avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Etiketter
Sortera efter:
av Aleksandra Lembas VISMA
Jobbar du med delade rapporter och vill undvika att andra användare ändrar på rapporten och sparar över originalet, här kommer några tips för dig och dina medarbetare.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Vill du till exempel visa en rapport över alla aktiviteter som är inplanerad gentemot en viss kundgrupp går det att använda filtret för att begränsa urvalet.  I aktivitetsrapporten väljer du Filter och ett den eller de kundgrupperingar som aktiviteterna avser och som ska visas i rapporten.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎31-12-2019 09:56
Startsidorna visas som första sida när man loggar in i Visma Severa. Sidorna visas också när man tryckt på Visma loggan i den översta menyn samt när man trycker på Hem som visas vid rubriknamn. Via startsidorna kan ni få snabb åtkomst till verktyg, information och rapporter. När man klickar på ett rapportnamn öppnas hela rapporten för att enklare kunna analysera informationen göra en export eller utskrift. Startsidorna sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man t.ex. döpa sidorna till 1. Startsida, 2. Startsida, för att styra sorteringen.   FLERA STARTSIDOR Att använda fler Startsidor tillåter dig att snabbt hitta informationen du behöver när du behöver den. Du kan enkelt skapa startsidor med olika syften, så att ni kan ha startsidor anpassat för sälj med aktiva kunder, kontakter, aktiviteter eller en startsida för enkel redigering av arbetstid med formulär för arbetstidsregistrering, stoppur samt rapporter med summerad arbetstid.Som standard visas en startsida baserad på din behörighetsprofil. SKAPA OCH REDIGERA STARTSIDOR För att redigera startsidor kan man enkelt markera Redigera startsida uppe till höger på en startsida. Välj därefter vilken flik du vill redigera och redigera den genom att trycka på kugghjulet vid sidan om namnet.   Startsidorna är uppbyggda av olika sektioner som går att fylla med innehåll, både grafiska och vanliga rapporter samt funktioner som gör det möjligt att ange t.ex. arbetstid. Vill du redigera vyn på startsidan genom att minska eller förstora dess grafiska element sätter du muspekaren nere i elementets högra kant, vänsterklickar och drar. Vill du placera elementet på en annan del av sidan sätter du muspekaren uppe på det istället. Ser du ikon med handflatan kan du börja dra elementet. För att fylla en sektion med innehåll tryck på Redigera startsida > Lägg till innehåll. Tillgängliga rapporter och funktioner visas och du väljer dem genom att klicka på vald rapport eller funktion.   För att radera innehåll tryck på papperskorg uppe på den valda rapporten eller funktion. Observera att papperskorg-ikonen endast dyker upp när Redigera startsida är iklickad.   Önskar du skapa en ny startsida trycker du på Redigera startsida > Lägg till startsida . Därefter fyller du namn på den nya startsidan väljer om den ska ligga som egen eller delad startsida. DELA STARTSIDOR   För delning av startsidor behöver du skapa en ny, delad startsida. Därefter markerar du vilka behörighetsprofiler som ska ha åtkomst till startsidan.De uppgifterna kan sedan ändras genom att klicka på kugghjulet vid sidan om en startsidas namn.     Tänk på följande innan du påbörjar arbete med Startsidor: Startsidor kan delas baserat på behörighetsprofiler. Möjligheten att dela startsidor styrs av behörighetsprofiler. Informationen som visas justeras efter användarens rättigheter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎27-12-2019 14:53
