atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Esiet sveicināti sadaļā par Integrācijām!

Šeit vienkopus atradīsiet svarīgāko informāciju, kā arī varēsiet sarunāties ar citiem lietotājiem, uzdot jautājumus un rast atbildes uz sev svarīgajiem jautājumiem.

Lai meklēšana būtu vienkāršāka, iesakām izmantot tēmu pogas, ko redzēsiet sadaļās: Forums, Zināšanu bāze un Jaunumi.
Jaunākie ieraksti

Turpinot par pavadzīmju izveidošanu.1. Rest pieprasījumā norādot<PAMAT>komentārs, pamatojums, bla bla</PAMAT>saturs netiek ierakstīts PVZ pamatojuma laukā.Horizonā veidotām PVZ,pieprasot tās caur rest, šajā "PAMAT" laukā ir pamatojums, kas redzams arī Horizon interfeisā.2. Ja PVZ rindiņām norādam "FCENA", tad sagaidāmā darbība būtu tikai ierakstīt šo cenu PVZ rindiņai, cenas nepārlasot.Cena tiek ierakstīta pareizi, betfonā vienalga notiekatlaižupārlasīšana, katrai rindiņai izpildot šādu "piecstāvīgu" sql pieprasījumu, kura rezultāti nav vajadzīgi, jo netiks izmantoti.declare @p1 int set @p1=56 exec sp_prepare @p1 output,N'@P1 datetime,@P2 datetime',N'SELECT M.PK_PIESKM, &lpar;CASE WHEN M.PK_DOKT IS NULL THEN ''Visi'' ELSE ''Tips'' END&rpar; AS DOK_DAL, T.KODS AS T_KODS, T.NOSAUK AS T_NOSAUK, &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMPGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_NOM IS NULL THEN ''Visas'' ELSE ''Nomenklatūra'' END&rpar; ELSE ''Papildgrupa'' END&rpar; ELSE ''Grupa'' END&rpar; AS NOM_DAL, &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMPGR IS NULL THEN N.KODS ELSE NPGR.KODS END&rpar; ELSE NGR.KODS END&rpar; AS N_KODS, &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_NOMPGR IS NULL THEN N.NOSAUK ELSE NPGR.NOSAUK END&rpar; ELSE NGR.NOSAUK END&rpar; AS N_NOSAUK, &lpar;CASE WHEN M.PK_KLGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_GRUPA IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_KLIENTS IS NULL THEN ''Visi'' ELSE ''Klients'' END&rpar; ELSE ''Grupa'' END&rpar; ELSE ''Papildgrupa'' END&rpar; AS KL_DAL, &lpar;CASE WHEN M.PK_KLGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_GRUPA IS NULL THEN KL.KODS ELSE DGR.KODS END&rpar; ELSE KGR.KODS END&rpar; AS K_KODS, &lpar;CASE WHEN M.PK_KLGR IS NULL THEN &lpar;CASE WHEN M.PK_GRUPA IS NULL THEN KL.NOSAUK ELSE DGR.NOSAUK END&rpar; ELSE KGR.NOSAUK END&rpar; AS K_NOSAUK, M.SVARS, M.COUNTER, R.SAK_DAT, R.BEIG_DAT, R.LIKME FROM NPIESKM M LEFT OUTER JOIN &lpar;SELECT SDOKTIP.PK_DOKT,SDOKTIPSHARED.PK_DOKTSH,SDOKTIPSHARED.KODS,SDOKTIPSHARED.NOSAUK FROM SDOKTIP,SDOKTIPSHARED WHERE SDOKTIP.PK_DOKTSH = SDOKTIPSHARED.PK_DOKTSH&rpar; T ON M.PK_DOKT = T.PK_DOKT LEFT OUTER JOIN NNOMGR NGR ON M.PK_NOMGR = NGR.PK_NOMGR LEFT OUTER JOIN NNOMPGR NPGR ON M.PK_NOMPGR = NPGR.PK_NOMPGR LEFT OUTER JOIN NNOM N ON M.PK_NOM = N.PK_NOM LEFT OUTER JOIN DKLGR KGR ON M.PK_KLGR = KGR.PK_KLGR LEFT OUTER JOIN DGRUPAS DGR ON M.PK_GRUPA = DGR.PK_GRUPA LEFT OUTER JOIN DKLIENTS KL ON M.PK_KLIENTS = KL.PK_KLIENTS INNER JOIN &lpar;SELECT * FROM NPIESKR WHERE SAK_DAT <= @P1 