Kādi ir iespējami grāmatošanas periodu statusi?

12-08-2020 15:34
  • 0 Atbildes
  • 6 vērtējumi
  • 1027 Skatījumi

Dokumentu apstrādes iespējas programmā nosaka “Grāmatošanas periodi”.

Grāmatošanas periodiem ir iespējami vairāki statusi.

 

GP_STAT1.PNG

 

 

Dokumentu ievads - tajā datumā ir atļautas pilnīgi visas darbības ar dokumentiem (ievade, izpilde, grāmatošana, stornēsana, izpildes atcelšana, dzēšana, piesaistes izveidošana, piesaistes atcelšana).

 

Grāmatošana - tajā datumā ir atļauta tikai dokumentu grāmatošana un grāmatojumu stornēšana.

 

Slēgts - tajā datumā ir aizliegtas jebkādas darbības ar programmā esošajiem dokumentiem. Jaunu dokumentu atļauts saglabāt tikai statusā “Sagatave”.

 

Un ir vēl 2 statusi, kas ir saistīti ar lietotāja tiesībām:

  • korekcijas
  • īpašas korekcijas

 

GP_STAT2.PNG

 

 

Grāmatošanas perioda statuss

Tiesību punkts

Atļautās darbības 

Korekcijas

Grāmatot korekcijas periodā

Grāmatot

Stornēt grāmatojumu

Īpašas korekcijas

Veidot dokumentu piesaistes īpašajā periodā

Veidot dokumentu piesaistes

Īpašas korekcijas

Darbības īpašajā periodā

Atļautas visas darbības

 

Mainot grāmatošanas perioda statusu var ierobežot darbības konkrētā datumā vai laika periodā. Sevišķi svarīgi tas ir attiecībā uz periodiem, par kuriem jau ir sagatavotas un nodotas atskaites.

 

Nepieciešamības gadījumā jau slēgtam datumam var atkārtoti piešķirt statusu “Dokumentu ievade” vai “Grāmatošana”. Un pēc apzināti veiktajiem vajadzīgajiem labojumiem atkal uzstādīt statusu “Slēgts”. 

 

Lai programma spētu noskaidrot kāds ir konkrētā datuma grāmatošanas perioda statuss, jebkuram Horizon lietotājam ir jābūt tiesībām redzēt grāmatošanas periodus (Tiesību punkts: Pamatdati -> Kontu plāns -> Grāmatošanas periodi -> Apskatīt).

 

Un ir jābūt dažiem lietotājiem (piemēram sistēmas administratoram, galvenam grāmatvedim u.c.), kam ir tiesības veidot un labot grāmatošanas periodus (Tiesību punkts: Pamatdati -> Kontu plāns -> Grāmatošanas periodi -> Labot).

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām