Mina produkter
Hjälp

Disponera ett underskott

05-11-2018 10:32 (Uppdaterad 30-12-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 886 Visningar

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult.

I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.

 

  1. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering.
  2. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår.
  3. I fältet Konto lägger du in 8999.
  4. I fältet Motkonto lägger du in 2099.
  5. I fältet för Kredit lägger du in 800 500.
  6. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt.
  7. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken.

Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

Aktuella ämnen

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här