atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Līga Rudzīte VISMA ‎18-06-2019 11:33 )
  • 0 Atbildes
  • 4 vērtējumi
  • 574 Skatījumi

Ieturējumu kontroles mērķis ir izpildīt Civilprocesa likuma prasības, ka darbiniekam tiek saglabāts minimālais naudas līdzekļu apjoms, ja izpildu lietas ietvaros tiek vērsta piedziņa uz darbinieka darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem un citiem ienākumiem ārpus darba samaksas. Turklāt gadījumos, kad darbinieka apgādībā ir reģistrēts viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, šis minimālais apmērs tiek aprēķināts, ievērojot arī apgādājamo skaitu.

 

Ieturējumu kontroles nosacījumu konfigurēšana

 

Ieturējumu kārtas un to secība

Likumdošanā ir noteikts, kādā secībā jāveic ieturējumi. Vispirms tiek ieturētas summas no dokumentiem, kam ir noteikta pirmās kārtas piedziņa, pēc tam no otrās kārtas piedziņas utt. Ieturējumi no katras nākamās kārtas piedziņas dokumentiem tiek veikti pēc iepriekšējās kārtas piedziņas pilnīgas apmierināšanas. Ja piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas piedziņas ieturējumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram ieturējuma dokumentam.

 

Ieturējumu piedziņas kārtas iespējams norādīt Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu piedziņas kārtas.

Te jāapraksta likumdošanai atbilstošās ieturējumu piedziņas kārtas. Pievienojot jaunu ierakstu, ievadformā jāaizpilda lauki Kods un Nosaukums. Lauks Secība norāda, kurš pēc kārtas šis ieraksts būs Ieturējumu piedziņu kārtu sarakstā.

1_piedz_kartas.jpg

Ieturējumu piedziņas kārtu Secību iespējams uzstādīt, izmantojot pogas saraksta loga labajā pusē.

2_seciba.jpg

 

Algas konstanšu tabula

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula

 

Algas konstanšu tabulā jāaizpilda lauku grupa Ieturējumu kontrole ar summām, kādas nosaka pašreizējā likumdošana:

- Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri (VSNP) par katru apgādībā esošu bērnu un bērnu ar invaliditāti;

- tabulā Minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms (bez VSNP) jāpievieno Ieturējumu piedziņas kārtas, izvēloties no Ieturējumu piedziņas kārtu klasifikatora, un jāievada to Robežvērtības (50% no minimālās algas vai minimālā alga).

 

Sākot no 540. versijas iespējams norādīt VSNP apmēru par bērniem gan ar I, gan II un III grupas invaliditāti. 

3_AKT.jpg 

 

Apgādībā esošs bērns vai bērns ar invaliditāti

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Lappuse Saistītie dati -> Personas dati -> Ģimenes locekļi

 

Tiem darbiniekiem, kuriem ir ieturējumi, kas iekļauti ieturējumu kontrolē, un apgādībā esošs nepilngadīgs bērns vai bērns ar invalīditāti, lai varētu saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā nepieciešams, lai būtu izveidota Ģimenes locekļa kartīte.

 

Ievadformā Ģimenes locekļi jāatzīmē izvēles rūtiņa Apgādībā esošs nepilngadīgs bērns.

Laukā Termiņš tiek norādīts apgādības termiņš (pēc noklusējuma tiek piedāvāts: “dzimšanas datums + 18 gadi - 1 diena”).

 

Sākot no 540. versijas bērniem ar invaliditāti ir jāaizpilda lappuse Invaliditāte, kur norāda invaliditātes datumus un invaliditātes grupu.

4_berns.jpg

 

Ieturējumu veidi

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu veidi

 

Tiem Ieturējumu veidiem, kuri piedalīsies ieturējumu kontrolē, Ieturējumu veida ievadformas lappusē Apraksts laukā Piedziņas kārta jānorāda ieturējuma piedziņas kārta, izvēloties vērtību no klasifikatora Ieturējuma piedziņas kārtas.

Ieteicams izveidot jaunus Ieturējuma veidus, kuri jāpiesaista atbilstošai Ieturējuma piedziņas kārtai.

5_iet_veids.jpg

Ja ir izveidoti jauni Ieturējuma veidi, tad tie jāpiekārto darbiniekiem, ievadot jaunu Pastāvīgā ieturējuma dokumentu.

