Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Publiskajā sektorā par 2024. gadu Valsts kasei iesniedzamajos ceturkšņa pārskatos ir veiktas izmaiņas.  Esam veikuši publicēto izmaiņu apkopojumu biežāk lietotajos pārskatos: Izmaiņas Valsts kases iesniedzamajos ceturkšņa pārskatos
Skatīt visu rakstu
05-03-2024 08:37
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 100 Skatījumi
MicroStrategy vizualizācijas ir iespējams dinamiski ievietot un atjaunināt datus PowerPoint prezentācijās, izmantojot MicroStrategy for Office spraudni.
Skatīt visu rakstu
04-12-2023 13:11 (Atjaunots 05-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 134 Skatījumi
Publiskajā sektorā par 2023. gadu Valsts kasei iesniedzamajos gada pārskatos ir veiktas izmaiņas.  Esam veikuši publicēto izmaiņu apkopojumu biežāk lietotajos pārskatos: Izmaiņas publiskā sektora iestāžu 2023. gada pārskata sagatavošanā
Skatīt visu rakstu
31-10-2023 11:49
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 128 Skatījumi
Kad no ePārskatu sistēmas lejupielādēts pārskata XML, tas ir jāielādē Valsts Kases (VK) sistēmā. Dažreiz VK sistēma uzrāda kļūdu pie faila ielādes. Šajā rakstā minētas tipiskākās kļūdas un kā vislabāk rīkoties, ceļā uz risinājumu. Vispārīgs ePārskatu Kļūdas pārbaudes algoritms: piemērs ar 1.5 IZMK veidlapu  Vispirms pārbauda XML failu: labais klikšķis uz 1.5 IZMK XML failu "Open with Notepad" un atrod rindu. Salīdzina ar 1.5 IZMK atskaiti sPārskatu sistēmā. Ja rezultāts atšķiras (atskaitē ir pareizs, bet XML ir cits rezultāts), kļūda jāpiesaka uzturētājam. Ja atskaitē 1.5 IZMK ir nepareizs rezultāts, kļūda varētu būt vai nu formulu Excel, vai Horizon daļā. N!B! Ja dati laboti Horizon tajā pašā dienā, tie var neattēloties ePārskatu sistēmā, jo nav notikusi datu ielāde. Pēc datu ielādes atskaitē ir jāpārbauda, vai dati ir atsvaidzināti (poga refresh sadaļā Dati). Pārbauda formulu Excel, kas atrodas mapē "Klasifikatori", atskaitē "1.8. formulas". Kā veikt formulu Excel pārbaudi un korekciju, aprakstīts šeit. Lietotājs veic labojumu formulā. Formulas pārbaude būtu jāveic arī pret Horizon: vai nav veikti grāmatojumi uz tādiem kontiem, kādi formulu aprēķinā nav iekļauti. Ja formula ir pareiza un kļūda nav arī Horizon, kļūda jāpiesaka uzturētājam. Ja uzturētājs pārbaudes laikā konstatē, kļūda tomēr bija Horizon, tad uzturēšanas pieteikums klasificējas kā maksas konsultācija. Risinājumi: Veikt labojumus formulu Excel veidnē (pievienot nepieciešamos kontus; pievienot nepieciešamās aprēķina darbības; samainīt ar vietām zīmi šīs rindas aprēķina formulā utt.; pievienot nepieciešamo pazīmi iekļaušanai). Veikt korekcijas Horizon uzskaitē   1. Kļūda "Šūna (..) neatbilst veidlapas šūnas formātam".      Kļūdas paziņojuma iemesli: šūnā ir rezultāts ar "-", bet VK sistēmā ir iestrādāta kontrole, ka šūnā drīkst būt tikai summa ar "+". šūnā ir rezultāts ar "+", bet VK sistēmā ir iestrādāta kontrole, ka šūnā drīkst būt tikai summa ar "-". šūnā ir rezultāts ar 0/null, bet VK sistēmā ir iestrādāta kontrole, ka rezultāts nedrīkst būt 0/null.   Jāmeklē un jālabo iemesli, kādēļ, atlasot pēc Horizon, ir šāds rezultāts.   Kļūda "Netika importēta rinda "X" "  1. kļūdas paveida iemesli Kļūda rindas nosaukumā, piemēram, konts+ sektors, kur jābūt tikai kontam.    XML fails atlasīja 19 rindu no zemākā līmeņa (IEN, VSAM, iesk. sektorus),  bet VK paredz visu 19. rindu un tās dalījumu pa sektoriem, jāveic labojums formulu Excel augstākā līmenī attiecīgajai rindai ievietojot kolonnā "Sektors" vērtību "1" vai "0").     Kļūdas cēlonis ir tas, ka rinda nedrīkst būt sadalīta pa sektoriem, t. i. Jāveic labojums formulu Excel attiecīgajai rindai ievietojot kolonnā "Sektors" vērtību "1" vai "0"). Piemēram Gads NP pārskatā A21 rindai nav jāsadalās pa sektoriem, bet Excel failā ir atzīme "1".   2. kļūdas paveida iemesli Rinda ar tādu nosaukumu veidlapā neeksistē/nedrīkst būt. Piemēram, ir iekļauta rinda "2000" un VK sistēma tādu neatpazīst. Kļūdas iemesls bija, ka Excel failā iestādes Konta 2620 struktūra atšķiŗās no VK struktūras, bija jāpievieno 2620.TREL konts kā virskonts kontiem 2621, 2623   3. kļūdas paveids Rinda ar tādu nosaukumu veidlapā neeksistē/nedrīkst būt. Piemēram, ir iekļauta rinda "S222000" un VK sistēma tādu neatpazīst.   Ir veikts ieraksts uz virslīmeņa sektoru (beidzās ar 0), bet VK sistēmā ir prasība importēt uz zemāku līmeni (piemēram, S222001)   4. kļūdas paveids   (1-PB pārskats, 2-PB pārskats) F200100000 ir grupējošais konts un tam nevar/nedrīkst būt AS / AB. Lai uzrādītu rezultātu šajā kontā, jāizmanto F21010000 AS/AB     Kļūda "Neizdevās identificēt vecāka veidlapas identifikatoru"   Kļūda XML failā. Jāvēršas pie uzturētāja.   Kļūda "Nepareizs XML faila formāts: Element Stat_Rindas': Missing child element(s)" Kļūda XML failā. Jāvēršas pie uzturētāja.
Skatīt visu rakstu
10-05-2023 09:14 (Atjaunots 07-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 331 Skatījumi
Visma BI risinājumos ir pieejama Lietotāju rokasgrāmata latviešu valodā. Rokasgrāmata satur informāciju par sistēmas lietošanu, atskaišu, datu vizualizāciju izveidi.   Rokasgrāmatu var ieslēgt, jebkurā vietā BI sistēmā nospiežot jautājuma zīmes "?" ikonu.   Rokasgrāmatas ieslēgšana Projektu sākuma lapā caur lietotāja izvēlni:   Rokasgrāmatas ieslēgšana Atskaitē: Rokasgrāmatas ieslēgšana Dosjē:   Rokasgrāmata atvērsies jaunā lapā.  
Skatīt visu rakstu
13-03-2023 08:49 (Atjaunots 13-03-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 358 Skatījumi
Visma MicroStrategy BI risinājumā ir pieejama latviešu valoda, šajā rakstā parādīts, kā to izdarīt.
Skatīt visu rakstu
16-02-2023 08:35 (Atjaunots 17-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 362 Skatījumi
Saistībā ar izmaiņām  Atlīdzības pārskata (1_ATLIDZIBA, Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību), aprēķinā pēc naudas plūsmas principa, piedāvājam aprakstu, kā lietotāji BI ePārskatu sistēmā var veikt šo labojumu aprēķina formulā. Izmaiņas stājas spēkā no 2023. gada janvāra.
