Visma Tid (minTimeliste)
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

29. oktober 2019 endrer Visma Community sitt design og får noen nye funksjoner.
Hva er gangtid? Gangtid eller reisetid som det også kalles er brukt i ulike bransjer for å gi den ansatte en viss sats for antall kjørte kilometer, som eksempel 7,5-15 km gir 101,40,- i sats, og 15-30 km gir 168,00,- i sats osv. Men gangtid kan brukes til mer enn bare kjørte kilometer til en fast sats, det kan også benyttes til registrering av ulike tillegg den ansatte skal ha knyttet til arbeidstiden sin, eller bompenger til en fast sats, registrering av parkering eller firmabiler som den ansatte benytter seg av. Mulighetene er mange! Er du usikker på om dere kan benytte dere av gangtid, kan du gjerne kontakt med oss på support for veiledning. For å kunne opprette gangtid krever systemet at du har administrator rolle. Gå til Administrator | Grunndata | Gangtid Trykk på Ny knappen øverst til høyre, du vil da få opp registreringsbildet som vist under. ID må være unik, denne brukes ved integrasjon og ved SMS-registreringer. Navn må fylle ut, og anbefaler at denne beskriver godt hva som skal registreres Ansattfaktor for å beregne ansattes faktor i timesaldo. Verdien “100” tilsier at 1 time er registrert = 1 time økning av timesaldo. Prosjektfaktor for å beregne timer i prosjektregnskap. Verdien “100” tilsier at 1 time er registrert = 1 time registrert i prosjektregnskapet. Fakturaart må være enten artikkelnummer, varenummer eller produktnummer fra ERP-systemet ditt, for at dette skal kunne fordeles korrekt på de ulike kundene må dere bygge opp denne fordelingen i ERP-systemet. Lønnsfaktor for å beregne lønnstransaksjoner. Verdien “100” tilsier at 1 time er registrert = 1 time overført til lønnsubetaling. Verdien “1” for å generere lønnstransaksjon på 1 i stedet for timetall. Hvis Lønnsfaktor er utfylt, kreves det at Lønnsart også er utfylt. Lønnsart brukes for integrasjon, må være lik nummeret på lønnsarten det skal utbetales fra via lønnssystemet. Konto1 for kostnadsføring på konto, må være lik nummeret i lønnssystem/regnskap. Krever kommentar huk av dersom det skal være påkrevd å legge inn kommentar ved registrering. Standard angir om denne skal komme opp som standard ved ny sms-registrering, dette settes opp via Administrator | Oppsett visning Trykk på Lagre for å lagre, eller Avbryt for å angre og gå tilbake til oversikten.
Dersom du ønsker at en ansatt skal få en påminnelse ved manglende registrering av timer, så må dette settes opp flere steder. 1. Under Administrator |Klientinnstillinger | Moduler kan du sjekke om modulen er aktivisert ved å se om det er haket av for"Aktiver sende SMS". Dersom det ikke er aktivisert, og du ønsker å benytte deg av denne modulen så kan vi hos Visma aktivisere den for deg. Modulen påløper ekstra kostnader med1 kr pr sms som går ut av systemet. 2. Sett så på varsling under Administrator | Firmainnstillinger og huk av for "Påminnelse". Dersom du ønsker å få kopi via E-post eller SMS, så kan du sette opp dette og velge kopi etter antall dager. 3. For at ansatte skal motta varslingen så må dette settes under den ansatte via Timefangst | Påminnelse og velg "SMS". 4. Deretter mådet settes på for avdelingsnivå under Administrator | Avdeling og huke av for "påminnelse" på den(de) aktuelle avdelingen(e). Dersom du ser at det ikke er huket av for påminnelse, så trykk på den blå endre-etiketten helt til høyre på linjen og huk av for "Påminnelse" og Lagre. 5. For at dette skal fungere må de ansatte som skal motta SMS varsling ha en arbeidstidskalender. Hvordan du oppretter en arbeidstidskalender kan du lese om i denne artikkelen:https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Slik-oppretter-du-arbeidstidskalender/ta-p/239280 Denne knyttes til denne ansatte og her får du en veiledning om hvordan dette gjøres:https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Endre-eller-knytte-arbeidstidskalender-for-en-ansatt/ta-p/239742
Det burde være en mulighet for å skille begrensning tilbakeregistrering av timer på kontrollør/godkjenner.
Ny funksjonalitet er nå tilgjengelig på siden for ansattsøk i Visma Tid.