annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Release: Marts 2019

af Vicky Sørensen (Opdateret ‎12-02-2021 23:42 af Thor Lundehoj VISMA )

Indhold i Visma Løn release marts 2019

 

Efterregulering henover årsskiftet

Udvidet afvigelsesliste: ansættelses- og fratrædelsesdato

Slet medarbejder

Decentral indlæsning MLE-30-ANSF

Lønart til udbetaling af afspadsering med sats i tabel

Lønart til udbetaling af timer til barsel med løn timelønnet

Fraværslønart til Barsel uden løn timer

Lønarter til Overarbejde incl. tillæg

Lønarter til tømning af egne opsparinger

Ferietimer fjernes ikke fra ferieregnskab ved fratrædelse

Udbetaling af omsorgstimer bliver ikke nedskrevet i saldo

Lønart 3821 udb. feriefritimer går ikke i IL 0232

Skyldige feriepenge Horesta

Afregningstype 2084, Nykredit, skal lukkes

 

Efterregulering henover årsskiftet

I januar måned kunne man godt efterregulere for sidste år. Det viste sig dog, at hvis man trak A-skat og AM-bidrag ud for 2018 uden der blev lønbehandlet i januar 2019, så blev AM-bidrag og A-skat ikke korrekt, da systemet foretog en udligning af de fratrukne beløb.

 

Fejlen er rettet, så det ikke vil forekomme igen næste år, når man foretager lignende efterreguleringer. Har I nogle lønsedler med denne fejl for januar 2019, kan I nu efterregulere det for at rette op.

 

OBS: For at efterregulere skal der sættes et ‘efterreguleringsflag’ på de berørte medarbejdere. Det kan gøres ved at ændre i deres normtimer og gemme ændringen og derefter ændre tilbage igen.

 

Udvidet afvigelsesliste: ansættelses- og fratrædelsesdato

Vi har tilføjet 2 kolonner på den udvidede afvigelsesliste, hvor ansættelsesdato og fratrædelsesdato angives.

Det betyder, at du nemt kan se om en afvigelse evt. skyldes ansættelse eller fratrædelse i de 2 perioder.

løn_1.PNG

 

Slet medarbejder

Det er nu også muligt at slette medarbejdere selvom der har været registreret fravær på dem eller de har været med i en lønkørsel, hvis blot fraværet er slettet igen og ikke har været lønbehandlet eller lønkørslen er annulleret.

 

Decentral indlæsning MLE-30-ANSF

Man kan nu indlæse autoryk via decentral indlæsning og formatet MLE-30-ANSF.

Man skal i den forbindelse husket at udfylde Rykkode, Næste rykdato og Autoryk for at felterne bliver indlæst.

 

Lønart til udbetaling af afspadsering med sats i tabel

Under variable lønoplysninger kan lønart 1411 Afspadsering udbetalt indtastet. Lønarten vil udbetale det antal timer som indtastes på lønarten til en sats som oprettes i resultattabel 1411 Sats pr. time

 

Lønart til udbetaling af timer til barsel med løn timelønnet

Lønart 11575 Barselsorlov med timeløn kan tilknyttes fraværskode 36 Barselsorlov med løn. Lønarten vil udbetale det antal timer som indtastes på fraværskode. Satsen som lønarten vil udbetale kan enten være fra resultattabel 1575 eller personlig sats 9905 eller resultattabel 1100.

 

Fraværslønart til Barsel uden løn timer

Lønart 1679 Barsel uden løn i timer kan tilknyttes fraværskode 37 Barselsorlov uden løn. Lønarten vil vises indrykket på lønsedlen, så medarbejderen kan se at der er afholdt barsel uden løn med antal indtastet timer.

 

Lønarter til Overarbejde incl. tillæg

Under variable lønoplysninger kan du indtaste lønart 41328 Overarbejde 150 % og lønart 41329 Overarbejde 200 %. På lønarterne indtastes antal timer som skal udbetales og satsen vil være den samlede timeløn ganget med enten 150 % eller 200 %

 

Lønarter til tømning af egne opsparinger

Hvis egne opsparinger  ønskes tømt ved fratrædelse kan nedenstående lønarter tilknyttes de relevante stillingskategorier

 

  • 9120 Udb. efter skat A (Tømmer lønartstype 9416)
  • 9121 Udb. efter skat B (Tømmer lønartstype 9417)
  • 9122 Udb. efter skat C (Tømmer lønartstype 9418)

 

Ønskes egne opsparinger tømt efter behov kan nedenstående lønarter benyttes under variable lønoplysninger

 

  • 9123 Udb. efter skat A (Tømmer lønartstype 9416)
  • 9124 Udb. efter skat B (Tømmer lønartstype 9417)
  • 9125 Udb. efter skat C (Tømmer lønartstype 9418)

 

For at få nedskrevet saldi korrekt skal en Visma lønkonsulent kontaktes, så Lønartstyper kan tilrettes med ovenstående. Ligeledes skal lønsedlens bundfelter også tilrettes med ovenstående

 

Ferietimer fjernes ikke fra ferieregnskab ved fratrædelse

Fejlen er rettet, så når en medarbejder bliver genansat vil afregnede ferietimer ikke komme igen på ferieregnskabet

 

Udbetaling af omsorgstimer bliver ikke nedskrevet i saldo

Fejlen er rettet, udbetaling af omsorgstimer på lønart 3315 bliver nedskrevet i omsorgstimer

 

Lønart 3821 udb. feriefritimer går ikke i IL 0232

Fejlen er rettet så lønart 3821 udb. af feriefritimer går i IL 0232

 

Skyldige feriepenge Horesta

Rettet, så nettoferiepenge fremgår af bogføringsbilaget. Endvidere vil jeres opsætning blive sat tilbage som det var før 1. januar 2019.

 

Afregningstype 2084, Nykredit, skal lukkes

Afregningstype 2084 har fået ændret navn til til ‘Nykredit KAN IKKE BENYTTES’, da pbs.nr. er lukket hos NETS