Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Integrācijām ar Horizon tiek izmantoti WEB lietotāji. Tas ir lietotāja paveids Horizon, ko izmanto pieslēgšanai WEB aplikācijām, t.sk. REST integrācijām. Veidojot WEB lietotāju, tam obligāti jānorāda Horizon lietotājs, jo pēc šī Horizon lietotāja tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.   Tātad vispirms nepieciešams izveidot lomu ar atbilstošām pieejas tiesībām. Sistēma - Administrēt - Lomas       Nākamais solis ir izveidot Horizon lietotāju. Sistēma - Administrēt - Lietotāji Šādam lietotājam norāda konta veidu Sistēmkonts.       Lappusē Tiesības norāda, kuras firmas datiem būs pieeja un ar kādu lomu.       Visbeidzot var veidot WEB lietotāju. Sistēma - Administrēt - WEB lietotāji Arī šeit konta veids jānorāda Sistēmkonts, kā arī WEB lietotājs jāsasaista ar Horizon lietotāju. Lappusē Firmas norāda, kura šim pieslēgumam būs noklusētā firma.      
Skatīt visu rakstu
05-09-2023 12:49 (Atjaunots 04-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 73 Skatījumi
Tā kā Horizon ir iespēja dažādos veidos definēt pārdošanas cenas, var atšķirties resurss, kurā noskaidrot šobrīd aktuālo cenu. Zemāk apskatīsim biežāk sastopamās konfigurācijas, un kur var uzzināt aktuālo cenu.   1. Tiek lietoti pārdošanas cenu veidi Šādā situācijā cenas var noskaidrot nomenklatūru sarakstā, jo tajā vienmēr tiks attēlota izsaukuma brīdī spēkā esošā cena. ../rest/TNdmNomSar/query?columns=N_KODS,N_NOSAUK,CEN_CENA   Var skatīties arī kopējo pārdošanas cenu sarakstu, kurā izmanto kritēriju - šodien spēkā esošās cenas. ../rest/TdmNCenTabSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Vai arī skatīties atskaiti ar noteiktu datumu - Pavadzīmes cenu saraksts. ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT CENA_CENA - pamata cena CENATL_CENA_ATL - gala cena   2. Tiek lietotas atlaides Ja Horizon ir definētas atlaides (Pamatdati - Noliktava - Atlaides), tad gala cenu ir iespējams uzzināt atskaitē Pavadzīmes cenu saraksts. Šajā atskaitē varēs uzzināt, kāda ir pamata cena, piemērotā atlaide, tās periods un gala cena. ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,ATLR_LIKME,ATLR_BEIG_DAT,ATLR_SAK_DAT CENA_CENA - pamata cena CENATL_CENA_ATL - gala cena   3. Tiek lietotas akcijas cenas (no 620. versijas) Sākot ar 620. versiju ir veiktas izmaiņas pārdošanas cenām, kas ļauj ievadīt akcijas cenas noteiktā periodā. Vairāk par cenu funkcionalitāti https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-HORIZON-fikset-AKCIJAS-cenu-precei/ta-p/583334 Akcijas cenas iespējams iegūt kopējā pārdošanas cenu sarakstā. Te gan jāņem vērā, ka jaunā Horizon funkcionalitāte pieļauj vienā periodā, vienam pārdošanas cenas veidam fiksēt vairākas akcijas cenas, bet ar atšķirīgām prioritātēm. ../rest/TdmNCenTabSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,CENA_AKCIJA,CENA_PIEZIMES,CENA_PRIORITATE,AKCENSTARP,LAST30CEN_CENA CENA_CENA - cena CENA_AKCIJA - pazīme, vai tā ir akcijas cena CENA_PRIORITATE - akcijas cenas prioritāte AKCENSTARP - starpība starp akcijas cenu un pamata cenu LAST30CEN_CENA - minimālā cena pirms akcijas pēdējās 30 dienas   Akcijas cenu var apskatīt arī atskaitē Pavadzīmes cenu saraksts ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT,AKCCEN_CENA,AKCCEN_NO_DAT,AKCCEN_LIDZ_DAT,AKCCEN_PRIORITATE,AKCCEN_PIEZIMES CENATL_CENA_ATL - gala cena AKCCEN_NO_DAT,AKCCEN_LIDZ_DAT - akcijas cenas periods AKCCEN_PIEZIMES - akcijas cenas piezīmes   4. Tiek lietotas līgumcenas Ja Horizon tiek ievadītas līgumcenas (Pamatdati - Noliktava - Līgumcenas), tās var noskaidrot šajā pašā sarakstā izsaucot datus ar kritēriju - šodien spēkā esošā cena. ../rest/TNdmLigumCenSar/query?criteria=CENAS_TODAY&columns=K_KODS,K_NOSAUK,N_KODS,N_NOSAUK,CENA_CENA,VAL_KODS,CV_NOSAUK,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Tāpat var skatīties jau iepriekš pieminēto atskaiti - Pavadzīmes cenu saraksts, kur laukā CV_NOSAUK būs norāde, ka šī ir līgumcena. ../rest/TNCenPvzSar/query?qrDat=2023-06-05&qrNol=8&columns=N_KODS,KL_NOSAUK,N_NOSAUK,CV_NOSAUK,CENA_CENA,CENATL_CENA_ATL,CENA_NO_DAT,CENA_LIDZ_DAT   Klasifikatoru sinhronizācija Tā kā pārdošanas cenas no 620. versijas ir pārveidotas par saistītājiem datiem, tām tagad ir pieejams sinhronizēšanas mehānisms SYNC. Vairāk par to var lasīt dokumentācijā https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv/Guide/RestManual?ContentId=282067233  
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 12:09 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 117 Skatījumi
Rādījumu ielāde izmantojot Horizon REST notiek pa vienam rādījumam. Horizon iespējami dažādi rādījumu veidi. Kontrolskaitītāju rādījumi - Kontrolskaitītāji ir skaitītāji, kuri nav tieši piesaistīti konkrētam līgumam, piemēram, daudzdzīvokļu mājas ievadskaitītājs, ja rēķini tiek izrakstīti katram dzīvoklim. Līgumu skaitītāju rādījumu reģistrēšanai iespeājams izvēlēties vienu no šiem variantiem: Līgumu skaitītāju rādījumi - rādījums tiek reģistrēts uzreiz konkrētam līgumam par periodu Nolasītie rādījumi - rādījums tiek reģistrēts tikai uz skaitītāja eksemplāru, konkrētā datumā. Pēc tam sistēmas lietotājs veiks pārlasīšanu uz līguma rādījumiem, kur rādījums tiks piesaistīts līgumam un periodam. Lai reģistrētu rādījumu nepieciešams zināt skaitītāja eksemplāra sistēmas ID. Par to, kas Horizon ir skaitītāja eksemplārs skatiet šeit. Lai atrastu visus skaitītāja eksemplārus, kas ir derīgi konkrētā datumā, iespējams izmantot vaicājumu /rest/TdmPNSSkaEksSL/query?columns=PSKR_NUMURS,PSKR_SPEKA_NO,PSKR_SPEKA_LIDZ&criteria=CRT_INPER&PerLidz=2017-04-13&PerNo=2017-04-13   Parasti skaitītāju rādījumi tiek pievienoti sagataves statusā un tos pēc tam apstiprina Horizon lietotājs. Ja nepieciešams rādījumu plūsmu veidot savādāk, tad var izmantot <STAD>, lai norādītu rādījuma stadiju.   Līgumu skaitītāju rādījumi   POST <REST server>/rest/TdmPNSSkaLigRadBL ar sekojošu body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <resource> <entity> <RAD>12</RAD> <PK_DATAV> <href>/rest/TdmPNSDatAvBL/3</href> </PK_DATAV> <PK_SKAR> <href>/rest/TdmPNSSkaRBL/104</href> </PK_SKAR> <DAUDZ_TIPS>2</DAUDZ_TIPS>   <PIEZIM /> <PER_NO>2019-03-01</PER_NO> <PER_LIDZ>2019-03-31</PER_LIDZ> <PK_LIGR>405</PK_LIGR> </entity> </resource> Kur:   RAD – rādījums PK_DATAV – datu avots (TdmPNSDatAvSL) PK_SKAR – skaitītāja eksemplāra sistēmas ID DAUDZ_TIPS - 2 (Importēts daudzums) PIEZIM – piezīmes PER_NO, PER_LIDZ – rādījuma periods PK_LIGR – līguma "otrās daļas" ID. To var iegūt resursa /rest/TdmPNSLigSL laukā KNLIG.PK_LIGR.   Lai uzzinātu kurā līgumā ir iekļauts skaitītājs konkrētā datumā, iespējams izmantot šādu vaicājumu - /rest/TdmPNSLigAprSkaSL/query?columns= KLIG_NUMURS,KNLIG_PK_LIG,LAPRSKA_SPEKA_NO,LAPRSKA_SPEKA_LIDZ,PSKR_PK_SKAR,PSKR_NUMURS&filter=PSKR_PK_SKAR eq '30' and LAPRSKA_SPEKA_NO le 2022-08-31 and (isnull(LAPRSKA_SPEKA_LIDZ) or LAPRSKA_SPEKA_LIDZ ge 2022-08-31)   Viens skaitītāja eksemplārs var būt piesaistīts līgumam vairākas reizes, ja nodrošina vairāku pakalpojumu aprēķinu. Viens skaitītāja eksemplārs var būt piesaistīts vairākiem līgumiem, ja tā nepieciešams pēc aprēķina nosacījumiem.   Lai iegūtu līguma "otrās daļas" ID atrasto KNLIG_PK_LIG nepieciešams izmantot šādā vaicājumā -/rest/TdmPNSLigSL/query?columns= KLIG_PK_LIG,KNLIG_PK_LIGR&filter=KLIG_PK_LIG eq '221'   Nolasītie rādījumi POST <REST server>/rest/TdmPNSSkaNolRadBL ar sekojošu body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <resource>  <entity>     <DATUMS>2022-03-01</DATUMS> <RAD>12</RAD> <PK_DATAV> <href>/rest/TdmPNSDatAvBL/3</href> </PK_DATAV> <PK_SKAR> <href>/rest/TdmPNSSkaRBL/104</href> </PK_SKAR>    <DAUDZ_TIPS>2</DAUDZ_TIPS>    <PIEZIM /> </entity> </resource> Kur: DATUMS – rādījuma nolasīšanas datums RAD – rādījums PK_DATAV – datu avots (TdmPNSDatAvSL) PK_SKAR – skaitītāja eksemplāra sistēmas ID DAUDZ_TIPS - 2 (Importēts daudzums) PIEZIM – piezīmes   Kontrolskaitītāju rādījumi   POST <REST server>/rest/TdmPNSSkaKontrSkaRadBL   <resource> <description>Jauna ieraksta sagatave</description> <entity> <RAD>20</RAD> <PK_DATAV/> <PK_SKAR>42</PK_SKAR> <DAUDZ_TIPS>2</DAUDZ_TIPS> <PIEZIM/> <PER_NO>2020-02-01</PER_NO> <PER_LIDZ>2020-02-29</PER_LIDZ> </entity> </resource> Kur: RAD – rādījums PK_DATAV – datu avots (TdmPNSDatAvSL) PK_SKAR – skaitītāja eksemplāra sistēmas ID DAUDZ_TIPS - 2 (Importēts daudzums) PIEZIM – piezīmes PER_NO, PER_LIDZ – rādījuma periods    
Skatīt visu rakstu
17-08-2022 13:24 (Atjaunots 17-08-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1038 Skatījumi
Horizon dokumenta apmaksa starp dokumentiem tiek attēlota ar piesaistes izveidošanu to starpā. Sistēmā piesaistes ir iespējams veidot lietotājam manuāli izvēloties dokumentu vai veicot automātiskās piesaistes atbilstoši uzstādījumiem. Arī izmantojot integrāciju platformu iespējams izveidot piesaisti starp dokumentiem. Ja saistību vai maksājumu dokuments tiek izveidots izmantojot integrāciju, tad var būt nepieciešamība veidot piesaistes izmantojot integrāciju platformu   Piesaiste starp diviem konkrētiem dokumentiem   Piesaisti starp diviem dokumentiem iespējams izveidot ar metodi apmaksatFromKey. Metodei nepieciešams nodot maksājuma dokumenta ID, saistību dokumenta ID, valūtas ID. Ja summa tiek atstāta 0.00, tad sistēma izanalizēs, par kādu summa piesaisti iespējams izveidot.   Piemēru, ja piesaistītā darbība tiek veikta ienākošajam maksājumam ar citu saistību dokumentu, skatīt šeit.   Automātiska piesaiste, atbilstoši algoritmam   Horizon dokumentu sarakstos pieejama darbība "Piesaistīt automātiski", kas, atbilstoši uzstādījumiem vai izvēlētajai metodei, veic piesaistes piemeklējot atbilstošos piesaistāmos dokumentus.   Caur REST šo darbību iespējams veikt atbilstošo dokumentu resursiem, izmantojot metodi LinkDocAutomatically (pieejama no 600. versijas).    Metodei nepieciešams dokumenta ID (obligāts parametrs) un automātisko piesaistu metodes ID (ja padod -1, tad tiks izmantota noklusētā (pirmā atzīmētā no uzskaites parametriem).  Šo darbību paredzēts izpildīt pa vienam preču vai maksājuma dokumentam. Ja nepieciešams veikt piesaistes vairākiem dokumentiem, tad šī darbība jāizpilda cikliski katram dokumentam.   Piemērs, ja darbība "piesaistīt automātiski" tiek veikta ienākošajam maksājumam, izmantojot sistēmas uzstādījums.   POST /rest/TDdmInMu/LinkDocAutomatically <resource> <APkDoc>167894</APkDoc> <ALinkMethod>-1</ALinkMethod> </resource> Piesaistu metožu ID: 0 - Klients; 1 - Līgums; 2 - Klients, līgums; 3 - Klients, summa; 4 - Līgums, summa; 5 - Klients, līgums, summa; 6 - Klients, dok. Nr.; 7 - Klients, dok. Nr., summa; 8 - Klients, dok. Nr., līgums; 9 - Klients, dok. Nr., līgums, summa; 10 - Pa norēķinu grupām; 11 - Vecākajiem līguma dokumentiem un norēķinu grupām proporcionāli; 12 - Pa norēķinu grupām datumu secībā; 13 - Pēc atrastajiem rēķinu numuriem; 14 - Pēc atrastajiem rēķinu numuriem, summa
