atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 232 Skatījumi

Datu apmaiņa pieejama ar šādiem hibrīda kases aparātu modeļiem:

 

 • 3050H (draivera versija 3.84.3.)
 • 3050UH (draivera versija 3.76.1.)
 • 3850H (draivera versija 3.84.3.)
 • 5850H  (draivera versija 3.84.0.)
 • 5850EH  (draivera versija 3.84.0.)
 • 5880H (draivera versija 3.84.0.)

Iespējamie datu apmaiņas režīmi

 

Datu apmaiņai pieejami divi režīmi:

 • Preču datu nosūtīšana un realizācijas datu nolasīšana
  Risinājums nodrošina pamatdatu sūtīšanu uz kases aparātu un preču, pakalpojumu pārdošanas datu lasīšanu no kases aparāta, veidojot kases pavadzīmi.
 • Dokumentu apmaksa caur kases aparātu
  Risinājums nodrošina samaksas pieņemšanu no klienta par sniegtiem pakalpojumiem un izrakstītajām pavadzīmēm un rēķiniem, nosūtot dokumenta datus uz kases aparātu čeka drukāšanai.

Svarīgi! Datu apmaiņai ar vienu hibrīda kases aparātu vienlaicīgi ir iespējams izmantot tikai vienu no šiem datu apmaiņas režīmiem.

 

Ieteikums! Ja izmantojat sertificētus CHD aparātus, tad pēc versijas nomaiņas iesakām izveidot jaunus kases tīkla aprakstus, un datu apmaiņai izmantot jauno Horizon dziņa failu CHDDRVH.DLL.

 

CHD dziņa konfigurācija

 

Datu apmaiņa starp Horizon un CHD hibrīda kases aparātu tiek veikta, izmantojot CHD dzini.

 

Uz darbstacijas, no kuras tiks veikta datu sūtīšana un lasīšana, jābūt izveidotai direktorijai, kurā atrodas datu apmaiņai nepieciešamie faili: SDRV.dllSDRV.exe un SDRV.ini. Direktorijai jābūt piešķirtām datu rakstīšanas/lasīšanas tiesībām, jo datu apmaiņas procesā tajā tiek veidoti datu faili.

 

SDRV.ini tiek aprakstīta pieslēguma konfigurācija kases aparātam. Šo konfigurāciju nepieciešams sagatavot sadarbībā ar apkalpojošo CHD pārstāvi.

 

Veicot Horizon kases tīkla konfigurāciju jāzina SDRV.ini aprakstītais kases aparāta identifikators lokālajā tīklā(piem., ECR_1, t.i., identifikators ir 1), lai datu apmaiņa notiktu ar pareizo kases aparātu.

 

Failus ir iespējams lejupielādēt https://www.chd.lv/atbalsts/lejupielades 

 

Pasūtot jaunu vai pielāgojot esošo hibrīda kases aparātu likumdošanas prasībām, ar CHD pārstāvjiem nepieciešams atrunāt šādu kases aparāta konfigurāciju.

 

Svarīgi! Hibrīda kases aparāta konfigurācijai jābūt ar iekļautu PVN.

Svarīgi! PVN likmju un maksāšanas veidu definēšana ir jāveic kases aparātā.

Svarīgi! Ja datu apmaiņu ar kases aparātu paredzēts izmantot dokumentu apmaksas režīmā, tad, uz kases aparāta nospiežot rēķinu apmaksas taustiņu, datu nolasīšana ir jāsāk ar 99 MAKRO.

 

Datu apmaiņas risinājums nodrošina pamatdatu sūtīšanu uz kases aparātu un preču, pakalpojumu pārdošanas datu lasīšanu no kases aparāta, veidojot kases pavadzīmi.

 

Svarīgi! CHD hibrīda kases aparāta konfigurācijai jābūt ar iekļautu PVN.

Svarīgi! PVN likmju un maksāšanas veidu definēšana ir jāveic kases aparātā pirms kases tīkla konfigurācijas sagatavošanas.

 

Kases aparāta tīkla apraksts

 

Pamatdati → Kases sistēmas → Kases aparātu tīkli

 

Kases aparāta tīklā tiek veikta datu apmaiņas nodrošināšanai nepieciešamā konfigurācija. Šajā sadaļā aprakstīta konfigurācija, kura tiek izmantota preču datu nosūtīšanas un realizācijas datu nolasīšanas režīmā.

 

Lappuse Dziņa dati

 

Dziņa fails

 

Datu apmaiņa ar hibrīda kases aparātiem tiek nodrošināta ar CHDDRVH.DLL dziņa failu.

 

Kases

 

Jānorāda kases aparāta identifikators lokālajā tīklā, kāds aprakstīts SDRV.ini CHD dziņa konfigurācijas direktorijā. Numurs tiek izmantots, lai identificētu un nodrošinātu komunikāciju ar pareizo kases aparātu.

 

Arhīvu glabāšanas termiņš

 

Iespējams norādīt, cik dienas glabāt kases realizācijas datus Horizon datubāzes arhīvā. Dati, kuri pārsniedz norādīto termiņu, tiek dzēsti brīdī, kad tiek veidota tekošās dienas kases pavadzīme.

 

c1.PNG

 

Dziņa dati → Parametri

 

Draivera direktorija

 

Uz darba stacijas jābūt izveidotai CHD dziņa faila direktorijai. Lietotājam no tās jāizvēlas dziņa fails SDRV.exe. Direktorijai jābūt piešķirtām datu rakstīšanas/lasīšanas tiesībām.

 

Draivera nosaukums

 

Jānorāda CHD dziņa fails SDRV.exe. Lauks tiks aizpildīts automātiski, aizpildot draivera direktoriju.

 

EKA nodokļu numuri

 

PVN likmju konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda kases aparāta likmju kodi, lai to procentuālās vērtība atbilst Horizon PVN likmju vērtībām.

 

Maksāšanas veidu kodi

 

Maksāšanas veidu konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda Horizon maksāšanas veidu kodi, ievērojot secību, kāda tiem ir piešķirta kases aparātā.

 

c2.PNG

 

Lappuse Datu nosūtīšana

 

Cenas veids (obligāti aizpildāms); Cenas veids 2 (pēc izvēles); Cenas veids 3 (pēc izvēles)

 

Jānorāda pārdošanas cenas veids, kurš paredzēts preču un pakalpojumu pārdošanai kases aparātā. Cenu veidam un cenām jābūt norādītām ar iekļautu PVN. 

 

Cenu sūtīt ar PVN

 

Atzīmei “Cenu sūtīt ar PVN” ir jābūt aizpildītai. Uz kases aparātu cenas tiek sūtītas ar iekļautu PVN.

 

c3.PNG

 

Lappuse Pavadzīmes veidošana

 

Klients

 

Jānorāda klienta kartīte, kura tiks aizpildīta kases pavadzīmē, nolasot datus no kases aparāta.

Dalībnieki