Mina produkter
Hjälp

Försäljningssannolikhet i rapporter

15-03-2018 13:07 (Uppdaterad 23-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 875 Visningar

När du skapar ett försäljningsprojekt anger man vilket förväntat försäljningsvärde som affären kan ge. Ju längre i säljprocessen som försäljningsprojektet kommer desto mer ökar också sannolikheten till affär i fältet Sannolikhet. Sannolikheten avgörs antingen av vilken försäljningsstatus som försäljningsprojektet tillhör eller så kan du ändra sannolikheten manuellt. 

 

Överst i försäljningsöversikten visas nyckeltalet Prognos denna månad. Den är en summa av hittills stängda affärer innevarande månad och värdet av de affärer som förväntas stängas innevarande månad*deras sannolikhet. 

 

Prognos denna månad.JPG

 

Sannolikheten kan sedan användas i olika rapporter, t ex försäljningsrapporter med prognoser.

 

Om du t.ex. vill se vilka affärer som ligger bakom ovanstående prognos kan du välja Rapporter/Försäljning/Projekt och lägga till kolumnvärdet Viktad försäljningsberäkning. I exemplet nedan har affärer för 100.000 kr redan blivit beställda denna månad. 

Viktad försäljningsrapport.JPG

 

Om du istället väljer rapporten Finansiell tidslinje får du samma värden i diagramform och kan välja om du vill inkludera värdena i sin helhet eller beräknade utifrån sannolikheten. 

 

Försäljningssannolikhet.JPG

 

Exempelrapport med hänsyn tagen till sannolikheten. 

Försäljning med sannolikhet.JPG

Om du klickar på någon av staplarna kan du se ytterligare en nivå, här visas alla underliggande värden som utgör stapeln. 

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här