atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Vecāku maksas - e-pasts grupā

18-06-2019 07:56 (Atjaunots 14-06-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 303 Skatījumi

Vecāku maksas modulī bērnu kartītēs lappusē “Grupa.klase” ir ieviests lauks “E-pasts grupā”. Papildinājumi izmantojami gadījumiem, kad kvīts par bērna apmeklējumu vienā grupā jānosūta vienam maksātājam, bet par apmeklējumu citā grupā citam maksātājam.

 

Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts

 

Bērna kartītes lappusē “Grupa, klase” pievienots lauks “E-pasts grupā”. Ja bērns apmeklē vairākas grupas, tad katrā no tām “E-pasts grupā” drīkst būt atšķirīgs. Lauks bērna kartītē ir labojams.

 

vm1.PNG

 

Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts → Darbības → Ārējo datu ielāde

 

Papildināta bērnu kartīšu importa Excel veidne ar lauku “E-pasts grupā”.

 

Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām

 

Saraksta izskatā iespējams pievienot lauku “E-pasts grupā”.

 

Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām → Darbības → Ārējo datu ielāde

 

Lauks “E-pasts grupā” pievienots saraksta Excel datu importa veidnē.

 

Ceļš: Dokumenti → Vecāku maksas → Rīkojumi

 

Papildinājumi Horizon rīkojumos:

 • Par audzēkņu pievienošanu.
 • Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem.

Rīkojuma ievadformas lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, E-pasts grupā tiek pārnests uz audzēkņu vai darbinieku kartītēm.

 

vm2.PNG

 

Papildinājumi Horizon rīkojumos

 • Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu
 • Par likmes maiņu

  Rīkojumos lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti rīkojumā norādītajai grupai vai likmei.

  Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji:

  - ja rīkojumā nav aizpildīts lauks “E-pasts grupā”, tad bērna kartītē uz jauno ierakstu tiek kopēts e-pasts no slēgtā ieraksta;

  - ja rīkojumā lauks “E-pasts grupā” ir aizpildīts, tad jaunajā ierakstā lauks “E-pasts grupā” tiek aizpildīts no rīkojuma.

 

 • Par audzēkņu atvaļinājumu

  Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek veidots jauns ieraksts par atvaļinājuma periodu grupā/klasē. Uz šo ierakstu tiek pārkopēts E-pasts grupā no slēgtā ieraksta.

 

 • Audzēkņa izslēgšana

  Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji:

  - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku ir neapmaksāts parāds, tad, apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti parādnieku grupai, un E-pasts grupā tiek kopēts no slēgtā ieraksta uz jauno;

  - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku visas saistības ir nokārtotas, tad tiek slēgts esošais ieraksts un vērtība laukā “E-pasts grupā” bērnu vai darbinieku kartītēs paliek nemainīga.

Ceļš: TEDIS → Rīkojumi

 

Rīkojumu saraksta izskatā pievienots lauks “E-pasts grupā”. Šajā sarakstā ir paredzēts apskatīt, kuriem bērniem šie e-pasti ir aizpildīti.

 

vm3.PNG

 

Papildinātas TEDIS rīkojumu ievadformas ar lauku “E-pasts grupā” šādiem rīkojumu veidiem:

 • Par audzēkņu pievienošanu
 • Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem
 • Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu
 • Par likmes maiņu

Ceļš: Atskaites → Vecāku maksas → Kvītis periodā

 

Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.

 

vm4.PNG

 

Ceļš: TEDIS → Maksājumi → Maksājumu kvītis periodā

 

Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.

 

vm5.PNG

Dalībnieki
Izceltā tēma