Zināšanu bāze Integrācija

Kārtot pēc:
Viens no visbiežāk izmantotajiem Horizon pamatdatu sarakstiem ir klientu saraksts un šis saraksts tiek izmantots arī daudzās REST integrācijās. Zemāk apskatīsim pamata vaicājumus ar kuriem no Horizon var izgūt aktuālo klientu sarakstu un vaicājumus ar kuriem caur REST var pievienot jaunus klientus. 1. Esošu klientu kartiņu datu izgūšana Klientu saraksts ir galvenais saraksts no kurienes izgūt informāciju par klientiem (Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts). Ar zemāk esošo vaicājumu iespējams izgūt visas aktīvās debitoru klientu kartiņas.   GET ../rest/TDdmKlSar/query?filter=K_STATUSS eq 0 and K_DBKRPAZ eq 1&columns=K.PK_KLIENTS,K_KODS,K_NOSAUK,K_EPASTS,K_TELEFONS,K_MOBTEL,K_UNI_NR,K_PVN_REGNR,K_DBKRPAZ,K_STATUSS K_STATUSS - filtrēšana pēc klienta kartītes statusa. 0 - aktīvās kartītes K_DBKRPAZ - filtrēšana pēc klienta norēķinu veida (Debitors - 1; Kreditors - 2; Neuzskaita - 0) K_PK_KLIENTS - klienta kartītes sistēmas ID K_UNI_NR - klienta universālais numurs. Apvienots lauks kurā tiek rādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs vai privātpersonas personas kods   Ar zemāk esošo vaicājumu var izgūt informāciju par vienu konkrētu aktīvu klienta kartiņu, kas filtrēta pēc klienta reģistrācijas vai personas koda.   GET ../rest/TDdmKlSar/query?filter=K_UNI_NR eq '40003734170' and K_STATUSS eq 0&columns=K.PK_KLIENTS,K_KODS,K_NOSAUK,K_EPASTS,K_TELEFONS,K_MOBTEL,K_UNI_NR,K_PVN_REGNR,K_DBKRPAZ,K_STATUSS K_STATUSS - filtrēšana pēc klienta kartītes statusa. 0 - aktīvās kartītes K_UNI_NR - filtrēšana pēc klienta universālā numura (reģistrācijas numurs vai privātpersonas personas kods)   2. Jaunu klientu kartiņu izveidošana Klientiem var būt izviedoti vairāki klientu kartiņas dokumenta tipi ar savām definētam noklusētajām vērtībām. Veidojot jaunas klienta kartiņas ir svarīgi izvēlēties atbilstošo klientu kartiņas dokumenta tipu. Visus pieejamos klienta kartiņu dokumenta tipus varat noskaidrot ar šādu vaicājumu.   GET ../rest/TDdmCustomer/template Šādā veidā tiek izgūta informācija par visiem klientu kartītēs pieejamiem laukiem, taču ļoti bieži pilnīgi visus klienta kartiņā pieejamos laukus nav nepieciešams aizpildīt.   GET ../rest/TDdmCustomer/template/2 Kad ir atrasts atbilstošais klienta kartiņas dokumenta tipa template, nepieciešams aizpildīt Jums svarīgo informāciju. Veidojot jaunus klientus caur REST, laba prakse ir iesūtīt tikai Jums nepieciešamo informāciju un neizmantotos laukus no šablona dzēst.   Uzņēmuma klienta kartiņas izveide POST ../rest/TDdmCustomer/template/2 POST Body <resource> <entity> <PK_DOKT>2</PK_DOKT> <KODS>0001</KODS> <TIPS>3</TIPS> <NOSAUK>Visma Enterprise SIA</NOSAUK> <REG_NR>40003734170</REG_NR> <PVN_REGNR>LV40003734170</PVN_REGNR> <PK_VALSTS>1</PK_VALSTS> <PK_VAL>3</PK_VAL> <DBKRPAZ>1</DBKRPAZ> <EPASTS>visma@visma.lv</EPASTS> <WWWLAPA>www.visma.lv</WWWLAPA> <TELEFONS>67116211</TELEFONS> <MOBTEL>22334455</MOBTEL> </entity> </resource>   Privātpersonas klienta kartiņas izveide POST ../rest/TDdmCustomer/template/2 POST Body <resource> <entity> <PK_DOKT>2</PK_DOKT> <KODS>0002</KODS> <TIPS>6</TIPS> <VARDS>Jānis</VARDS> <UZVARDS>Bērziņš</UZVARDS> <PERSKODS>112233-11223</PERSKODS> <PK_VALSTS>1</PK_VALSTS> <PK_VAL>3</PK_VAL> <DBKRPAZ>1</DBKRPAZ> <EPASTS>e-pasts@e-pasts.lv</EPASTS> <TELEFONS>67226733</TELEFONS> <MOBTEL>22334455</MOBTEL> </entity> </resource>   PK_DOKT - Dokumenta tipa sistēmas ID TIPS - Klienta kartiņas tips (Uzņēmums - 3, Privātpersona - 6, Individuālais uzņēmums - 4, Vienreizējs - 8 ) KODS - ja klientam dokumenta tipā ir definēts klientu numerators var atstāt tukšu, Horizon to automātiski aizpildīs PERSKODS - Ja klienta kartīte ir privātpersona, tad šeit tiek ievadīts personas kods  PK_VALSTS - Klienta valsts sistēmas ID PK_VAL - Klienta valūtas sistēmas ID standarta sākumkonfigurācija EUR - 3 DBKRPAZ - Norēķinu veids. (Debitors - 1; Kreditors - 2; Neuzskaita - 0)
