Mine områder
Hjelp

FAQ - Elektroniske Lønnslipper m/Loggingfunksjonalitet

29-12-2016 24:12 (Sist oppdatert 30-10-2020)
  • 3 Svar
  • 0 liker
  • 8090 Visninger

 I Lønn 5 så må følgende være på plass:

Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post”

i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger”, og 

denne adressen må ha tillatelse til å sende masseutsendelser via SMTPserver.

 

For å sende rapporter så må IPadressen som følger kommunikasjonen også settes som godkjent bruker av masseutsendelser på mailserver.

 

Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under

“Verktøy->Systemoppsett”.

Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter SSL/TLS og ukryptert autentisering.

(NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)

 

Det må være satt opp en gyldig katalog under“Kartotek->Firmaoppsett->Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer.

(Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)

 

Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”.

(Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)

 

SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på valgfri port. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.

 

Man kan sende på valgfri port, dette settes inne på "Verktøy-Systemoppsett".

  

Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon.

(Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)

 

Office 365

Hvis du bruker Office365 så må du sette samme mailadresse i "Kartotek->Firmaoppsett" som du har i "Verktøy->Systemoppsett". (Hvis ikke så vil det ikke fungere.)

NB!! Office 365 har en begrensning på maks 30 mail i minuttet.

Har man flere enn 30 ansatte i en sending så må man dele opp sendingen i 30 og 30, dette gjøres ved å tilpasse på ansattnummer 1-30, 31-61 osv.

Man kan også være nødt til å skru på Conditional Access.

Office365ConditionalAccess.PNG

 

Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”.

For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”.

Warning.PNG

Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.)

Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen.

Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra:

If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold')

INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4')
ELSE
UPDATE Config 
SET ParamValue = 4
WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold'

Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler:

Select * from EventLog

Resultatet kan da se ut som dette:

For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler:

Update Config

set ParamValue = 0

where ParamGroup = 'EventLog'

and ParamName = 'Threshold'

For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"