Att hitta rätt sätt att ta ut informationen på i Visma.net Project Management kan ibland vara klurigt, denna artikel hjälper dig att se vilka olika alternativ som finns att använda sig av. Tänk först igenom följande: Vad för information behöver jag? Visma.net Project Management erbjuder ett rikt utbud av rapporteringsalternativ och möjligheter att ta ut rapporter i flera olika format, och med hjälp av fördefinerade modeller går det snabbt att skapa din önskade rapport. Du kan bland annat ta ut rapporter baserat på: Fakturering Arbetstid Finansrapport Kostnader Projektrapport Kundrapport med mera... Hur vill jag ha den presenterad? Visma.net Project Management erbjuder olika rapportalternativ: Matriser Matriserna summerar numerisk data efter t.ex. valda perioder.    Lista En listrapport listar innehållet i rapporten och dessutom summerar numerisk data (belopp, arbetstimmar etc.). En listrapport går dessutom att sortera efter önskade rubriker. Grafiskt Ekonomiska rapporter kan presenteras som t.ex. stapel- eller linjediagram.   Vart ska den användas? Exempel: Startsida i Visma.net Project Management Detaljerad rapport i Visma.net Project Management För sammanställning i kalkylprogram  SÅ HÄR SKAPAR DU EN RAPPORT I VISMA.NET PROJECT MANAGEMENT: Välj vilket huvudområde du vill skapa rapporter inom Välj en rapportmall Det finns ett antal fördefinierade rapportmallar som du kan utgå ifrån. Du hittar dem under Rapporter > Rapportgalleri .  Använd filter för att begränsa innehållet i rapporten De vanligaste filtren är redan ifyllda för respektive rapport, men du kan anpassa dessa efter dina behov. Dölj filtersektionen genom att klicka på rubriken, så får du större utrymme till att visa rapporten.   Välj vilka värdekolumner som ska visas i rapporten. Varje rapport har föreslagna standardvärden, men du kan ändra dem till vad du vill se. Spara rapporten så att du snabbt kan komma tillbaka till den senare. Det gör genom att trycka Spara som. Du kan spara rapporten endast för eget bruk eller dela den med andra. Markera rapporten som favorit, så kan du hitta den i huvudmenyn för favoritrapporter. Du gör detta genom att klicka på Spara som, skriva ett namn och markera Ange som favorit. Därefter trycker du på Spara.   Exportera rapporten Du kan exportera rapporter i XLS eller CSV -format, dock ej grafiska rapporter. Du hittar alla dina favoritrapporter under Rapporter > Rapportgalleri . Egna : Rapporter som du skapat och som bara du kan se Delad : Rapporter som delats med dig Standard : Standardrapporter Ikonen visar vilken typ av rapport det är Listrapport  Grafisk rapport  Matrisrapport  Resursallokeringsrapport (ej tillgänglig i version Basic)  Favoritrapport  Egna  Delade Vill du redigera en sparad rapport kan öppna den ifrån rapportgalleri eller favoritrapporter uppe på sidan ändra värden och filter.  TÄNK PÅ ATT: Innehållet i rapporter kan variera på grund av användares olika behörighetsprofiler. Möjligheten att dela rapporter styrs av behörighetsprofiler. Visma.net Project Management ger dig stora möjligheter att skapa rapporter och anpassa dem till egna behov. Däremot är rapportgenerator Visma.net Project Management inget BI-verktyg, därav blir du ibland tvungen att skapa flera rapporter får att få ut alla de önskade informationen. Den främsta orsaken att gå in på rapportsektionen i Visma.net Project Management är nog för att skapa en tidrapport. Vill du skapa en rapport med alla rapporterade timmar går du in under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Arbetstimsanalys . Rapporten du får under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Godkännande av arbetstimmar visar bara timmarna som behöver godkännas. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎09-12-2019 10:05
Vad betyder ett visst värde i rapporten?
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Använder man Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport. Har man integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) behöver man oftast se aktivitetskoder på rapporten. För att ange koderna går man in under Inställningar>Aktivitetstyper och fyller i ett värde vid fältet Kod. Observera att denna funktion endast är tillgänglig för dem som har ett påslaget SOAP API. Som sista steget går man in under Rapportgenerator>Övriga tidrapporter>Aktiviteter där man väljer Aktivitetstyp kod under tillgängliga värden.   Därefter får man den önskade rapporten med aktivitetskoder och man kan ta ut den i både CSV -och XLSX-format.   Har man integration mot Visma Lön hämtar man tidrapporten under Dataöverföring>Visma Lön>Ladda ned lönefil istället.  
Visa fullständig artikel
av Tobias Söderlund VISMA
Då och då får vi frågan hur uppföljning per fas eller person kan göras på projektavgifter (vanligast för artiklar som fakturerars i projekten).   För er som har APIet påslaget i organisationen har ett extra avsnitt under "Företagsuppgifter" som kallas för "API-parametrar":  Här går det att välja "Anställd för en projektavgift" samt "Fas för en projektavgift". När något eller båda av dessa alternativ är valda går det sedan att koppla fas/person till de avgifter som läggs till i era projekt!   Ha en fortsatt fin dag.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎10-10-2019 12:52
Exempelrapport som visar förväntad och rapporterad tid per dag och medarbetare. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Hur får jag en överblick över nedlagd tid, fakturerbar tid och faktiskt fakturerad tid? Svar Det finns flera rapporter att använda för detta, men ett exempel visas nedan. Den bygger på en av rapporterna i rapportmenyn Rapporter/Tid&Utlägg/Arbetstimsanalys.  I exemplet är rapporten grupperad på Projektets avdelning, Projektnamn och Person för innevarande månad. Kolumnerna visar värden för Upparbetad tid, Fakturerbar tid samt Fakturerad tid.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎08-08-2019 11:53
Så här kan du lägga till en eller flera kundgrupperingar till flera kunder samtidigt. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Så här kan du uppdatera flera projektspecifika prislistor på samma gång.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
För att utöka era möjligheter att följa upp verksamheten utifrån de begrepp och nyckeltal som är viktiga i er verksamhet kan ni skapa egna nyckeltal i Visma.net Project Management. Dessa kan sedan användas i rapporter och översikter.  Om du har versionen Premium eller Enterprise kan du skapa egna nyckeltal från menyn Inställningar/KPI.   Nyckeltalen delas in i tre områden: Indikatorer för projekt - nyckeltal som visas i projektrapporter och projektöversikten Indikatorer för fakturor - nyckeltal som visas i en enskild faktura och fakturarapporter Användarindkationer - nyckeltal som visas i tid- och användarrapporter Klicka på knappen Lägg till under respektive typ av nyckeltal och ange ett namn på nyckeltalet. Fältet Enhet kan lämnas tomt eller ange den enhet som ska visas i rapporter. Börja med att klicka på det matematiska tecknet för att sätta upp formelns delar och operationer, därefter väljer du vilket innehåll respektive del ska ha.   Efter att du har valt innehåll klickar du på pennan för att göra ytterligare urval för vad som ska inkluderas i formeln, t.ex. vilka källor som ska räknas med i begreppet Fakturering.   Klicka på Spara.   I listan över tillgängliga KPIer kan du även kryssmarkera kolumnen “I projektöversikt”. Då kommer nyckeltalet även visas i projektets flik Finanser.   När du skapar en rapport kan du välja att lägga till dina egendefinierade KPIer från Värden under sektionen Anpassade KPIs i listan över möjliga rapportvärden.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
I Visma.net Project Management finns ett stort antal värden och nyckeltal att använda i olika rapporter. För en bättre förståelse vad ett visst värde innebär eller hur det beräknas, titta i vår Ordlista.    För att få till en rapport med de värden som är intressanta för dig kan du utgå från en standardrapport inom respektive område, t.ex. Projekt, och därefter begränsa innehållet i rapporten genom att välja vissa filter samt lägga till värdekolumner genom att lägga till Värden.     Du kan även flytta om ordningen eller ta bort föreslagna värden/filter i listan.    När rapporten ser ut som du vill ha den kan du spara den, antingen som en egen rapport eller dela den med andra personer som har en viss behörighetsroll. (Att dela rapporter förutsätter en viss nivå av behörighet, men alla kan spara egna rapporter.) Om du dessutom markerar Ange som favorit kommer den att visas som favorit under snabbmenyn Favoritrapporter.     
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Vismanet Support1 VISMA ‎10-12-2018 13:47
Fråga Finns det någon ordlista som innehåller de vanligaste begrepp som används i Visma Severa? Svar Ja, det finns det! Du kan hitta den under ikonen med frågetecknet (högst upp till höger).  Tryck på "Vanliga frågor".  Där hittar du ordlistan.   
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fakturera flera kunder i samma projekt. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Vad är det för skillnad mellan favoritrapporter och rapporter på startsidor?
Visa fullständig artikel
av Johanna Berger VISMA
 **Rapport för projektledare med fakturerbara projekt**  En rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras kan byggas på följande sätt:   Nya Severa: -Rapporter -> Rapportgenerator -Välj projekt ->projekt -Välj vilka kolumner och innehåll rapporten ska innehålla (t.ex. Kund, Projektets namn, Fakturerad kr, Ej fakturerad kr)  -Det viktigast är filtren:  Projektets ägare: Egen (Så att man bara ser sina egna projekt)  Ej fakturerad: 1 - (Så att alla projekt med ofakturerat belopp listas)    Gamla Severa: Ny > Rapport  Välj Innehåll: Projekt  Välj vilka kolumner och innehåll rapporten ska innehålla (t.ex. Kund, Projektets namn, Fakturerad kr, Ej fakturerad kr)  Det viktigast är filtren:  Projektets ägare: Egen (Så att man bara ser sina egna projekt)  Ej fakturerad: 1 - (Så att alla projekt med ofakturerat belopp listas)  Du kan se exempelbild bifogat, via denna rapport kan man sen gå in och fakturera.  
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Försäljningsprojektets sannolikhet underlättar uppföljning och prognoser, t.ex. for kommande försäljning.
Visa fullständig artikel