atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 633 Skatījumi

Instrukcija paredzēta, ja ir nepieciešams pielietot Darba likuma 74. panta 8. daļu jeb to, ka darbiniekam ir jāizmaksā atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

 

Instrukcijā tiks aprakstīts, kā ir jāveic sistēmas konfigurēšana, lai rezultātā algas aprēķinā un algas lapiņā būtu redzams un sadalīts, cik stundas darbinieks ir tiešām strādājis, bet par cik stundām darbiniekam ir maksāta kompensācija.

 

Izmaiņas spēkā no 485.versijas.

 

Lai būtu vieglāk saprast izmaiņas programmā, tad instrukcija tiks veidota uz piemēra pamata:

  • veikšu darbiniekam algas aprēķinu par 2016. gada jūniju. Jūnijā ir viena pirmssvētku darba diena (22. jūnijs) un divas svētku dienas darba dienā (23., 24. jūnijs). Jūnijā ir jānostrādā 159 stundas, bet jākompensē 17 stundas.

Dienu tipi

Pamatdati - Uzņēmums - Dienu tipi.

 

Vispirms ir jānorāda, cik pirmssvētku darba dienās un svētku dienās darba dienā ir stundas. Ir izveidoti jauni dienu tipi - Pirmssvētku darba diena un Svētku diena darba dienā.

 

Pirmssvētku darba dienā ir jānorāda, ka darbiniekam ir jāstrādā (darba stundas) 7 stundas, un ir 1 pirmssvētku stunda (kompensējamās stundas). Savukārt, svētku dienā darba dienā nav neviena darba stunda, bet visas 8 stundas ir kā kompensējamās.

Kalendārs

Pamatdati - Uzņēmums - Kalendārs.

 

Izveidotie dienu tipi tagad ir jāpiesaista kalendāram. 22. jūnijā ir jāizvēlas pirmssvētku darba diena, bet 23. un 24. jūnijā - svētku diena darba dienā.

 

Kalendārā katram mēnesim tiek uzrādīt normas dienu/stundu skaits un normālo dienu/stundu skaits. Normas dienas/stundas ir tikai darba dienas/stundas, savukārt normālās dienas ir darba dienas, pirmssvētku darba dienas un svētku dienas darba dienā, un normālās stundas ir darba + kompensējamās stundas.

Samaksas veidi

Pamatdati - Personāla uzskaite - Aprēķiniem - Samaksas veidi

 

Jums ir iespēja izvēlēties – vai vēlaties kompensējamās stundas uzskaitīt atsevišķi vai kopā:

  • atsevišķi – darba laika uzskaites dokumentos, pie algas aprēķina un algas lapiņās tiks precīzi uzrādīts, cik ir pirmssvētku kompensējamās stundas un cik ir svētku dienas darba dienā kompensējamās stundas. Mēs rekomendējam izvēlēties šo variantu!
  • kopā - darba laika uzskaites dokumentos, pie algas aprēķina un algas lapiņās visas kompensējamās stundas tiks uzrādītas kopā.

Kompensējamo stundu uzskaitījums atsevišķi

Jāveido divi jauni samaksas veidi pirmssvētku kompensācijas un svētku kompensācijas stundām.

Samaksas veidos svarīgi norādīt:

  • Laukā Aprēķina veids jāizvēlas Laika darbs ar stundu tarifa likmi;
  • Lappusē Apraksts:

1. laukā Normas dienas jāizvēlas darba stundu un kompensējamo stundu dienu tipi (jeb Normālās stundas). To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas Izvēlētās dienas, un

- darba dienām atzīmē kolonnu “Stundas”;

- pirmssvētku stundai atzīmē kolonnu “Stundas” un “Komp.stundas”

- svētku dienai darba dienā atzīmē kolonnu “Komp.stundas”.

 

2. laukā Apmaksātās dienas attiecīgi jāizvēlas pirmssvētku dienas tips vai svētku dienas darba dienā dienas tips. To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas Kompensējamās stundas un pēc tam izvēlas Pirmssvētku stunda vai Svētku diena (darba dienā).

  • Lappusē Informācija šiem samaksas veidiem laukā Definētā grupa laikam ir jāizvēlas vērtība Kompensējamajām stundām, lai stundas korekti uzrādītos algu atskaitēs.

Kompensējamo stundu uzskaitījums kopā

Šajā gadījumā jāveido viens jauns samaksas veids pirmssvētku kompensācijas un svētku kompensācijas stundām.

 

Samaksas veidu ir nepieciešams konfigurēt tāpat, ja kompensējamo stundu uzskaitīšana notiku atsevišķi. Ir tikai viena atšķirība:

 

  • laukā Apmaksātās dienas jāizvēlas pirmssvētku dienas tips un svētku dienas darba dienā dienas tips. To iespējams izdarīt, ja atvērtajā dienu tipu sarakstā izvēlas Kompensējamās stundas.

Darba laika uzskaites dokumentu tipi

Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi

 

Lai darba laika uzskaites un detalizētās darba laika uzskaites dokumentos būtu iespējams ievadīt kompensējamās stundas, vispirms dokumentu tipos ir jānorāda jauna vērtība Lietot kompensācijas laukus = Jā.

 

Tāpat DLU un DDLU dokumentu tipos laukiem Pirmssvētku stundu kompensācija un Svētku dienu kompensācija nepieciešams piesaistīt jaunizveidotos samaksas veidus. Tas ir jāizdara, lai, pirmkārt, katru reizi veidojot dokumentus, nebūtu samaksas veidi jāizvēlas manuāli, un, otrkārt, lai no Horizon WEB būtu iespējams izveidot korektus darba laika uzskaites dokumentos.

 

Ja tika izvēlēts variants kompensējamās stundas uzskaitīt kopā, tad laukā Svētku dienu kompensācija nepieciešams piesaistīt jaunizveidoto samaksas veidu.

Darba laika uzskaites dokumenta veidošana

Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Darba laika uzskaite.

 

Veidoju darba laika uzskaites dokumentu par 2016. gada jūniju.

Capture.PNG

Arī detalizētajā darba laika uzskaites dokumentā ir pieejami jaunie kompensējamie lauki.

 

Atšķirībā no parastās darba laika uzskaites, šeit jau ir redzams precīzi pa datumiem, cik stundas ir jāstrādā un cik jākompensē:

capture 2.PNG

Dokumenta summārajā (kreisajā) pusē tiek uzrādīts stundu kopskaits.

Algas aprēķins un algas lapiņa

Dokumenti - Algas - Algas aprēķins.

 

Viecu algas aprēķinu par 06.2016. Algas aprēķinā uzrādās:

capture 3.PNG

Atskaites - Algas - Kopējās algu lapiņas.

 

Šādā pašā sadalījumā kā ir algas aprēķins, darbinieks redz arī savu algas lapiņu.

GDLU un svētku diena darba dienā

Izmantojot GDLU, ir iespējams ievadīt tikai darba stundas, jo darba laika plānošanas modulī tiek plānots un ievadīts darba laiks, nevis papildus samaksa par kompensējamām stundām.

 

Ja darbiniekiem ir nepieciešams kompensēt pirmssvētku un svētku stundas, tad tās stundas ir jāvada DDLU dokumentā.

Dalībnieki