Skatīt visu rakstu
06-11-2023 08:22 (Atjaunots 26-06-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 464 Skatījumi
Informācija par precēm Horizon tiek uzskaitīta nomenklatūras kartītē un citos saistītajos datos, taču internetveikalam visbiežāk nepieciešamais būs atrodams dažos REST resursos.   Nomenklatūru saraksts ir kopējais saraksts, kur izgūt datus par precēm (Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūras). GET ../rest/TNdmNomSar/query?columns=N_PK_NOM,N_KODS,N_NOSAUK,VIEN_KODS,G_PK_NOMGR,G_NOSAUK,KBATL_DAUDZ&filter=N_STATUSS eq 0 N_PK_NOM - nomenklatūras sistēmas ID G_PK_NOMGR - nomenklatūras grupas, kurai pieder nomenklatūra, sistēmas ID KBATL_DAUDZ - nomenklatūras brīvais atlikums uzņēmumā N_STATUSS - filtrēšana pēc nomenklatūras statusa, 0 - aktīvas kartītes   Nomenklatūru grupas klasificē visas nomenklatūras, un tas ir hierarhisks saraksts (Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Grupas). GET ../rest/TNdmNomGrSar/query?columns=G_PK_NOMGR,G_NOSAUK,VGR_PK_NOMGR,VGR_NOSAUK G_PK_NOMGR - nomenklatūras grupas sistēmas ID VGR_PK_NOMGR - nomenklatūras grupas virsgrupas ID   Nomenklatūru attēlus Horizon visbiežāk saglabā kartītes pievienotajos failos. Lai izgūtu šos failus vispirms jāizsauc katras kartītes failu sarakstu, kurā var uzzināt to sistēmas ID. GET ../rest/TNdmNom/1/attachments   Pēc tam katru failu var izsaukt, piemēram, base64 kodējumā. Vairāk par darbu ar pievienotajiem failiem skatīt REST dokumentāciju  GET ../rest/TNdmNom/1/attachments/88?bindata=embed   Tā kā pārdošanas cenas Horizon ir iespēja definēt dažādi, esam izveidojuši atsevišķu rakstu, doties uz rakstu
Skatīt visu rakstu
31-10-2023 07:52 (Atjaunots 31-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 228 Skatījumi
Tā kā Horizon ir iespēja dažādos veidos definēt pārdošanas cenas, var atšķirties resurss, kurā noskaidrot šobrīd aktuālo cenu. Zemāk apskatīsim biežāk sastopamās konfigurācijas, un kur var uzzināt aktuālo cenu.   1. Tiek lietoti pārdošanas cenu veidi Šādā situācijā cenas var noskaidrot nomenklatūru sarakstā, jo tajā vienmēr tiks attēlota izsaukuma brīdī spēkā esošā cena. GET ../rest/TNdmNomSar/query?columns=N_KODS,N_NOSAUK,CEN_CENA   Var skatīties arī kopējo pārdošanas cenu sarakstu, kurā izmanto kritēriju - šodien spēkā esošās cenas. GET ../rest/TdmNCenTabSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Vai arī skatīties atskaiti ar noteiktu datumu - Pavadzīmes cenu saraksts. GET ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT CENA_CENA - pamata cena CENATL_CENA_ATL - gala cena   2. Tiek lietotas atlaides Ja Horizon ir definētas atlaides (Pamatdati - Noliktava - Atlaides), tad gala cenu ir iespējams uzzināt atskaitē Pavadzīmes cenu saraksts. Šajā atskaitē varēs uzzināt, kāda ir pamata cena, piemērotā atlaide, tās periods un gala cena. GET ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,ATLR_LIKME,ATLR_BEIG_DAT,ATLR_SAK_DAT CENA_CENA - pamata cena CENATL_CENA_ATL - gala cena   3. Tiek lietotas akcijas cenas (no 620. versijas) Sākot ar 620. versiju