Zināšanu bāze Integrācija

Kārtot pēc:
Datu sinhronizācijas mehānisms ir paredzēts darbam ar Horizon klasifikatoriem, lai saņemtu informāciju par tajos veiktajām izmaiņām. Sinhronizācija darbojas pēc šādas shēmas: ar GET pieprasījumu uz kādu no apakšresursiem, piemēram, changed nolasa datus; izpilda POST pieprasījumu uz to pašu apakšresursu, fiksējot saņemtās vērtības. Klasifikatori Horizon pusē ir, piemēram, klientu saraksts (TDdmKlPamatDat), nomenklatūru saraksts (TNdmNomSar), realizācijas rēķinu saraksts (TNdmRekSar) utt. Tiklīdz tiek veiktas izmaiņas kādam klasifikatora ierakstam, piemēram, nomenklatūrai mainās nosaukums, klienta kartītē tiek ierakstīts e-pasts, rēķinam tiek piesaistīts maksājums, šim ierakstam datubāzē tiek palielināta counter vērtība, attiecīgi sync pēc šīm vērtībām saprot, kuri ieraksti ir mainīti. Uzreiz jāpiemin, ka ne visas veiktās darbības klasifikatora ierakstam maina counter vērtību, kā piemēram, nomenklatūru atlikumu izmaiņas - tās nav izmaiņas nomenklatūras kartītē, bet gan tās atlikumos, kas tiek saglabāti citā tabulā. Nomenklatūru atlikumu atskaite (TNdmNatlSL) nav klasifikators, tā ir atskaite, tajā dati tiek izsaukti no vairākām tabulām, veikti aprēķini un rezultāts attēlots lietotājam. Te sync resursi nav izmantojami, tas neatlasa datus pēc izmaiņām atlikumos, bet gan pēc izmaiņām tieši nomenklatūras kartītē.   Detalizētāks apraksts par sinhronizāciju atrodams dokumentācijā.
Skatīt visu rakstu
15-12-2023 14:46
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 76 Skatījumi
Integrācijām ar Horizon tiek izmantoti WEB lietotāji. Tas ir lietotāja paveids Horizon, ko izmanto pieslēgšanai WEB aplikācijām, t.sk. REST integrācijām. Veidojot WEB lietotāju, tam obligāti jānorāda Horizon lietotājs, jo pēc šī Horizon lietotāja tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.   Tātad vispirms nepieciešams izveidot lomu ar atbilstošām pieejas tiesībām. Sistēma - Administrēt - Lomas       Nākamais solis ir izveidot Horizon lietotāju. Sistēma - Administrēt - Lietotāji Šādam lietotājam norāda konta veidu Sistēmkonts.       Lappusē Tiesības norāda, kuras firmas datiem būs pieeja un ar kādu lomu.       Visbeidzot var veidot WEB lietotāju. Sistēma - Administrēt - WEB lietotāji Arī šeit konta veids jānorāda Sistēmkonts, kā arī WEB lietotājs jāsasaista ar Horizon lietotāju. Lappusē Firmas norāda, kura šim pieslēgumam būs noklusētā firma.      
Skatīt visu rakstu
05-09-2023 12:49 (Atjaunots 04-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 273 Skatījumi
Visma Horizon pieejamas standartizētas integrācijas ar dažādām trešo pušu sistēmām.   Risinājuma abonēšana pieejama šādā komplektācijā:   Kods (idenitifikators) Nosaukums VHOP07_ABO Visma integrācija API ar trešajām sistēmām. Abonements uz 1 gadu. VHOP08_ABO VISMA Horizon platformas saskarne (API) Aktīvās direktorijas integrācijai. Abonements uz 1 gadu.   Lietotāja rokasgrāmata    Lietotāju apmācība un rokasgrāmata tiek izveidota projekta laikā.   Instalācijas instrukcija   Instalāciju veic ieviešanas projekta laikā Visma speciālisti.   Programmatūras tehniskais apraksts    ŠEIT ir pieejams risinājuma funkcionālais un tehniskais apraksts.   Ražotājs   Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
11-02-2022 09:40
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 542 Skatījumi
Šajā rakstā pieejams dokuments par to, kas jāzina, lai veiktu sistēmu integrāciju, izmantojot REST.
Skatīt visu rakstu
14-12-2017 13:42 (Atjaunots 14-09-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2978 Skatījumi
Esat iegādājušies un uzstādījuši Horizon REST saskarni. Piedurknes ir atrotītas un esat gatavi ķerties pie integrācijas risinājuma izstrādes. Apsveicu!   Taču tagad sākas grūtākais (un interesantākais). Horizon ir apjomīga funkcionalitāte, kuras lielākā daļa ir pieejama REST saskarnē. Pamēģiniet REST saskarnes ieejas punktu: http://localhost:7378/rest (kur “localhost:7378” vietā ir jūsu aktuālā REST servera adrese un ports).   Rezultātā iegūsim daudzu tūkstošu rindiņu garu sarakstu. Kā tajā atrast un izvēlēties nepieciešamo resursu?   Pieņemsim, ka vēlaties veikt salīdzinoši vienkāršu uzdevumu - nolasīt Horizon klientu sarakstu.   Ja mēģināsiet Horizon REST resursu sarakstā sameklēt “Klientu saraksts”, tad atradīsiet resursu, kas saucas “Klientu saraksts pamatdatos” (/rest/TDdmKlPamatDat). Vai tas ir vajadzīgais?   Te der atcerēties, ka viens no Horizon pamatjēdzieniem ir dokumentu pamatveids. Izliekam šo lauku Klientu sarakstā (skat. attēlu):     Redzam, ka dokumenta pamatveids saucas “Klienta kartīte”. Tagad varam meklēt pēc šīs frāzes Horizon REST resursu sarakstā un iegūstam saiti uz Klientu kartītes resursu:      <link>      <href>/rest/TDdmCustomer</href>      <description>Klienta kartīte</description>    </link>   Ejam uz šo resursu /rest/TDdmCustomer un sameklējam saiti uz Klienta kartītes kolekcijas resursu (meklējot pēc <href rel="collection">). Tas izskatās šādi:    <link>    <href rel="collection">/rest/TDdmKlSar</href>    <description>Klientu izvēles saraksts</description>  </link> Rezultātā esam ieguvuši resursu darbam ar klientu sarakstu /rest/TDdmKlSar.   Bet kā tad paliek ar otru klientu sarakstu? Kuru no šiem izmantot? Uz to nav viennozīmīga atbilde un tā ir atkarīga no konkrētās situācijas. Šajā gadījumā atšķirība ir tajā, ka /rest/TDdmKlSar satur arī darbinieku klienta kartītes (no Personāla moduļa), kamēr /rest/TDdmKlPamatDat tādas nerādīs. 
Skatīt visu rakstu
20-03-2018 16:11 (Atjaunots 20-03-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1824 Skatījumi
Dažādām ar personāla vadību saistītām integrācijām ir nepieciešams no Horizon sistēmas izgūt datus par darbiniekiem. Piemēram, ārpus Horizon tiek uzturēta darbinieku kontaktu grāmata, tiek ģenerētas obligāto veselības pārbaužu kartes vai drukātas darba apliecības. Lai to izdarītu, nepieciešami darbinieku dati, tādi kā pamatinformācija, kontaktinformācija, amats utml.   Vispirms jāsaprot, cik daudz, kādi tieši un cik detalizēti dati būs nepieciešami.    Horizon sistēmā darbinieka dati tiek uzkrāti vairākos sarakstos ar atšķirīgu detalizāciju un datu apjomu. Atkarībā no tā, kādus datus nepieciešams izgūt, var izmantot šādus sarakstus:   1. Personu kartītes Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes Sarakstā atrodami darbinieka pamatdati, piemēram, tabeles (kartītes) numurs, vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, kontaktinformācija, adrese, kā arī ar darbinieku saistīti dati, piemēram, identifikācijas, izglītības dokumenti u.c. No šī saraksta iespējams izgūt arī informāciju par darbinieka vienām galvenajām tiesiskajām attiecībām un šo tiesisko attiecību pamata amata datiem.   PIEMĒRI:         1. Šobrīd aktīvo darbinieku kontaktinformācija ar pamata amatu un struktūrvienību: GET .../rest/TdmDArbSar/query?CRITERIA=AKTIVIE&columns=ERS_PK_PERS,ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,ERS_EPASTS,ERS_TELEFONS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK CRITERIA=AKTIVIE - atlasīt tikai darbiniekus ar spēkā esošām tiesiskajām attiecībām. ERS_PK_PERS - personas kartītes sistēmas ID (primārā atslēga); ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs; ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds; ERS_PERS_KODS - personas kods; ERS_DZIMUMS - dzimums (sieviete="1", vīrietis="2") ERS_EPASTS - darba e-pasts; ERS_TELEFONS - darba telefons; PSADM_NOSAUK - administratīvā struktūrvienība (pamatslodzes); PSAMA_NOSAUK - amata nosaukums (pamatslodzes).         2. Šādu vaicājumu var papildināt ar vēl citiem laukiem un filtriem, piemēram, atlasīt tikai tos darbiniekus, kuriem tiesiskajās attiecībās Ienākuma veids ir darba alga (rezidenti un nerezidenti): GET .../rest/TdmDArbSar/query=AKTIVIE&columns=ERS_PK_PERS,ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_EPASTS,ERS_TELEFONS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK,LAT_PK_LIGA,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,IEN_KODS&filter=inlist(IEN_KODS, '1001', '15', '1066') inlist(IEN_KODS, '1001', '15', '1066') - ienākumu veids ir VIENS NO norādītajām vērtībām.   LAT_PK_LIGA - tiesisko attiecību sistēmas ID (primārā atslēga); LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs; LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT - tiesisko attiecību no/līdz datumi; IEN_KODS - ienākumu veida kods.       3. Kā izgūt darbinieka fotoattēlu?  