Publiskā sektora iestādēm: vai esat gatavi kontu plāna maiņai no 01.01.2019.?

20-08-2018 10:55
  • 1 Atbildes
  • 5 vērtējumi
  • 4044 Skatījumi

Jaunie noteikumi no 01.01.2019.

 

Vai zināt, ka no 01.01.2019. stājas spēkā jauni MK noteikumi Nr.87, kas nosaka jaunu grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēm: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades? Vai esat gatavi pārejai no vecā uz jauno kontu plānu? 

 

Jaunie MK noteikumi paredz virknei kontu kodējuma maiņu, t.sk. mainīta ir lielākā daļa no realizācijas kontiem. Šobrīd šo kontu maiņu masveidīgi sistēmā iespējams veikt tikai virsgrāmatas līmenī.

 

Lūdzam Jūsu viedokli

 

Lūdzam Jūs izvērtēt savas iestādes realizācijas apjomus un procesus un sniegt savu viedokli, vai šo kontu pārgrāmatošana tikai virsgrāmatas līmenī ir pieņemama Jūsu iestādes darbībai. Pārrunājiet jautājumu ar savu konsultantu, lai pieņemtu pārdomātu lēmumu, un dalieties ar savām domām šajā anketā līdz 2018.gada 31. augustam.

 

Gaidīsim Jūsu viedokli, lai pieņemtu kopīgu lēmumu!  

 

                                               Anketa - https://goo.gl/forms/Q20sGzF5U08Q5vbj1

 

Piedāvātās apmācības 

 

Vienlaikus programmas gatavības izvērtējumam pārejai uz jaunajiem MK noteikumiem domājam arī par to, lai palielinātu gatavības pakāpi arī Jums, lietotājiem, tādēļ aicinām Jūs uz sekojošām apmācībām:

 

  1.  "Dimensiju kārtošana virsgrāmatā", kas palīdzēs sakārtot esošo situāciju virsgrāmatā, lai atlikumi būtu gatavi pārnešanai, kad pienāks  laiks kontu pārejai. Vairāk par apmācībām šeit: https://www.visma.lv/apmacibas/aktualie-seminari/dimensiju_kartosana_virsgramata/
  2. Strādājot pie datu sakārtošanas, paralēli domājam par nākamo posmu - datu pārcelšanu no vecajiem uz jaunajiem kontiem ar 01.01.2019., tādēļ gatavojam papildus apmācības par grāmatvedības uzskaites izmaiņām publiskā sektora iestādēm no 01.01.2019. (MK noteikumi Nr.87). Būsim priecīgi Jūs šajās apmācībās redzēt, sākot no novembra mēneša (sekojiet līdzi aktuālajai informācijai https://www.visma.lv/apmacibas/).

 

Uz sadarbību,

Produkta eksperte

Sarmīte Spēlmane

Komentāri
autors Sarmīte Spēlmane

Aptauja ir noslēgusies, paldies visiem, kas iesaistījās sava viedokļa paušanā un kopēja lēmuma pieņemšanā! Šī atgriezeniskā saite mums deva ļoti daudz informācijas un sajūtu, ka strādājam pareizā virzienā :). Visus respondentus, kas atbildēja, ka pārgrāmatošana nepieciešama pirmdokumentu līmenī, esam uzrunājuši un pārrunājuši potenciālo risinājumu un guvuši vienprātību risinājuma izvēlē. Aptaujas rezultātā esam vienojušies, ka realizācijas kontu atlikumu pārgrāmatošanu veiksim virsgrāmatas līmenī, realizācijas modulī saglabājot oriģinālos pirmdokumentus. Veicot dokumentu piesaisti pie maksājumiem, domāsim par transformācijas tabulas piesaisti, kas transformēs pirmdokumenta kontu uz nepieciešamo debitoru kontu atbilstoši MK noteikumu Nr.87 pārejas tabulai. Detalizētāk par visiem kontu maiņas jautājumiem runāsim semināros par pāreju uz MK noteikumiem Nr.87. Sekojiet līdzi izmaiņām! Uz tikšanos :)!   

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām