Mina produkter
Hjälp

Visma Administration integration: Fältöverföring

16-09-2015 17:54 (Uppdaterad 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1397 Visningar

I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration. 

Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.

 

För information om hur du använder integrationen klicka här.

Kundöverföring

Fält/Uppgift Information
Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM
Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM
Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer. 
VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer
Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.  
Valuta  
Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras.
Anteckningar  
Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar.
E-post  
Telefon  Från huvudkontorets adress
Fax  Från huvudkontorets adress
Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs.
Övriga adresser överförs inte till Visma Administration

 Kundkort Visma.net PM:

Severa kundkort, markerat för vilka fält som överförs i Visma Administration integrationen.

Visma Administration Grunduppgifter:

Kunduppgifter i Visma Administration

Visma Administration Fler uppgifter:

Kontaktöverföring

Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring

Fält/Uppgift Information
Namn Förnamn och efternamn från Visma.net PM
Adress Gatuadress, postort, postkod och land
Telefon  
Beskrivning/Anteckningar  
Företagsnamn/Kundnummer  

Visma PM kontaktkort

Kontaktkort exempel i Severa markerat med fält som överförs

Visma Administration kontaktkort

Exempel på kontaktkort i Visma Administration marketat med fält som förs över.

 

Projektöverföring

Fält/Uppgift Information
Kundnamn  
Kundnummer  
Projektnamn  
Projektnummer  
Startdatum  
Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration
Avslutat  
Avslutat datum Datum då projektet stängdes

Projektinformation Visma PM:

Severa markerat projektkort med fält som förs över.

Projektöversikt Visma Administration

Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt:

Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt:

Fakturaöverföring

Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster.

Fakturauppgifter

Fält/Uppgift Information
Kundnummer  
Kundnamn  
Momsregistreringsnummer  
Adressinformation Adress, postort, postnummer, land.
Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration
Valutakurs Valutakursen överförs från Visma.net PM
Valuta  
Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning.
Datum  
Förfallodatum  
Fakturanotering Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter
Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring.
Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM
Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma PM
Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration.
Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration 
Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar.
Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer. 

Fakturaöversikt Visma PM:

Fakturainställningar Visma Severa

Visma Administration fakturaöversikt

Visma Administration kunduppgifter:

Fakturarader

 

Fält/Uppgift Information
Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar.
Artikeltext Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad. 
Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal
Enhet För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet.
Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet.
Enhetspris Enhetspris för fakturaposten.
Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer. 

   *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar).

Visma PM fakturaposter:

Visma Administration fakturaposter:

Leverantörsfakturaöverföring

Fält/Uppgift Information
Projekt  
Fakturadatum  
Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM.
Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM.
Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM.

Visma Administration leverantörsfaktura:

Visma PM produkt:

Artikelöverföring

 Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper. 

Fält/Uppgift Information
Artikelnr/Kod  
Benämning/Namn  
Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar.

Visma PM produkt:

Visma Administration artikel:

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här