annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Release: Marts 2019

af Vicky Sørensen (Opdateret ‎12-02-2021 23:42 af Thor Lundehoj VISMA )

Indhold i Visma løn finans release marts 2019

 

Ferie egen regning

Efterregulering henover årsskiftet

Udvidet afvigelsesliste: ansættelses- og fratrædelsesdato

Slet medarbejder

Decentral indlæsning MLE-30-ANSF

SDC bogføringsrapport

Afregningstype 2084, Nykredit, skal lukkes

Lønart 520

Ikke tilbageføre flere nulstillede feriedage end der er nulstillet

Negativ nettoløn på afstemningsliste lønperiode

Tildeling af omsorgsdage med kendt fratrædelsesdato

 

Ferie egen regning

Vi har rettet en fejl, som har kunnet ramme jer, der bruger arbejdskalender i Visma HR.

 

Har I medarbejdere med egen arbejdsplan, der har holdt ferie for egen regning, kan der være trukket for meget hos medarbejderen, da beregningen har taget timerne fra arbejdsgivers arbejdsplan samt medarbejders arbejdsplan.

 

Efterregulering henover årsskiftet

I januar måned kunne man godt efterregulere for sidste år. Det viste sig dog, at hvis man trak A-skat og AM-bidrag ud for 2018 uden der blev lønbehandlet i januar 2019, så blev AM-bidrag og A-skat ikke korrekt, da systemet foretog en udligning af de fratrukne beløb.

 

Fejlen er rettet, så det ikke vil forekomme igen næste år, når man foretager lignende efterreguleringer. Har I nogle lønsedler med denne fejl for januar 2019, kan I nu efterregulere det for at rette op.

 

OBS: For at efterregulere skal der sættes et ‘efterreguleringsflag’ på de berørte medarbejdere. Det kan gøres ved at ændre i deres normtimer og gemme ændringen og derefter ændre tilbage igen.

 

Udvidet afvigelsesliste: ansættelses- og fratrædelsesdato

Vi har tilføjet 2 kolonner på den udvidede afvigelsesliste, hvor ansættelsesdato og fratrædelsesdato angives.

Det betyder, at du nemt kan se om en afvigelse evt. skyldes ansættelse eller fratrædelse i de 2 perioder.

løn_1.PNG

Slet medarbejder

Det er nu også muligt at slette medarbejdere selvom der har været registreret fravær på dem eller de har været med i en lønkørsel, hvis blot fraværet er slettet igen og ikke har været lønbehandlet eller lønkørslen er annulleret.

 

Decentral indlæsning MLE-30-ANSF

Man kan nu indlæse autoryk via decentral indlæsning og formatet MLE-30-ANSF.

Man skal i den forbindelse husket at udfylde Rykkode, Næste rykdato og Autoryk for at felterne bliver indlæst.

 

SDC bogføringsrapport

I releasen i februar blev rapporten ‘Afstemning af bogføring til SDC’ ændret, så den kunne åbnes selvom den ikke indeholdt fejl.

Det betød desværre også, at man ved godkendelse af lønkørsel fik en fejlmeddelelse om, at der var fejl, der skulle rettes inden man skulle godkende.

 

Denne fejlmeddelelse kom også selvom der ingen fejl var.

 

Dette er rettet tilbage, så det igen virker som før. Det betyder også, at I der anvender SDC igen skal undlade at godkende løn, hvis denne fejlmeddelelse kommer.

 

Afregningstype 2084, Nykredit, skal lukkes

Afregningstype 2084 har fået ændret navn til til ‘Nykredit KAN IKKE BENYTTES’, da PBS-nummeret er lukket hos NETS.

 

Lønart 520

Lønart 520 bruges til at korrigere ferie optjent hos tidligere arbejdsgiver. Den kan anvendes i både dage og timer, derfor har vi tilføjet ‘Timer’ i lønartskataloget.

løn_2.PNG

 

For at kunne anvende lønarter i timer skat resultattabel DGTIM have værdien 1, hvorefter der beregnes med timer (også ved træk).

 

Ikke tilbageføre flere nulstillede feriedage end der er nulstillet

Fremover vil der ikke kunne tilbageføres flere nulstillede feriedage end der er nulstillet - Det vil sige, at der vil være kontrol på, at hvis der er nulstillet 5 feriedage, så vil der også kun kunne blive fremført 5 nulstillede feriedage.

 

Negativ nettoløn på afstemningsliste lønperiode

Rapporten Afstemningsliste (Lønperiode) er udvidet med negativ nettoløn. I periodetallet vil bevægelsen på negativ nettoløn vises og i år til dato feltet vil medarbejderens saldo på negativ nettoløn vises.

Eksempel:

Medarbejder 152 har i april måned afdraget med 27.322,63 på negativ nettoløn og har en restsaldo på -5.997,73

løn_3.PNG

Udsnit fra Afstemningsliste (Lønperiode)

 

Tildeling af omsorgsdage med kendt fratrædelsesdato

Hvis medarbejderen har en fratrædelsesdato vil Visma Løn nu tildele fuldt omsorgsdage

 

1 Kommentar
Klaus Ladekarl
CHAMPION *
af Klaus Ladekarl

Angående punktet ferie egen regning, har i været opmærksom på, at denne fejltype også kan have påvirket i den løbende feriepengeberegning for medarbejdere som ikke skal trækkes i løn.

 

Angående punktet omkring tildeling af omsorgsdage med kendt fratrædelsesdato, jeg forstår ikke hvorfor denne ændring er lavet. Ifølge standardoverenskomsten er der mig bekendt stadig forholdsmæssig tildeling hvis fratrædelsesdatoen er kendt på tildelingstidspunktet.

 

Hvorfor er der ikke nævnt noget omkring rettelse af fejl i timebanksaldi og rapporten medarbejder tilgode, jeg er blevet lovet realeasen ville indeholde en rettelse af denne fejl som har eksisteret i de seneste 3 måneders lønkørsel.

 

Endvidere savner jeg en omtale af, at i forhåbentlig har rettet op på, at der fejlagtigt hejses efterreguleringsflag på nye skattekort med fremtidig ikrafttrædelsesdato.

 

Med venlig hilsen

Klaus Ladekarl