atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 277 Skatījumi

Ja vienas pamatlīdzekļu kartītes iegāde tiek segta no dažādiem finansējumiem,  jāizvērtē, vai turpmāk ir vai nav nepieciešams attiecīgo kartīti uzskaitīt proporcionāli atbilstoši iegādes finansējumiem un attiecīgi arī nolietojuma vai amortizācijas aprēķinu veikt katram iegādes finansējumam atsevišķi vai arī turpmāk kartītes uzskaiti iespējams attiecināt uz vienu finansējumu.

 

Turpmāk kartītes uzskaiti iespējams attiecināt uz vienu finansējumu:

 

Ja iegāde tiek segta no diviem dažādiem finansējumiem, taču iestādei nav nepieciešams turpmāk veikt uzskaiti par katru iegādes finansējumu atsevišķi, iespējams kartītei piesaistīt vienu finansējumu un attiecīgi iegādes grāmatojumu veikt pēc zemāk redzamā grāmatojuma apraksta.

 

Pavadzīmes grāmatojums:

 

Debetā tiek norādīts finansējums kartītes turpmākai uzskaitei, bet kredītā tiek uzrādīts atbilstošais iegādes finansējums.

 

Nr. Debets Finansējums Kredīts Finansējums
1 11xx vai 12xx A 531 A
2 11xx vai 12xx A 531 B

 

Maksājuma grāmatojums:

 

Nr. Debets Finansējums Kredīts Finansējums
1 531 A 262 A
2 531 A 262 B

 

Turpmāk kartītes uzskaiti nepieciešams attiecināt uz katru iegādes finansējumu atsevišķi:

 

Ja kartītes iegāde tiek veikta no vairākiem finansējumiem un par katru finansējuma daļu nepieciešams uzkrāt informāciju pamatlīdzekļa kartītē, par katru maksājuma daļu tiek veidota atsevišķa pamatlīdzekļa kartīte, kas tiek savstarpēji saistītas, tas ir, tiek veidotas saistītās kartītes. Viena no abām kartītēm tiek izvēlēta par pamata kartīti jeb saistošo kartīti. Otra tiek uzskaitīta kā piesaistītā kartīte.

 

 • Ja atskaitēs vai inventarizācijā iestāde vēlas iegūt informāciju par kartīti kopumā, nepalielinot skaita kopsummu uz saistošo kartīti, tad piesaistītajām kartītēm kā skaits tiek norādīts 0gb;
 • Piesaistītās kartītes drīkst veidot viena konta, vienas atbildīgās personas ietvaros (ja nepieciešams visas saistītās daļas inventarizēt vienā sarakstā).

Process:

 

 • Uz katru finansējuma daļu tiek izveidota sava kartīte par summu, kāda tiek segta no konkrētā finansējuma (jāņem vērā informācija par skaitu (skat.augstāk));
 • Viena kartīte tiek izvēlēta par pamata (saistošo) kartīti;
 • Atverot kartīti labošanas režīmā, uz peles labās pogas kartītes pelēkajā daļā:
 •  Saistošā kartīte (ja pamata kartīte ir cita);
 • Piesaistītās kartītes (ja kartīte, kas tiek labota, ir pamata kartīte).

 

Inventarizācijas veids:

 

Patstāvīgs (ja piesaistītā kartīte tiks individuāli inventarizēta);

Nepatstāvīgs (ja piesaistītā kartīte individuāli netiek inventarizēta);

! Inventarizācijas veids ir būtisks tikai tādā gadījumā, ja iestāde, veicot inventarizāciju, izmanto svītrkodu lasītāju, tas ir, tiek veikta elektroniskā inventarizācija.

 

pies1.png

 

Piesaistītajām kartītēm aktivizējas lappuse <Saistošā kartīte>:

 

pies2.png

 

Saistošajām kartītēm aktivizējas lappuse <Piesaistītās kartītes>:

 

 • Redzams, no kā sastāv saistošā kartīte;
 • Summārajā daļā redzamas kartītes kopsummas;
 • Piesaistītajām kartītēm iespējams mainīt inventarizācijas veidu (ja piesaistītās kartītes netiek inventarizētas atsevišķi, tad Inventarizācijas veids = Nepatstāvīgs).

pies3.png

 

Izskata kolonna <Tips>:

 

Sarakstā kolonnā <Tips> redzams katras kartītes tips:

 • Parasta kartīte - kartītei nav piesaistīto kartīšu;
 • Saistošā kartīte - kartīte izvēlētā kā bāzes kartīte;
 • Piesaistītā kartīte - kartīte veidota kā piesaistītā kartīte.

pies4.png

 

Sarakstā iespējams izlikt arī saistošās kartītes datus. Sarakstā redzams, kurai piesaistītajai kartītei kura definēta kā saistošā kartīte.

 

pies5.png

 

Informācija par saistošo kartīti izskata kolonnās <Saistošā kartīte>:

 

trks11.png

 

Summētais saraksts: ērti redzēt saistošo kartīšu kopsummas.

 

Ceļš: Pamatdati – Pamatlīdzekļi – Summēts saraksts. 

Sarakstā redzamas kopsummas uz saistošajām vai parastajām kartītēm.

 

pies6 (1).png

 

Ja tiek norakstīta saistošā kartīte, neiekļaujot piesaistītās kartītes, sistēma izdod brīdinājumu:

Norakstīt saistošo kartīti bez piesaistītajām kartītēm nav ieteicams, attiecīgi šo paziņojumu vajadzētu ņemt vērā.

 

pies7.png

Dalībnieki