Skatīt visu rakstu
21-12-2022 19:06 (Atjaunots 31-01-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 299 Skatījumi
08-12-2017 13:32 (Atjaunots 21-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 808 Skatījumi
Microstrategy ir viena no pasaulē lielākajām biznesa inteliģences platformām. To izmantojot, organizācijas veido datu apkopošanas, analīzes un vizualizācijas risinājumus. Platformas ražotājs, Microstrategy Ltd, piedāvā plaformas licences, izmantojot lokālus pārstāvjus, kas līdztekus licenču piegādei, veido klientiem biznesa inteliģences risinājumus uz Microstategy platformas bāzes. Microstrategy Ltd. Latvijā pārstāv SIA Visma Enterprise.   Licences / pakalpojumi pieejami šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums BI_UZT_01 1 gada Microstrategy BI risinājuma uzturēšana - izstrāžu vērtība virs 70000 EUR HBIATB00_ABO Horizon BI risinājuma uzturēšanas atbalsts. Abonements uz 3 mēnešiem MBIATB00_ABO MSTR BI risinājuma uzturēšanas atbalsts. Abonements uz 3 mēnešiem MSTR_ABO MicroStrategy produktu grupas licence/licences atjaunošana/abonēšana       Tehniskais apraksts: BI risinājuma uzturēšana ietver: kļūdu labošanu, kas radušās BI risinājumā un kas ir kā neatbilstības Pircēja sākotnējām BI risinājuma prasībām, bet kas nav saistītas ar ārējo resursu, kuru darbība nodrošina BI risinājuma funkcijas, problēmām (piemēram, Microstrategy platformas vai MS SQL problēmām). Pieteiktās kļūdas tiek novērstas 5 darba dienās no kļūdu kategoriju akceptēšanas saskaņā ar Klientu atbalsta sistēmas Service Cloud instrukciju; piekļuves nodrošināšanu Klientu atbalsta sistēmai Service Cloud, kurā Pircējs piesaka BI risinājuma kļūdas un attālinātos darbus. BI risinājuma kļūdas un attālinātos darbus Pircējs piesaka saskaņā ar Klientu atbalsta sistēmas instrukciju. Klientu atbalsta sistēmas instrukcija ir pieejama ej.uz/visma-atbalsts; attālināta pieslēguma tehnisku uzturēšanu Pircēja lietotajam BI risinājumam, lai Piegādātāja pārstāvis varētu attālināti piekļūt BI risinājumam kļūdu novēršanai;  BI risinājuma pielāgošanu resursu vadības sistēmas Horizon koda izmaiņām un atjauninājumiem jaunas programmatūras BI versijas un/vai labojumu failu pakotnes uzstādīšanu pēc Pircēja pieprasījuma, ja tas paredzēts uz tā paša servera; WriteBack spraudņa uzturēšanu atbilstoši Pircēja lietotajai programmatūras "Microstrategy" versijai, kas ietver kļūdu novēršanu WriteBack spraudņa darbībā un jaunāko WriteBack versiju uzstādīšanu; Pircēja BI risinājumā realizēto (ja tādi ir) Valsts Kases eParskatu sistēmā iesniedzamo pārskatu uzturēšanu atbilstoši Valsts Kases noteiktajām prasībām pēc Pircēja pieprasījuma un šo pārskatu XML konvertora uzturēšanu, kur kopējais uzturēšanas perioda apjoms ePārskatu precizējumiem nepārsniedz 16 c/h.     Instalācijas instrukcija: Klienti savus pieteikumus piesaka izmantojot sekojošus informācijas kanālus: Service Cloud:  https://visma.force.com/ (pieejas vārds -  SC sistēmā zem klienta kontaktpersonas reģistrēts epasts, parole - pašrocīgi uzstādīta sadaļā "Reģistrēties atbalsta sistēmai") rakstot uz Service Cloud epastu: support.microstrategy@visma.com   zvanot uz BI atbalsta tālruni (67116222) sazinoties telefoniski vai elektroniski ar Visma Enterprise darbiniekiem.   Lietotāja rokasgrāmata:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/VISMA-klientu-atbalsta-sistemas-lietosanas-instrukcija/ta-p/117826   Ražotājs:  Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
02-11-2020 11:18 (Atjaunots 11-02-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1103 Skatījumi
Organizācijai pieejamo licenču komplektāciju var apskatīt organizācijas darbinieks, kuram ir piekļuves tiesības MicroStrategy serverim. Parasti tas ir IT administrators.   Pieslēdzoties serverim, atveriet mapi "MicroStrategy Tools" un izvēlieties "License Manager".     Atvērsies logs, kur redzami pieejamo licenču nosaukumi un skaits.     Ar licenču nodrošinātajām iespējām iespējams iepazīties ŠEIT.
Skatīt visu rakstu
15-09-2021 14:13
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 589 Skatījumi
Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:31
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 613 Skatījumi
Microstrategy ir viena no pasaulē lielākajām biznesa inteliģences platformām. To izmantojot, organizācijas veido datu apkopošanas, analīzes un vizualizācijas risinājumus. Platformas ražotājs, Microstrategy Ltd, piedāvā plaformas licences, izmantojot lokālus pārstāvjus, kas līdztekus licenču piegādei, veido klientiem biznesa inteliģences risinājumus uz Mizrostategy platformas bāzes. Microstrategy Ltd. Latvijā pārstāv SIA Visma Enterprise.   Licences pieejamas šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums  MSTR01 Microstrategy Client - Application – API  MSTR02 Client - Application - Office. Named User  MSTR03 Client - Web. Named User  MSTR04 Client - Reporter. Named User  MSTR05 Client - Desktop. Named User  MSTR06 Client - Mobile. Named User  MSTR07 Client - Hyper - Web. Named User  MSTR08 Client - Hyper - Mobile. Named User  MSTR09 Client - Hyper - Office. Named User  MSTR10 Client - Architect. Named User  MSTR11 Server - Analytics. Named User  MSTR12 Server - Collaboration. Named User  MSTR13 Server - Distribution. Named User  MSTR14 Server - Intelligence. Named User  MSTR15 Server - Reporter. Named User  MSTR16 Server - Transaction. Named User  MSTR17 Consumer User. Named User  MSTR19 Power User. Named User       Tehniskais apraksts: https://www.microstrategy.com/en/company/product-listing   Instalācijas instrukcija: Pēc pasūtījuma saņemšanas, vietējā pārstāvniecība (SIA Visma Enterprise) veic licences pasūtījumu ražotājam (Microstrategy). Ražotājs nosūta pārstāvniecībai licences atslēgu, kuru izmantojot vietējā pārstāvniecība veic licences aktivizāciju klienta vidē.  Instrukcija instalācijas veikšanai pašu spēkiem: https://community.microstrategy.com/s/article/KB7985-How-to-use-License-Manager-to-upgrade-CD-Key-information?language=en_US   Lietotāja rokasgrāmata: https://community.microstrategy.com/s/?language=en_US   Ražotājs:  Microstrategy Ltd
Skatīt visu rakstu
02-11-2020 13:34 (Atjaunots 02-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 812 Skatījumi
08-12-2017 13:36 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 885 Skatījumi
08-12-2017 13:31 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 834 Skatījumi
08-12-2017 13:36 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 904 Skatījumi
08-12-2017 13:34 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 893 Skatījumi
08-12-2017 13:35 (Atjaunots 06-08-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 900 Skatījumi
