Kas ir pamatgrāmatojums un papildgrāmatojums? Kur ir atšķirības?

07-10-2021 13:06 (Atjaunots 07-10-2021)
  • 0 Atbildes
  • 4 vērtējumi
  • 732 Skatījumi

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi, vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā?

Un kāpēc citreiz, man pieliekot papildus rindas, ir kļūdas paziņojums?

 

PGRAM1.PNG

 

Tas viss ir saistīts ar kontējuma rindu tipu. Horizon ir 2 kontējuma rindu tipi:

  • Pamatgrāmatojums
  • Papildgrāmatojums

 

Kas ir pamatgrāmatojums un kā to identificēt?

 

Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” ir ielikta pazīme, t.i., ir ķeksis, ir pamatgrāmatojuma rindas.

 

PGRAM2.PNG

 

Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena pamatgrāmatojuma rinda. Un programma skaita visas pamatgrāmatojumu rindu summas un veic kontroli.

!!! Programma kontrolē, lai visu pamatgrāmatojuma rindu kopsumma sakrīt ar dokumenta summu.Kas ir papildgrāmatojums un kā to identificēt?

 

Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” nav ielikta pazīme, t.i., nav ķeksis, ir papildgrāmatojuma rindas.

 

PGRAM3.PNG

 

Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena papildgrāmatojuma rinda.

!!! Programma nekontrolē papildgrāmatojumu rindās esošo summu atbilstību dokumenta kopsummai. Tāpēc visi papildus pārgrāmatojumi, kas vajadzīgi pie dokumenta, bet nav saistīti ar dokumenta kopsummu, ir jāliek kā papildgrāmatojumu rindas.

!!! Papildgrāmatojumu izmantošanā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neveiktu tādus grāmatojumus, kas radīs atšķirības virsgrāmatas un moduļa atlikumos.

 

PGRAM4.PNG

 

Kontējumu shēmas

Lai atvieglotu ikdienas grāmatojumus, maksimāli tiek veidotas un pielietotas kontējumu shēmas. Jau veidojot kontējumu shēmas var norādīt kurš grāmatojums būs pamatgrāmatojums un kurš papildgrāmatojums. 

PGRAM5.PNG

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām