cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Expense julkaisu

- Updated on ‎16-09-2017 15:41
Anne Välimaa

 

Visma.net Expensen seuraava versio on suunniteltu julkaistavan lauantaina 2.9.

 

Versiossa jatketaan kehitystä laskun syötön yhteenvetonäkymään. Tämän lisäksi on valmisteltu kehitystöitä, jotka julkaistaan myöhemmissä versioissa (mm. Nordic Cool käyttöliittymäpäivitys Expensen pääkäyttäjänäkymiin).

 

Lisätietoja päivityksen sisällöstä voit lukea palvelun Uutisista, jotka löydät julkaisun jälkeen ohjelmiston tukipaneelista kysymysmerkkinapin takaa.