Visma BI risinājums ePārskatu automātiskam aprēķinam paredz iespēju lietotājam labot aprēķina formulas, sektorus, kontus un EKK, kā arī to detalizācijas līmeni, kas ir iekļauti pārskata aprēķinā. Excel fails tiek augšupielādēts sistēmā un sistēma nolasa aizpildītās formulas atbilstoši izstrādātajam algoritmam.   Ja nav pārliecība par formulas pareizību, tad vēlams saglabāt vairākus Excel faila eksemplārus un izmēģināt vairākus formulas variantus, tos ielādējot sistēmā un apskatoties aprēķinātās izmaiņas. Ja nepieciešams, ielādēt atpakaļ sākotnējo Excel failu.   Veidnes lejupielādēšana Ceļš sistēmā: ePārskati > Koplietojamā vietne > Klasifikatori > ePārskatu formulas. Dažos risinājumos ceļš var atšķirties,          Lejupielādējam nepieciešamo formulu Excel veidni, saglabājot to savā datorā un piešķirot tam galā identifikatoru, piemēram, labošanas datumu.      Veidnes struktūra un aizpildīšanas principi Veidnes paredzētas aprēķinā iekļaujamo datu konfigurēšanai, kā arī Valsts Kases pārskata kolonnu satura aprēķina konfigurāšanai. Faila struktūru nedrīkst mainīt (nepievienot jaunas rindas virspusē, nemainīt kolonnu pozīciju, nepievienot jaunas kolonnas malā, neveikt ierakstus laukos ārpus ierāmētās daļas utt). Faila struktūras izmaiņa var būt par iemeslu nekorektam datu rezultātam, datu ielāde konkrētam pārskatam var nenotikt vispār.   Excel datnē šunai ir jābūt aizpildītām teksta (Text) formātā (1), kā arī nepieciešams pievienot apostrofa ' zīmi (2) formulu rindas sākumā.   Ja tas netiek nodrošināts, tad datu ielādes procesā vērtība sistēmā saglabājas kā cipars un, piemēram, EKK 1191 saglabājas kā '1119,0', kas izraisa nekorektu aprēķinu. Excel datnes struktūru nedrīkst mainīt (nepievienot jaunas rindas virs nosaukuma kolonnām, nemainīt kolonnu secību, nepievienot jaunas kolonnas sānu malā, neveikt ierakstus vai komentārus  laukos ārpus ierāmētās daļas utt). Faila struktūras izmaiņa var būt par iemeslu nekorektam datu rezultātam, datu ielāde konkrētam pārskatam var nenotikt vispār.   Ja nepieciešams koriģēt Pārskatā iekļaujamo kolonnu virsrakstus, tos nevajag koriģēt Excel failā, bet pieteikt atbalsta sistēmā vēlamo nosaukuma labojumu, jo labojums ir jāveic arī pašā sistēmā (lai tas attēlotos BI atskaitē). Excel datne var saturēt vairākas lapas: FORMULAS - satur aprēķina rindas, formulas SEKTORI - satur pārskatā iekļaujamos sektorus SAL pārskati satur lapas par iekļaujamajām amatpersonām vai kodiem. Excel lapas FORMULAS struktūras piemērs:   Pārskata rindu hierarhija (1) attēlota, izmantojot vairākas secīgas rindas kolonnas, piemēram, Konts1 atbilst virsgrupai, Konts 2 atbilst  nākošā līmeņa apakšgrupai utt.   A19.VSAM.TB atbilst virsgrupai, A19.VSAM.TB.IVP atbilst nākošā līmeņa apakšgrupai utt. Pēc nepieciešamības, hierarhijā var pievienot jaunas jaunas rindas. Zemāk redzamajā piemērā, lai aprēķinā pievienot kontu 5117, Excel tiek izveidota jauna rinda (insert row), kurai jāaizpilda informācija: rindas kods, VBPBP pazīme, Sektoru pazīme, Nosaukumu un aprēķina formulas.          Kolonna "VBPBP" (2) - pārskata rindai var norādīt, no kura līmeņa tā tiek rēķinā no esošā līmeņa (ja tā ir virsgrupa) summējas no apakšpozīcijām,  vispār netiek rēķināta (ja nav grāmatojumu uz attiecīgo pozīciju, tad tā arī netiks rādīta).  Vērtība 1 nozīmē, ka šī rindiņa tiks ielasīta sistēmā. Vērtība 0 – ka netiks. Vērtība tukšums – rinda netiks ielasīta. Ja konts vai kods netiek lietots, tam jāatzīmē vērtība 0 vai tukšums. Rinda nav jādzēš.  Ja kādu kontu neizmanto, būtībā pie VBPBP tam ir 0 (ja kontu nelieto, tad tajā tāpat nebūs summas un tā konta esamība sistēmā netraucē), līdz ar to var arī neatzīmēt ar 0, bet atstāt 1. Zemāk attēlotajā piemērā no Horizon tiek veikti darījumi uz virslīmeni 5150 un netiek izmantoti zemāka līmeņa konti. Lai korekti veiktu konfigurāciju: 1) nepieciešams noņemt pazīmi 1 no rindas 5150 apakšlīmeņiem kolonnās VBPBP un Sektori 2) Jāieliek pazīmi 1 pie rindas 5150 kolonnās VBPBP un Sektori 3) Jāpievieno formula pie 5150         N!B! pārskatā ielasāmā konta līmenim jāsakrīt ar Horizon uzskaitē lietotajiem līmeņiem.  Ja Horizon veikti darījumi uz konta virslīmeni, tad tie netiks atlasīti pārskatā, jo atlases algoritms paredz summēšanu no zemākā konta līmeņa uz augšu. Tādā gadījumā vai nu jālabo darījumi uz zemāku līmenī, vai arī jālabo Excel formula un jānorāda augstāks līmenis. Sadaļa "Nosaukums" (3) atbilst pārskata rindas koda nosaukumam un to drīkst labot, ja nepieciešams. Veiktās izmaiņas attēlojas tikai BI WEB atskaitē. Numurētās kolonnas (4) atbilst pārskata kolonnu nosaukumiem.  Summējošās kolonnas (5)  formula nav jāaizpilda (tas ir iestrādāts jau sistēmā) Kolonna "Konts" (6) - tiek uzskaitīti konti, kas jāatlasa rindas aprēķinam. Konti jāatdala ar komatu. Nedrīkst atdalīt ar punktu, semikolu vai ar tukšumu (bez atdalītāja). Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “RK”. N!B! Rindā nedrīkst vienlaicīgi  norādīt kontu no virsgrupas un apakšgrupas (piemēram, 86552 un 865). Kolonna "EKK" (7)  tiek uzskaitīti EKK konti, kas jāatlasa rindas aprēķinam. Konti jāatdala ar komatu. Nedrīkst atdalīt ar punktu, semikolu vai ar tukšumu (bez atdalītāja). ieņēmumu EKK norāda, sākumā pievienojot klāt 0, piemēram 021359.  Izdevumu EKK parasti tiek apzīmēti bez 0, piemēram, 21359. N!B! Rindā nedrīkst vienlaicīgi  norādīt kontu no virsgrupas un apakšgrupas (piemēram, 86 un 8610). Zemāk redzamajā piemērā attēlots, kā VSPA rindai tiek pievienota virsgrupa 862, kā arī grupa 8655. Rindām pievieno EKK virsgrupas. Kolonna "Sektori" -  piemērojas tāda pati loģika kā VBPBP kolonnai: tajā iespējams kontam ieslēgt vai izslēgt dalījumu pa sektoriem, ja tā ir noteikts VK. Ja kādam kontam iepriekš nebija, bet tagad ir nepieciešams dalījums pa sektoriem, to var izdarīt šajā vietā.  N!B! pārskatā ielasāmā sektora līmenim jāsakrīt ar Horizon uzskaitē lietotajiem līmeņiem.  Ja Horizon veikti darījumi uz konta virslīmeni, tad tie netiks atlasīti pārskatā, jo atlases algoritms paredz summēšanu no zemākā konta līmeņa uz augšu. Tādā gadījumā vai nu jālabo darījumi uz zemāku līmenī, vai arī jālabo Excel formula un jānorāda augstāks līmenis.Kolonna “Nolietojuma konts”/ “NK” - jāuzskaita nolietojuma konti, kuri jāpiemēro rindas aprēķinam. Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “NK”. Kolonna “Uzkrājuma konts” / “Vērtības samazinājuma konts” / “UK”. jāuzskaita uzkrājuma/vērtības samazinājuma konti, kuri jāpiemēro rindas aprēķinam. Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “UK”.   Lapa “Sektori” - tiek uzrādīti sektori, kuri jāatlasa no Horizon Virsgrāmatas. Ja ir norādīts zemākais līmenis, piemēram, S130161, tad no Virsgrāmatas tiks atlasīti tikai tie dati, kuri atbilst šim sektoram, t. i. nedrīkst būt veikti darījumi uz S130160.   Apzīmējumi formulu konfigurēšanai: RK – rindas konts. Konts, kas atskaitē atrodas kolonnā "Konts”  UK – uzkrājumu konts/vērtības samazinājuma konts.  Konts, kas norādīts atskaites kolonnā “Uzkrājumu konts” /”Vērtības samazinājuma konts”. NK – nolietojuma konts . Konts, kas norādīts atskaites kolonnā “Nolietojuma konts” D(RK), K(RK), D(UK), K(UK) – nozīmē Debeta vai Kredītu konkrētam rindas vai uzkrājumu kontam D(821), K(26), D(5) u.t.t.  – skaitlis iekavās nozīmē konta grupu, apakšgrupu vai kontu Debetā vai Kredītā D(2319)K(2399), D(821)K(RK) – K apzīmē konta korespondences + un – matemātiskās darbības, kuras jāpiemēro. Zemāk redzamajā piemērā parādīts, kā atbilstošai pārskata rindai tiek 1120 tiek aizpildīta formula rezultāta aprēķināšanai.         Ja kādā šūnā nav ierakstīta formula, tas nozīmē, ka šī rinda/kolonna netiek aprēķināta vai tai tiek piemērota noklusējuma formula. Noklusējuma formula. Dažiem pārskatiem ir iespējams izmantot noklusējuma formulu, kuru norāda pārskata augšpusē. Aprēķina algoritms vispirms pārbauda, vai eksistē formula pretī rindai (1), ja formula nav, tad rindai tiek piemērota noklusējuma formula (2). Attēlā redzamajā piemērā rindai 1182 tiek piemērota rindai pretī esošā formula (1), savukārt rindai 1181 pretī nav formula, tādēļ tiek piemērota noklusējuma formula (2). Labojumu veikšanas piemēri Pārskatos, kuri dalās pa sektoriem, ir lapa "Sektori", kurā var norādīt vēlamo sektora ielasīšanas līmeni. Ja ir norādīts zemākais līmenis, piemēram, S130161, tad no Virsgrāmatas tiks atlasīti tikai tie dati, kuri atbilst šim sektoram, t. i. nedrīkst būt veikti darījumi uz S130160.   Pievieno jaunu rindu, kurai atbilstošās kolonnās ievieto kontu, VBPBP pazīmi, Sektoru pazīmi, Nosaukumu un aprēķina formulu. Noņem pazīmi 1 no konta 5150 apakšlīmeņiem, ieliek pazīmi 1 pie 5150       Veidnes ielāde atpakaļ sistēmā Laboto veidni jāielādā atpakaļ sistēmā, tai paredzētajā vietā:     Datu apskate Pirms ielādēt datus Valsts Kases sistēmā, vēlams vispirms apskatīt iegūto rezultātu datu apskates atskaitē. Atver atskaiti, kurai tika labota formula:  Pārliecinās, ka atskaitē ir atsvaidzinājušies dati (Pēdējā atjaunošana).  Ja iegūtais rezultāts nav korekts, veic pārbaudi formulā, kā arī pārbauda Horizon. N!B!  Horizon veikti labojumi parasti BI sistēmā atjaunojas tikai nākošajā dienā, ja nav iestrādāts citādāk.  
Skatīt visu rakstu
10-03-2023 16:24 (Atjaunots 21-03-2024)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 536 Skatījumi
Tikai daži soļi, lai Peļņas-zaudējuma aprēķins būtu pieejams katram Cloud BI lietotājam uzņēmumā!
Skatīt visu rakstu
12-03-2018 10:51 (Atjaunots 21-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 4571 Skatījumi