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:42 (Atjaunots 10-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 476 Skatījumi
Visma Horizon pieejamas standartizētas integrācijas ar dažādām trešo pušu sistēmām.   Risinājuma abonēšana pieejama šādā komplektācijā:   Kods (idenitifikators) Nosaukums VHOP07_ABO Visma integrācija API ar trešajām sistēmām. Abonements uz 1 gadu. VHOP08_ABO VISMA Horizon platformas saskarne (API) Aktīvās direktorijas integrācijai. Abonements uz 1 gadu.   Lietotāja rokasgrāmata    Lietotāju apmācība un rokasgrāmata tiek izveidota projekta laikā.   Instalācijas instrukcija   Instalāciju veic ieviešanas projekta laikā Visma speciālisti.   Programmatūras tehniskais apraksts    ŠEIT ir pieejams risinājuma funkcionālais un tehniskais apraksts.   Ražotājs   Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
11-02-2022 09:40
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 475 Skatījumi
Video prezentācija par Horizon integrāciju ar e-komercijas platformām
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:28
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 745 Skatījumi
Šajā rakstā pieejams dokuments par to, kas jāzina, lai veiktu sistēmu integrāciju, izmantojot REST.
Skatīt visu rakstu
14-12-2017 13:42 (Atjaunots 14-09-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2884 Skatījumi
Esat iegādājušies un uzstādījuši Horizon REST saskarni. Piedurknes ir atrotītas un esat gatavi ķerties pie integrācijas risinājuma izstrādes. Apsveicu!   Taču tagad sākas grūtākais (un interesantākais). Horizon ir apjomīga funkcionalitāte, kuras lielākā daļa ir pieejama REST saskarnē. Pamēģiniet REST saskarnes ieejas punktu: http://localhost:7378/rest (kur “localhost:7378” vietā ir jūsu aktuālā REST servera adrese un ports).   Rezultātā iegūsim daudzu tūkstošu rindiņu garu sarakstu. Kā tajā atrast un izvēlēties nepieciešamo resursu?   Pieņemsim, ka vēlaties veikt salīdzinoši vienkāršu uzdevumu - nolasīt Horizon klientu sarakstu.   Ja mēģināsiet Horizon REST resursu sarakstā sameklēt “Klientu saraksts”, tad atradīsiet resursu, kas saucas “Klientu saraksts pamatdatos” (/rest/TDdmKlPamatDat). Vai tas ir vajadzīgais?   Te der atcerēties, ka viens no Horizon pamatjēdzieniem ir dokumentu pamatveids. Izliekam šo lauku Klientu sarakstā (skat. attēlu):     Redzam, ka dokumenta pamatveids saucas “Klienta kartīte”. Tagad varam meklēt pēc šīs frāzes Horizon REST resursu sarakstā un iegūstam saiti uz Klientu kartītes resursu:      <link>      <href>/rest/TDdmCustomer</href>      <description>Klienta kartīte</description>    </link>   Ejam uz šo resursu /rest/TDdmCustomer un sameklējam saiti uz Klienta kartītes kolekcijas resursu (meklējot pēc <href rel="collection">). Tas izskatās šādi:    <link>    <href rel="collection">/rest/TDdmKlSar</href>    <description>Klientu izvēles saraksts</description>  </link> Rezultātā esam ieguvuši resursu darbam ar klientu sarakstu /rest/TDdmKlSar.   Bet kā tad paliek ar otru klientu sarakstu? Kuru no šiem izmantot? Uz to nav viennozīmīga atbilde un tā ir atkarīga no konkrētās situācijas. Šajā gadījumā atšķirība ir tajā, ka /rest/TDdmKlSar satur arī darbinieku klienta kartītes (no Personāla moduļa), kamēr /rest/TDdmKlPamatDat tādas nerādīs. 
Skatīt visu rakstu
20-03-2018 16:11 (Atjaunots 20-03-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1728 Skatījumi