 

Sākot no 540. versijas ir Iespēja norādīt, kuriem ieturējuma veidiem nav jāpiedalās ieturējumu kontrolē - atzīme Piedalās ieturējumu kontrolē. Piemēram, kad darba devējs ietur naudu par autostāvvietas izmantošanu.

6_iet_veids.jpg

 

Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenta tips
Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Dokumenta veids: Ieturējumu kontroles korekcija

 

Jāapraksta dokumenta tips Ieturējumu kontroles korekcija, kas tiks izmantots korekcijas dokumentu ģenerēšanā.

7_dok_tips.jpg 
Ieturējumu kontroles process

 

Pilna algas aprēķina veikšana

Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Pilns aprēķins

 

Ieturējuma kontrole notiek pēc aprēķina datuma, kontrolējot kopīgo mēneša izmaksu.

Pie pilna algas aprēķina veikšanas tiek izdots brīdinājums, ja darbinieka kontroles summa ir mazāka par minimālo saglabājamo darba samaksas apjomu.

Algu aprēķina saraksta logam ir pieejama pazīme Piedalās ieturējumu kontrolē, pēc kuras ir iespējams atfiltrēt darbiniekus, kuriem ir ieturējumi.

 

Ieturējuma summu sadalījuma apskate

Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole

 

Izmantojot Algu aprēķina saraksta loga darbību Ieturējumu kontrole, iespējams apskatīt, kā darbiniekam ieturējuma summas tiek sadalītas pa ieturējuma dokumentiem un piedziņu kārtām. No 540. versijas pret katru ieturējuma rindiņu ir redzamas aprēķinātās, ieturamās, starpību un korekcijas summas, kā arī robežvērtība un minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms.

 

Loga Ieturējumu kontrole tabulā apskatāmi aprēķinā iekļautie ieturējumu dokumenti, kuri iekrāsoti:

- zaļā krāsā, ja ieturējumu var pilnībā ieturēt,

- dzeltenā krāsā, ja ieturējumu var ieturēt daļēji,

- sarkanā krāsā, ja ieturējumu nav iespējams ieturēt.

 

8_iet_kontrole.jpg

 

Ieturējuma korekcijas dokumentu ģenerēšana un izmaksu pārrēķins
Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole

 

Ja nav iespējams ieturēt pilnībā visu summu, jāveic ieturējumu korekcijas dokumentu ģenerēšana un pēc tam jāpārrēķina izmaksas.

 

Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti tiek ģenerēti no Ieturējumu kontroles ievadformas, nospiežot zibens pogu un izvēloties iepriekš aprakstīto dokumenta tipu Ieturējumu kontroles korekcija.

 

Ģenerēšanas rezultātā visām rindām, kurām kolonnas Starpība vērtība nav 0, tiek izveidots Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments un Ieturējumu kontroles logā tiek aizpildīta kolonna Korekciju summa.

 

Pēc Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentu izveides obligāti ir jāveic algas aprēķins.

Veicot Algas aprēķinu, tiek veikts izmaksu pārrēķins. Katram ieturējuma dokumentam izveidojas viena ieturējuma rinda un viena korekcijas rinda. Piemēram, ja ieturējums ir aprēķināts 14.82, bet var ieturēt tikai 9.54, tad ieturējumu rindā summa ir 14.82 un korekcijas rindā -5.28.

Izveidotos Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentus iespējams atvērt apskatei, izmantojot pogu .

 

Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments ir līdzīgs Korekcijas dokumentam, tikai tam nav pieejamas lappuses Sociālas iemaksas un Ienākuma nodokļi, ievadformas lauki ir aizpildīti automātiski ģenerēšanas procesā, kā arī ir aizpildītas kontējumu rindas. Kamēr Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā, tos ir iespējams labot.

 

Pēc algas aprēķina Ieturējumu kontroles logā redzams, ka mainījušās summas kolonnā Var ieturēt un visi ieraksti ir iekrāsoti zaļā krāsā - ieturējumus var pilnībā ieturēt.

 

Ieliekot izmaksu sarakstos ieturējumu izmaksu rindas, tiks izdots paziņojums tajās situācijās, kad ieturējuma korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā. Pēc tāda paziņojuma ir jāveic pilns algas aprēķins.