Mina produkter
Hjälp

Fel vid export av lönefil innehållande reseräkningar

30-11-2020 09:09 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 1188 Visningar

Nedan följer information om de vanligaste frågorna vi får till oss angående fel vid export av lönefil innehållande reseräkningar.

Om du är intresserad av att komma igång med integration till Visma Lön kan du läsa mer här: Visma Lön Integration 

 

 

  • Reseräkning exporteras i fel månad

Det som bestämmer vilken exportfil som en reseräkning tillhör är alltid reseräkningens Godkännandedatum. Viktigt att känna till och komma ihåg är att du kan inte välja godkännandedatum manuellt. Godkännandedatum blir alltid innevarande dagens datum när du väljer att placera reseräkningen i en status som i systeminställningarna definieras som Godkänd. 

 

Exempel

 

Fråga: Det fattas reseräkningar i den filen jag exporterat från PM och importerat i lönekörningen som ska betalas ut i Oktober. Varför? Reseräkningarna har registreringsdatum i September samt är godkända och mina exportinställningar är inställda på "Förra månaden" så dessa borde väl komma med? Se bild. 

 

godkänd.PNG

 

Svar: Reseräkningarnas godkännande är daterade i Oktober och innebär därför att dessa kommer exporteras inför nästkommande lönekörning då exportinställningarna Tidsperiod - "Förra månaden" hänvisar till reseräkningar som har Godkännandedatum i föregående månad. 

 

Det går inte att manuellt sätta tillbaka godkännandedatum i September för att kunna exportera reseräkningarna. Lösningen blir att lägga in reseräkningarna manuellt på lönebeskedet eller vänta tills nästa lönekörning med att betala ut reseräkning via exportfilen. 

 

Företaget undivker dessa fel genom att den ansvarige går in och godkänner reseräkningar senast per den sista dagen i månaden. 

 

 

 

  • Reseräkning exporteras dubbelt (2 olika månader)

Vid de tillfällen en och samma reseräkning exporteras i 2 olika månader är det med största sannolikhet för att godkännandedatum har blivit ändrat sedan den första exporten av reseräkningen genomfördes. 

 

Det sker vanligtvis när företaget har satt upp fler än 1 status i systeminställningarna som är markerad i boxen Godkänd. Till exempel om man vill arbeta med ett flöde som även visar en Utbetald-status efter Godkänd, se nedan. 

 

resräk.PNG

 

När en reseräkning placeras i status Godkänd så kommer reseräkningen få innevarande dagens datum som godkännandedatum. När du flyttar reseräkningen från Godkänd till Utbetald så kommer reseräkningens godkännandedatum uppdateras - samma gäller om den flyttas bakåt från Utbetald till Godkänd. 

 

Det innebär att om företaget arbetar med 2 statusar som har markering som Godkänd i inställningarna är det jätteviktigt att vara noga med på vilket datum som reseräkningen flyttas från Godkänd till Utbetald. Det behöver inte nödvändigtvis vara på samma dag men inom samma månad annars kommer reseräkningen exporteras i nästkommande fil i och med det nya godkännandedatumet. Därför rekommenderar vi inte att arbeta på det sättet då det lätt skapar fel i filen. 

 

 

 

  • Reseräkning saknas i exportfilen 

Vid problem där reseräkningar saknas i exportfilen kontrollera följande:

 

Har användaren klickat på knappen Skapa reseräkning i Tid och Utlägg vid fältet Resekostnader klara för hantering efter att den regsitrerat resekostnader och utlägg?

Det måste göras för att skapa en reseräkning för vidare hantering av attetsansvarig.  

Observera att knappen inte är tillgänglig för någon annan än användaren själv i PM. 

 

utlägg.PNG

 

Har resräkningen blivit skapad av användaren men ändå inte finns i filen:

Kontrollera reseräkningens godkännandedatum via Rapportgenerator > Tid och Utlägg > Resor > Reseräkningar att det finns ett godkännande datum som också ligger i rätt period som exporteras. 

 

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här