Budžeta summu uzskaite Horizon

15-05-2020 11:31
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1284 Skatījumi

Arvien vairāk iestāžu un uzņēmumu plāno savus ieņēmumus un izdevumus, t.i., veido budžetu.

 

Horizon ir iespējams fiksēt jau apstiprinātās budžeta summas un iegūt informāciju par budžeta izlietojumu. Budžeta izlietojumu var skatīties pret naudas kontiem vai arī pret faktiskajiem ieņēmumu/izdevumu kontiem.

 

Sākotnējie uzstādījumi, kas nepieciešami budžeta ievadei

 

 1. Uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Budžeta iestatījumi -> Finanšu pārskatu iestatījumi) jānorāda gads, sākot ar kuru var tikt ievadīts budžets. Un budžeta sadalījuma periods, t.i., periods par kādu tiks ievadīts budžets.
  BUDZ1.PNG

  Ja sadalījuma periods nemainās, tad katram gadam nav jāveido jauns uzstādījums.

 2. Jāizveido budžeta posteņi (Pamatdati -> Budžets -> Budžeta posteņi),  par kādiem tiks ievadīts budžets.
  Ieteicams izveidot 1 ieņēmumu posteni un 1 izdevumu posteni.
  BUDZ2.PNG
  BUDZ3.PNG

 3. Dimensijām (Pamatdati -> Kontu plāns), kurām tiks ievadīts budžets, ir jānorāda, ka ir atļauta budžeta ievade.

BUDZ4.PNG

 

Budžeta ievade

 

Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts.

Vienā izveidotajā budžeta aprakstā var ievadīt dažādu gadu budžetus. Lai to izdarītu, ievadlogā norāda gadu (1).

Josla (2) ir paredzēta ievadīto datu filtrēšanai. Norādot kādu konkrētu vērtību, tiek atlasīti atbilstošie ieraksti.

BUDZ5.PNG

 

Postenis - norāda ieņēmumu vai izdevumu budžeta posteni, kuram ievada budžeta summu

Periods - norāda periodu, kuram ievada budžeta summu

Dimensijas - dimensiju kombinācija, kurai norāda budžeta summu

Summa - budžeta summa, kas attiecināma uz konkrēto dimensiju kombināciju un periodu

Datums - datums, no kura ir spēkā piešķirtā summa

Statuss - jaunam budžeta ierakstam statuss ir “Sākotnējā versija”, statusu programma uzstāda pēc uzskaites parametros norādītā sadalījuma perioda un budžeta rindas datuma. Vienā periodā konkrētai dimensiju kombinācijai drīkst būt tikai viens ieraksts ar statusu “Sākotnējā versija”.

 

Budžeta grozījumi

 

Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts

Grozījumus norāda jau iepriekš izveidotajā budžeta aprakstā. Veido jaunas rindiņas ar summu izmaiņām un statusu “Grozījumi”.

 

BUDZ6.PNG

 

Budžeta datu ielasīšana no Excel faila

 

Horizon ir iespējama budžeta sākotnējo summu un grozījumu ielasīšana no Excel veidnes.

 1. Excel veidnes sagatavošana no programmas
 2. Datu ievade Excel veidnē
 3. Datu ielasīšana Horizon no Excel veidnes.

BUDZ7.PNG

 

Budžeta datu izmantošana

 1. Ir pieejama budžeta kopsavilkuma atskaite (Atskaites -> Virsgrāmata).

  BUDZ8.PNG

 2. Budžeta summas iespējams iegūt finanšu pārskatu aprēķinos (Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini), lai salīdzinātu ar faktiskajiem grāmatojumu rezultātiem.

  BUDZ9.PNG

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām