Atvaļinājuma rezerves aprēķins

27-12-2023 11:57 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1113 Skatījumi

Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process: 

 1. Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina);

 2. Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins;

 3. Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana;

 4. Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas.

Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT

Atvaļinājuma rezerves dokuments

Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve

 

Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos.

Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus:

 1. Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots;
 2. Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts;
 3. Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu.

Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu IlzeKma_0-1702370732038.png

Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu IlzeKma_0-1702371172389.png

 

IlzeKma_2-1702365727390.png

 

Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus:

 • kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0;
 • kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi;
 • kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas);
 • kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);

 

IlzeKma_3-1702368734557.png

 

Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas.

Vidējās izpeļņas aprēķins

Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:

IlzeKma_4-1697640834401.png

 

Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina.

 • Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga IlzeKma_2-1702370870264.png

   

IlzeKma_6-1702369456130.png

 

 • Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot IlzeKma_0-1702371086324.png

   

Vidējās izpeļņas aprēķina protokols

Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga IlzeKma_4-1702370923268.png  

 

IlzeKma_9-1702369814048.png

 

Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana

Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt.

Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins

Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu.

Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:

IlzeKma_10-1697641246815.png

 

Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju:

 • Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa;
 • Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.
IlzeKma_10-1702370253448.png

 

Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot.

Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.

 

IlzeKma_11-1702370539479.png

 

Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.

 

Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Autori

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām