avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

(updated by Dagmara Grymek VISMA ‎19-08-2019 14:45 )
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 495 Visningar

Om du har Mamut Business Software E5 och har aktiverat att produkter ska kostnadsföras när de tas ut ur lager så kommer det att bokföras automatiska lagerförändringsverifikat när du utför transaktioner som påverkar lagret.
Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5.

 

I Mamut Business Software E5 finns det två speciella konton som används vid de automatiska lagerförändringsverifikaten.

 • 2280 Avsättning, faktura ej mottagen
 • 1795 Varor levererade, faktura ej skickad

De olika lagerförändringarna bokförs så här:

 • Varumottagning
  1400 Lager Debet
  2280 Avsättning, faktura ej mottagen Kredit

 • Bokföring av ingående faktura
  2280 Avsättning, faktura ej mottagen Debet
  2440 Leverantörsskulder Kredit

 • När varorna skickas till kund (utleverans)
  1795 Varor levererade, faktura ej skickad Debet
  1400 Lager Kredit

 • När ordern faktureras
  3051 Försäljn varor 25% Kredit
  1510 Kundfordringar Debet
  4011 Inköp material och varor 25 % Debet
  1795 Varor levererade, faktura ej skickad Kredit

Notera att ovanstående är standard för inköps- respektive försäljningskonton som används för produkter med 25% moms. Har du satt inställningar för andra konton eller använder annan momssats så används andra konton än 3051 respektive 4011.

 

Korrekt kostnadsföring innebär att kostnaden bokförs när intäkten uppstår (dvs vid fakturering) och det är därför konto 4011 debiteras vid försäljning och inte vid inköp. För mer information kring detta kan ni kontakta er redovisningskonsult.

 

Om du i tillägg till kostnadsföringen under Visa – Inställningar – Företag – fliken Inställningar per modul – Produkter – fliken Prishantering, har bockat för Använda båda metoder för bokföring av lagerförändringar under Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde så kommer det att bokas två extra linjer på verifikatet vid varumottagning samt när varorna skickas till kunden.

 

Dessa två linjer bokas på följande sätt:

 • Vid varumottagning
  4011 Inköp material och varor 25 % Debet
  4990 Lagerförändring Kredit

 • När varor skickas till kund
  4990 Lagerförändring Debet
  4011 Inköp material och varor 25 % Kredit
Medverkande