ir veiktas izmaiņas pārdošanas cenām, kas ļauj ievadīt akcijas cenas noteiktā periodā. Vairāk par cenu funkcionalitāti https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-HORIZON-fikset-AKCIJAS-cenu-precei/ta-p/583334 Akcijas cenas iespējams iegūt kopējā pārdošanas cenu sarakstā. Te gan jāņem vērā, ka jaunā Horizon funkcionalitāte pieļauj vienā periodā, vienam pārdošanas cenas veidam fiksēt vairākas akcijas cenas, bet ar atšķirīgām prioritātēm. GET ../rest/TdmNCenTabSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,CENA_AKCIJA,CENA_PIEZIMES,CENA_PRIORITATE,AKCENSTARP,LAST30CEN_CENA CENA_CENA - cena CENA_AKCIJA - pazīme, vai tā ir akcijas cena CENA_PRIORITATE - akcijas cenas prioritāte AKCENSTARP - starpība starp akcijas cenu un pamata cenu LAST30CEN_CENA - minimālā cena pirms akcijas pēdējās 30 dienas   Akcijas cenu var apskatīt arī atskaitē Pavadzīmes cenu saraksts GET ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,AKCCEN_CENA,AKCCEN_NO_DAT,AKCCEN_LIDZ_DAT,AKCCEN_PRIORITATE,AKCCEN_PIEZIMES CENATL_CENA_ATL - gala cena AKCCEN_NO_DAT,AKCCEN_LIDZ_DAT - akcijas cenas periods AKCCEN_PIEZIMES - akcijas cenas piezīmes   4. Tiek lietotas līgumcenas Ja Horizon tiek ievadītas līgumcenas (Pamatdati - Noliktava - Līgumcenas), tās var noskaidrot šajā pašā sarakstā izsaucot datus ar kritēriju - šodien spēkā esošā cena. GET ../rest/TNdmLigumCenSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=K_KODS,K_NOSAUK,N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Tāpat var skatīties jau iepriekš pieminēto atskaiti - Pavadzīmes cenu saraksts, kur laukā CV_NOSAUK būs norāde, ka šī ir līgumcena. GET ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Klasifikatoru sinhronizācija Tā kā pārdošanas cenas no 620. versijas ir pārveidotas par saistītājiem datiem, tām tagad ir pieejams sinhronizēšanas mehānisms SYNC. Vairāk par to var lasīt dokumentācijā https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv/Guide/RestManual?ContentId=282067233  
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 12:09 (Atjaunots 27-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 436 Skatījumi
Interneta veikalā veiktos pasūtījums Horizon visbiežāk reģistrē loģistikas modulī ar dokumentu "Pieprasījums". Ja Horizon ir vairāki pieprasījuma dokumentu tipi, tad Horizon lietotāji nosaka, kuru dokumentu tipu integrācijai izmantot. Pieprasījumu dokumentu tipu sarakstu iespējams iegūt ar šādu vaicājumu. GET ../rest/TLgPiepDBL/template Loģistikas pieprasījumu veido ar sekojošu vaicājumu. POST ../rest/TLgPiepDBL/template/{pk} <resource> <entity> <PK_DOKT>501</PK_DOKT> <PAMVID>7162</PAMVID> <PK_KLIENTS>30</PK_KLIENTS> <DOC_DATE>2024-01-28</DOC_DATE> <NUMURS>LD0158</NUMURS> <PK_ADRESE>20</PK_ADRESE> <NOTES>piezīmes</NOTES> <PK_NOL>4</PK_NOL> <LgPiepRows> <row> <RN_VEIDS>0</RN_VEIDS> <PK_NOM>1</PK_NOM> <DAUDZ>5</DAUDZ> <FCENA>35</FCENA> </row> </LgPiepRows> </entity> </resource>   PK_KLIENTS - klienta kartītes sistēmas ID, kā atrast klienta ID DOC_DATE - pieprasījuma datums NUMURS - pieprasījuma numurs PK_ADRESE - klienta piegādes adreses ID, kā noskaidrot klienta adreses ID NOTES - piezīmes PK_NOL - noliktavas ID, ../rest/TNdmNolSar/default RN_VEIDS - rindas veids, 0 - nomenklatūra PK_NOM - nomenklatūras ID, kā noskaidrot preces ID  DAUDZ - daudzums FCENA - cena. Ja lauku nenorāda, cena tiek noteikta automātiski  
Skatīt visu rakstu
08-03-2024 15:27 (Atjaunots 08-03-2024)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 107 Skatījumi