsmail.

 

Verwijder de verwijderingsdatum van de kandidaat na statuswijziging* (live)

Doel en scope

Verwijderen van de verwijderingsdatum van de kandidaat wanneer je de status van de kandidaat wijzigt van een eindstatus naar een andere status.

 

Omschrijving

Wanneer een kandidaat een eindstatus ontvangt, wordt er een verwijderingsdatum ingesteld voor de kandidaat. Als je dit wilt terugdraaien, bijvoorbeeld omdat je een fout hebt gemaakt of omdat je de kandidaat naar een ander vacatureproces wilt overplaatsen, is dit nu mogelijk. Wanneer je de eindstatus van de kandidaat verwijdert, wordt de verwijderingsdatum ook verwijderd. Een nieuwe verwijderingsdatum wordt ingesteld wanneer je de kandidaat opnieuw een eindstatus geeft.

 

* Alleen voor de functionaliteit van kandidaatverwijdering met twee bewaartermijnen.

 

Voeg de afzender toe aan de ontvangers van de bevestigingslink reactie (live)

Doel en scope

Toevoegen van de afzender van de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek aan de ontvangers van de email met de bevestigingslink reactie.

 

Omschrijving

We hebben de afzender van de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek toegevoegd aan de ontvangers van de email met de bevestigingslink reactie. Dit is de automatische email die wordt verzonden naar interviewers nadat de kandidaat heeft gereageerd op de bevestigingslink. Op deze manier is de afzender (die regelmatig alleen de organisator is en niet een interviewer) ook op de hoogte van de status van de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek.

 

We hebben ook een controle ingebouwd op dubbele e-mails. Als de afzender ook een interviewer is, wordt slechts één email verzonden (indien de gebruikte e-mailadressen identiek zijn).

Medewerkers