AND BEIG_DAT >= @P2&rpar; R ON M.PK_PIESKM = R.PK_PIESKM WHERE &lpar;M.PK_DOKT IS NULL OR M.PK_DOKT = 55&rpar; AND &lpar;&lpar;M.PK_NOMGR IS NULL AND M.PK_NOM IS NULL AND M.PK_NOMPGR IS NULL&rpar; OR M.PK_NOMGR IN &lpar;SELECT NGL.PK_NOMGR FROM NNOMGLIM NGL, NNOM N WHERE NGL.PK_CHILD=N.PK_NOMGR AND N.PK_NOM = 1234&rpar; OR M.PK_NOMPGR IN &lpar;SELECT PG.PK_NOMPGR FROM NNOMPGR PG, NNOMSAGR PS WHERE PS.PK_NOM = 1234 AND PS.PK_NOMPGR = PG.PK_NOMPGR&rpar; OR M.PK_NOM = 1234&rpar; AND &lpar;&lpar;M.PK_KLGR IS NULL AND M.PK_KLIENTS IS NULL AND M.PK_GRUPA IS NULL &rpar; OR M.PK_KLGR IN &lpar;SELECT G.PK_KLGR FROM DKLGR G, DKLSAGR S WHERE S.PK_KLIENTS = 987 AND S.PK_KLGR = G.PK_KLGR&rpar; OR &lpar;M.PK_GRUPA IN &lpar;SELECT GRK.PK_GRUPA FROM DKLIENTS GRK WHERE GRK.PK_KLIENTS = 987 &rpar; AND NOT &lpar;M.PK_GRUPA IS NULL&rpar;&rpar; OR M.PK_KLIENTS = 987&rpar; ORDER BY M.SVARS ',1 select @p1 exec sp_execute 56,'2018-11-07 00:00:00','2018-11-07 00:00:00'Ja PVZ ir dažas rindiņas, to varētu pieciest, bet ja to ir vairāk, ātrums ir neapmierinošs.Kas jādara, lai šo pārlasīšanu atslēgtu?
Dokumentācijā aprakstīts, kā GET /query pieprasījumos var izmantot 'foreignkey=value', lai saņemtu PK vērtības, nevis link, href.Vai arī POST pieprasījumos iespējams panākt, lai atbilde būtu pk vērtība, nevis links?Ir šādi:<result><link><href>/rest/TNdmPvzSale/123456</href></link></result>Vēlams, piemēram:<result><value>123456</value></result>
<resource> <entity> <PK_DOKT>55</PK_DOKT> <PK_ESPATS>3</PK_ESPATS> <PK_KLIENTS>123456</PK_KLIENTS> <DAT_DOK>2018-11-02</DAT_DOK> <PK_VAL>3</PK_VAL> <PAMAT>test nedzēst</PAMAT> <REFNR>0999999</REFNR> <PK_APRSTATUSS>13</PK_APRSTATUSS> <tblRindas> <row> <RN_VEIDS>0</RN_VEIDS> <PK_NOM>1234</PK_NOM> <DAUDZ>1</DAUDZ> <FCENA>5.03</FCENA> <ATLAIDE>0</ATLAIDE> </row> </tblRindas> </entity> <docType>PARD</docType> </resource>Iesūtāmajā XML norādām PK_APRSTATUSS, pavadzīme tiek ievadīta, bet šis parametrs netiek ņemts vērā - PK_APRSTATUSS paliek noklusētais &lpar;tas, kam<NOKLUS>1</NOKLUS>&rpar;.Mainīt noklusēto nevaram, jo tas paredzēts gadījumiem, ja PVZ veido cilvēks, manuāli.
Labdien!Interesē, kur REST var iegūt informāciju par pavadzīmes un pieprasījuma sasaisti. Respktīvi veidojot pārdošanas pavadzīmi no pieprasījuma Horizon parādās riniņu sasaiste ar pieprasījumu. Kur šo informāciju var nolasīt REST. Un kā caur REST var izveidot šo sasaisti? Nepieciešams ar REST izveidot no pieprasījuma pārdošanas pavadzīmi.
Labdien!Kā caur REST var nomainīt loģistikas pieprasījuma statusu. Interesē no statusa apstiprināts nomainīt uz Izpildīts. Veicot POST ar attiecīgo statusu parāda:Access violation at address 0634EC69 in module 'FTGCore.bpl'. Read of address 00000000Tas pats, ja no statusa apstiprināts gribu atgriezt uz sagatavi, parāda šadu pašu kļūdu, mēģinot izmantot arī /rest/TLgPiepDBL/StornetFromKey. Iespējams izmantoju nepareizi.
Populārākie vērtētie autori
Populārākie vērtētie ieraksti
Populārāko risinājumu autori
Populārākie atslēgvārdi