atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 301 Skatījumi

Mēs domājam par to, kā nemitīgi pilnveidot uzskaiti, lai, izmantojot resursu vadības sistēmu Horizon, pēc iespējas ērtāk un ātrāk spētu iegūt visus nepieciešamos datus brīdī, kad tas nepieciešams. Viens no aktuāliem jautājumiem publiskā sektora iestādēm ir krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu avansa kontu uzskaites sakārtošana efektīvākai apgrozījuma uzrādīšanai sekojošās gada pārskata veidlapās https://likumi.lv/ta/id/300000-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba

1.1.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

1.2.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

2.1.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

 

Šīs veidlapas un Valsts Kases publicētās finanšu pārskata posteņu skaidrojuma sagatavošanas vadlīnijas (https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Metodika/Rokasgr%C4%81matas/FP_postenu_skaidro...) paredz, ka, sagatavojot gada pārskatu, nepieciešams sadalīt avansa kontu samazinājumu atbilstoši bilances kontiem, par kādiem veikti avansa maksājumi. 

 

2020-01-27_18-34-36.jpg

 

Pastāv divi varianti, kādos iespējams uzņemt uzskaitē ilgtermiņa ieguldījumu vai krājumu, ja par to veikts avansa maksājums:

1) Ilgtermiņa ieguldījumi vai krājumi vienmēr korespondē ar 5311:

D 11xx; 12xx; 21xx K 5311
K 5311 D 118x; 128x; 2181

 

2) Ilgtermiņa ieguldījumi vai krājumi korespondē ar avansa kontu:

D 11xx; 12xx; 21xx D 118x; 128x; 2181

 

Vairums iestāžu izmanto pirmo uzskaites variantu, kas nodrošina būtiski automatizētākus un pārskatāmākus procesus, bet šajā gadījumā no avansa kontu kredīta apgrozījuma nav iespējams nolasīt kontu, kādā noticis darījumu palielinājums. 

Otrajā gadījumā, avansa kontu kredīta apgrozījuma korespondence ataino iegādes kontu, taču šāda uzskaite prasa manuālu grāmatošanas pieeju un nav ikdienā lietotājiem ērta. 

 

Lai risinātu šo jautājumu kā vienu no alternatīviem uzskaites veidiem piedāvājam turpināt izmantot pirmo uzskaites variantu, sadalot avansa kontus analītiski ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu kontiem (zemāk paraugs iespējamam dalījumam). 

Tādējādi iespējams turpināt izmantot automatizētas kontējumu shēmas un vienlaikus nolasīt attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaites kontu no avansa subkonta.   

 

! Īpaši vēršam uzmanību iestādēm, kurām tiek nodrošināti vai kuras plāno automatizēt gada pārskatu aprēķinus, izmantojot biznesa datu analīzes rīkus. 

 

Zemāk minēti biežāk lietotie avansa konti. Nepieciešamības gadījumā iestāde papildina sarakstu ar trūkstošajiem kontiem. 

 

Kods Nosaukums
1181 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām
1181_9 Pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo ieguldījumu izveidošana
11811 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām
1182 Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām
1182_9 Pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo ieguldījumu izveidošana
11821 Datorprogrammas
11822 Pārējās licences
11825 Licences datorprogrammām
11829 Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības
1185

Avansa maksājumi par pārējiem nemateriālajiem ieguldījumiem

1185_1

Nemateriālo kultūras un vēstures pieminekļu un citu objektu izveidošana

1185_9

Pārējo iepriekš neklasificēto nemateriālo ieguldījumu izveidošana

11851

Nemateriālie kultūras un vēstures pieminekļi un citi objekti

11859

Pārējie iepriekš neklasificētie nemateriālie ieguldījumi

1281

Avansa maksājumi par zemi un būvēm

1281_2

Nepabeigtā būvniecība

12811

Dzīvojamās ēkas

12812

Nedzīvojamās ēkas

12813

Transporta būves

12814

Zeme zem būvēm

12817

Pārējā zeme

12818

Inženierbūves

12819

Pārējais nekustamais īpašums

1282

Avansa maksājumi par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām

1282_1

Pamatlīdzekļu izveidošana

12820

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1283

Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem

1283_1

Pamatlīdzekļu izveidošana

12831

Transporta līdzekļi

12833

Bibliotēku fondi

12836

Literārie un mākslas oriģināldarbi, kultūras un mākslas priekšmeti

12838

Datortehnika, sakaru iekārtas un cita biroja tehnika

12839

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

1286

Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes aktīviem

1286_1

Pamatlīdzekļu izveidošana

12863

Mežaudzes

12869

Pārējie bioloģiskie aktīvi

1289

Pārējie avansa maksājumi

1289_1

Pamatlīdzekļu izveidošana

12890

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

2181

Avansa maksājumi par krājumiem

218111

Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem

218112

Pārtikas produkti

218113

Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli

218114

Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi

218115

Kurināmais, degviela, smērvielas

218116

Mašīnu iekārtas un rezerves daļas

218119

Pārējie materiāli

218120

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi

218131

Gatavie ražojumi

218132

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

218161

Ilgstoši lietojams inventārs

218162

Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi

218169

Ātri nolietojamais inventārs

 

 

 

Dalībnieki