Remonta darbu uzskaites dokuments (no 580.versijas)

17-06-2021 07:18 (Atjaunots 02-06-2021)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 615 Skatījumi

No 580.versijas Horizon "Transporta procesu vadības" modulī būs pieejama iespēja aktivizēt jaunu dokumenta pamatveidu "Remonta darba uzskaites dokuments". Šis dokuments noderēs uzņēmumiem, kuriem ir uzņēmuma autotransports, kas tiek remontēts pašu spēkiem: to veic uzņēmuma darbinieki, izmantojot rezerves daļas, kas tiek uzskaitītas noliktavā.

Šis dokuments efektivizē remonta darbu uzskaiti, dod iespēju fiksēt veiktos darbus, remontam patērēto laiku, iesaistītos darbiniekus un izmantotās rezerves daļas.

Lai varētu sākt izmantot šo dokumenta veidu, būs nepieciešama:

1) vismaz 580.versija

2) aktivizēta "Autotransporta uzskaites" licence

3) ja izpildīti 1.un 2.ais, tad nepieciešams aktivizēt atbilstošo dokumenta pamatveidu. To var izdarīt Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi

 

Remonta darbi.png

 

Dokumentu tipa "Lauku atribūti" sadaļā nepieciešams norādīt:

  • Numurs- dokumentam noklusētā numura piešķiršanai
  • Noliktava- noliktava no kuras tiks norakstītas izlietotās rezerves daļas
  • Pavadzīmes klients- klients kurš noklusēti tiks aizpildīts saņemšanas pavadzīmē (ja nepieciešams atjaunot/atgiezt noliktavā rezerves daļu)
  • Utilizējamo preču noliktava- noliktava kurā tik ievietota rezerves daļa, kuru paredzēts utilizēt
  • Atjaunojamo preču noliktava- noliktava kurā paredzēts ievietot atjaunošanai paredzētās rezerves daļas

Aktivizētais "Remonta darba uzskaites dokuments" kļūs pieejams sadaļā Dokumenti->Transporta procesu vadība->Remonta darbi

Dokumentu veidojot pieejamas vairākas sadaļas:

1) Sadaļa "Pieteikums", kurā fiksē informāciju par to ka transportlīdzeklis pieteikts remontam

 

Pieteikums.png

 

2) Sadaļā "Darba lapa" tiek detalizētāk fiksēta informācija saņemot un atgriežot pēc remonta

 

Darba lapa.png

 

3) Sadaļā "Darbi" norāda remonta laikā veiktos darbus, fiksē darbinieku un patērēto laiku.

 

Darbi.png

 

4) Sadaļā "Rezerves daļas" tiek no noliktavas izvēlētas nomenklatūras, kas tika izmantotas remonta darbu veicot. Dokumenta labajā pusē ir pogas, ar kuru palīdzību iespējams ģenerēt noliktavas norakstīšanas pavadzīmi visām rindām vai tikai iezīmētajām.

 

rezerves dalas.png

 

5) Sadaļa "Utilizējams" tiek aizpildīta, ja uzņēmumā jāuzskaita utilizējamo nomenklatūru daudzums. No šīs sadaļas tiek ģenerēts saņemšanas dokuments (Dokumenta pamatveids: "Saņemšana (ārpusbilances)" un nomenklatūras pamatveids: "Ārpusbilances nomenklatūra")

 

Utilizejams.png

 

6) Sadaļā "Atjaunojams" norāda nomenklatūras, kas remonta laikā tiek atgrieztas noliktavas uzskaitē.

No šīs sadaļas iespējams ģenerēt saņemšanas pavadzīmi uz norādīto noliktavu.

 

Atjaunojams.png

 

7) Sadaļā "Statuss" lietotājam brīvi iespējams definēt dažādus darbu statusus un piešķirt tos, atbilstoši aktuālajam darba statusam.

 

Statuss.png

 

8 )Sadaļā "Pievienotie faili" pieejama iespēja remontdarbam pievienot un saglabāt failus.

 

Pievienotie faili.png

 

Remonta darbu uzskaites kopsavilkumus par konkrētu periodu būs iespējams apskatīt Atskaites->Transporta procesu vadība->Remontdarbi

 

Atskaites.png

 

  •  

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām