avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

(updated by Dagmara Grymek VISMA ‎06-06-2019 22:37 )
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 465 Visningar

Om du arbetar med lagerprodukter måste du bestämma hur du ska redovisa lagervärdet. Om du har Mamut Enterprise E5 kan du ställa in programmet för att uppdatera lagervärde automatiskt.

Ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider

 

För att dessa automatiska lagervärden ska bli korrekta förutsätts att du underhåller och registrerar inköpspriser och inköpskostnader på ett korrekt sätt i programmet.

 1. Gå till Visa - Inställningar - Företag.
 2. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på Produkt.
 3. Gå in på fliken Prishantering.
 4. Under rubriken Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde anger du om du önskar automatiskt uppdatering av lagervärde eller inte.
  • Kostnadsför vid inköp
   Detta alternativ innebär att ingen lagerbokföring sker per automatik i programmet. Du får därmed ingen automatisk bokning på balanskonton för lagervärde och ändringarna i lager kommer inte att visas alls i redovisningen.
   Kostnaden för inköp redovisas i samband med registrering av leverantörsfaktura.
   Denna metod är mest aktuell för företag med litet lager eller företag som redovisar lagerförändringar genom regelbunden lagerinventering och manuell bokföring av lagervärde.
  • Kostnadsför när vara tas ut ur lagret
   Detta alternativ innebär att de transaktioner du utför i programmet som har påverkan på lagret, kommer att återspeglas i redovisningen med automatisk uppdatering av lagervärde. In- och utgående lagertransaktioner kommer automatiskt att bokföras som lagerförändringsverifikat (LF) i redovisningen.
   Kostnaden för inköp kommer att redovisas i samband med försäljning (när produkten tas ut ur lagret).
  • Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde
   Detta alternativ innebär att du för varje enskild produkt måste ta ställning till om den ska ha automatisk uppdatering av lagervärde eller inte. Väljer du detta alternativ får du upp ett extra val under fliken Inställningar i produktregistret. Du måste där välja Kostnadsför vid inköp (ingen automatisk bokföring av lagervärde) eller Kostnadsför när vara tas ut ur lagret (automatisk bokföring av lagervärde) för bokföring på respektive
   produkt.

Det rekommenderas att du tar kontakt med din revisor/redovisningsbyrå innan du tar ställning till vilken av ovanstående metoder som ska användas i ditt företag.
När du anger önskat alternativ för uppdatering av lagervärde måste du även ta ställning till ett par ytterligare val.


Under rullgardinsmenyn där du valt typ av Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde har du två rutor:

 • Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris)
  Om du markerar detta val kommer självkostnadspriset på lagertransaktionen att ligga till grund för det automatiska lagerförändringsverifikatet som bokförs. Det är då viktigt att du alltid anger korrekta kostnader vid inköp.
 • Använd båda metoder för bokföring av lagerförändringar
  Om du markerar detta val kommer det att bokföras två extra verifikatrader vid varumottagning och utleverans av produkter. Det är då kostnadskonto för inköp och balanskonto för lagervärde som påverkas. Vi rekommenderar inte att man har denna inställning aktiverad då dessa verifikat ofta anses överflödiga och ibland skapar förvirring. Bokningarna går även i noll efter att varumottagning och utleverans är gjorda.

 

I samma inställningsfönster har du också valet Underlag för självkostnadspris. Om du har valt Produktregister som underlag, kommer inte täckningsbidrag/täckningsgrad på försäljningsordern och statistiken att stämma med den automatiskt bokförda (verkliga) kostnaden. Detta beror på att den automatiska kostnadsföringen till redovisningen hämtar data från den verkliga lagertransaktionen, medan försäljningsordern (med Produktregister som underlag) hämtar data från produktregistret.
Det rekommenderas därför att du använder Inköpspris som Underlag för självkostnadspris när du lagerför produkter, så att den verkliga kostnaden från inköpet används vid bokföring istället för de uppgifter som lagts in i produktregistret.

 


Vilka konton används för de automatiska verifikaten som uppdaterar lagret?
Det finns redan inställda systemkonton som används vid automatiskt upprättade verifikat från olika moduler i systemet. Vilka dessa systemkonton är kan du se under Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Redovisningsinställningar - Systemkonton. Här har du t ex konton för Lager, Behållningsändring, Faktura ej mottagen osv. Produkter som är inställda som Lagervaror kommer i utgångsläget att använda dessa konton i den automatiska redovisningen av lagertransaktioner.


Önskar du överstyra systemkontona med andra konton kan du göra det här, men vi rekommenderar att du först tar kontakt med revisor/ redovisningsbyrå så att ni inte riskerar göra fel i er redovisning.
Du kan även överstyra systemkontona per produkt, till exempel om du önskar ha olika lagervärdeskonton för olika produkter. Detta gör du i produktregistret under fliken Inställningar på respektive produkt.

 


När bokförs de automatiska lagerförändringsverifikaten om kostnadsföring är aktiverat?
De automatiska lagerförändringsverifikaten bokförs när produker registreras in- och ut ur lagret. Detta för att det inte ska uppstå avvikelser mellan lagerbehållningen i redovisningen och i logistikmodulen.
Konteringarna genomförs vid:

 • Registrering av varumottag
 • Registrering av leverantörsfaktura
 • Leverans av varor till kund
 • Registrering av faktura till kund
Medverkande