avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Försäljningssannolikhet i rapporter

15-03-2018 13:07
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 221 Visningar

När du skapar ett försäljningsprojekt anger du vilket förväntat försäljningsvärde som affären kan ge. Ju längre i säljprocessen som försäljningsprojektet kommer ökar också sannolikheten till affär i fältet Sannolikhet. Sannolikheten avgörs antingen av vilken försäljningsstatus som försäljningsprojektet tillhör eller så kan du ändra sannolikheten manuellt. 

 

Överst i försäljningsöversikten visas nyckeltalet Prognos denna månad. Den är en summa av hittills stängda affärer innevarande månad och värdet av de affärer som förväntas stängas innevarande månad*deras sannolikhet. 

Prognos denna månad.JPG

Sannolikheten kan sedan användas i olika rapporter, t ex försäljningsrapporter med prognoser.

Om du t.ex. vill se vilka affärer som ligger bakom ovanstående prognos kan du välja Rapporter/Försäljning/Projekt och lägga till kolumnvärdet Viktad försäljningsberäkning. I exemplet nedan har affärer för 100.000 kr redan blivit beställda denna månad. 

Viktad försäljningsrapport.JPG

Om du istället väljer rapporten Finansiell tidslinje får du samma värden i diagramform och kan välja om du vill inkludera värdena i sin helhet eller beräknade utifrån sannolikheten. 

Försäljningssannolikhet.JPG

 

Exempelrapport med hänsyn tagen till sannolikheten. 

Försäljning med sannolikhet.JPG

Om du klickar på någon av staplarna kan du borra ner ytterligare en nivå för att se alla underliggande värden. 

 

Medverkande