Ja pie darbinieka kartītes pievienota fotogrāfija, to iespējams izgūt, piemēram, base64 kodējumā. Jāveido pieprasījums personas kartītei (entītes ierakstam), iekļaujot šādu parametru: GET ...rest/TdmDarbBaseBL/{pk}?bindata=embed {pk} - personas kartītes sistēmas ID (primārā atslēga) Pieprasījuma atbildē tiks atgriezts bināro lauku saturs base64 kodējumā.   2. Darbinieku tiesisko attiecību dati Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības Sarakstā apkopota informācija par visām darbinieka tiesiskajām attiecībām - darba, uzņēmuma, autoratlīdzības u.c. līgumiem. Sarakstā iespējams izgūt, piemēram, līgumu numurus, veidus, sākuma, beigu datumus, ziņas par pārbaudes laiku, ja tāds noteikts utml. Šo sarakstu var izmantot, ja ar vienu darbinieku vienlaikus ir noslēgts vairāk par vienu darba/uzņēmuma līgumu. Sarakstā nebūs redzami darbinieki, kuriem nav spēkā nevienas tiesiskās attiecības. Šajā sarakstā var izgūt arī darbinieka pamatdatus, kontaktinformāciju u.c. datus no personas kartītes, kā arī ziņas par katra darba līguma pamatslodzi (amata nosaukums, profesija, administratīvā struktūrvienība, atalgojums utml.).   PIEMĒRS: GET ...rest/TdmLigAttSar/query?CRITERIA=AKTIVIE&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,LAT_PK_LIGA,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,LAT_PARB_BEIG,IEN_KODS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK   CRITERIA=AKTIVIE - atlasīt tikai spēkā esošas tiesiskās attiecības.   ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs; ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds; ERS_PERS_KODS - personas kods; LAT_PK_LIGA - tiesisko attiecību sistēmas ID (primārā atslēga); LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs; LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT - tiesisko attiecību sākuma, beigu datums; IEN_KODS - ienākumu veida kods; PSADM_NOSAUK - administratīvā struktūrvienība (pamatslodzes); PSAMA_NOSAUK - amata nosaukums (pamatslodzes).   3. Darbinieku amatu dati (slodzes) Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati Sarakstā apkopota informācija par darbinieka visu tiesisko attiecību visiem amatu datiem - pamatslodzēm un papildslodzēm, ja tādas ir - amatu nosaukumi, profesijas, administratīvās struktūrvienības, atalgojums utt. Šo sarakstu izmanto, ja nepieciešama detalizēta informācija par visām darbinieka slodzēm, piemēram, ja darbinieks strādā vienlaikus vairākos amatos, struktūrvienībās. Sarakstā iespējams izgūt arī datus no darbinieka personas kartītes (pamatdatus, kontaktinformāciju u.c.), kā arī datus par katras slodzes tiesiskajām attiecībām (līguma numuru, sākuma, beigu datumus u.c.). Sarakstā nebūs redzami darbinieki, kuriem nav spēkā esošu amata datu.    PIEMĒRS: GET ...rest/TadmSlSar/query?CRITERIA=CRIT_LAT_AKTIVIE&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,LAT_NUMURS,PK_SLODZE,DOK_NR,SAK_DAT,BEIG_DAT,PK_APMAKSA,SUMMA,STR_NOSAUK,VAM_NOSAUK,SL_TIPS   CRITERIA=CRIT_LAT_AKTIVIE - darbiniekam ir vismaz vienas spēkā esošas tiesiskās attiecības.   ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs; ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds; LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs; PK_SLODZE - personas amata datu sistēmas ID (primārā atslēga); DOK_NR - personas amata datu numurs; SAK_DAT,BEIG_DAT - personas amata dati "no"/"līdz"; PK_APMAKSA - apmaksas veids:            Alga proporcionāli dienām = 1            Stundas tarifa likme = 2            Gabaldarbs = 3            Dienas apmaksa = 4            Alga proporcionāli stundām = 5 SUMMA - likme (atalgojuma likme); STR_NOSAUK - struktūrvienības nosaukums; VAM_NOSAUK - amata nosaukums; SL_TIPS - slodzes tips (pamatslodze = 1; papildslodze = 2)   4. Atskaites Darbinieki periodā un Personu amatu dati periodā Atskaites -> Personāla uzskaite -> Statistika -> Darbinieki periodā Atskaites -> Personāla uzskaite -> Statistika -> Personu amatu dati periodā   No šīm atskaitēm izgūstama tā pati informācija, kas no personu kartīšu un amatu datu sarakstiem. Atšķirība ir tajā, ka atskaitei jānorāda periods, par kuru vēlamies redzēt datus, tādēļ no atskaitēm būs iespējams izgūt vēsturiskos datus, piemēram, par darbinieku skaitu, amatiem pirms gada utml.    PIEMĒRI: GET ...rest/TdmDArbSar2/query?NO_DAT=2022-11-01&LIDZ_DAT=2022-11-30&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,IEN_KODS,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK GET ...rest/TadmSlSar2/query?NO_DAT=2022-11-01&LIDZ_DAT=2022-11-30&columns=ARD_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,SLODZE,DOK_NR,SAK_DAT,BEIG_DAT,SUMMA,STR_NOSAUK,VAM_NOSAUK          
Skatīt visu rakstu
09-11-2023 12:34 (Atjaunots 09-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 141 Skatījumi