avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nummerserier för verifikat

30-05-2019 13:59
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 390 Visningar

I redovisningsmodulen finns det olika sätt att sortera verifikaten. Vilket sätt som passar bäst beror på vilka behov som finns och hur man är van att arbeta sedan tidigare. Det finns tre huvudtyper av nummerserier för verifikat. Inställningarna måste göras innan verifikattyperna börjar att användas.

 

En nummerserie per verifikattyp

Denna typ blir automatiskt förinställd vid skapandet av företagsdatabasen. Det innebär att varje verifikattyp har en egen nummerserie som börjar på 1 (eller det nummer du har valt). Fördelen med denna inställning är att du lättare kan skilja på de olika verifikattyperna. Den unika nyckeln för ett verifikat blir förkortningen på verifikattypen och numret på verifikatet, t ex B2 för bankverifikat nummer två.

Om du har många verifikat per bokföringsår, kan det underlätta om du väljer en nummerserie per verifikattyp.

 

En nummerserie per verifikattyp med användardefinierade intervaller

Om du ska använda dig av fyra verifikattyper under bokföringsåret, UF, B, IF, D och inte vill ha hoppande nummerserier, så kan du ange att UF ska börja på nummer 2000, B på 4000, IF på 6000 och D på 8000 exempelvis. Därmed kommer varje verifikattyp att ha en egen nummerserie men i praktiken ser det ut som om du har en gemensam nummerserie med olika intervaller.

För att göra detta måste du gå in på de olika verifikattyperna som ska användas och ange startnummer.

Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning, gå vidare till fliken Redovisning och klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och sedan fliken Nummerserier. För att ändra vilket nummer verifikattypen ska börja med, anger du det önskade numret i kolumnen Första nummer på raden för aktuell verifikattyp.

 

Gemensam nummerserie för alla verifikattyper.

Vill du använda gemensam nummerserie för alla verifikattyper måste du ange detta på samma ställe som ovan. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning, gå vidare till fliken Redovisning och klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och sedan fliken
Nummerserier. Bocka sedan för Gemensam nummerserie för alla ver.typer. Du kan även här ange vilket nummer som ska vara startnummer på din gemensamma nummerserie. Detta gör du genom att bocka för Gemensam nummerserie för alla ver.typer, spara denna inställning och sedan på nytt klicka på Verifikationstypsinställn. och nummerserier och fliken Nummerserier. Här kan du ändra under kolumnen Första nummer.


Obs! Inställningarna för nummerserier som beskrivs ovan kan du bara göra då du har skapat ett nytt företag (en ny företagsdatabas) och ännu inte har använt nummerserierna.

Medverkande
Aktuella ämnen