Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎14-01-2019 12:39
 Det jobbes med å utbedre feilen.  Artikkelen oppdateres når feilen er utbedret.   Feilen er omsider utbedret. Vi beklager evt. ulemper dette har medført.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎02-01-2019 11:57
 Kjør scriptet som er vedlagt artikkelen mot fellesdatabasen, normalt kalt HLonn.   NB!! Kontakt IT hvis du ikke skjønner hvordan dette gjøres.    
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
Vi vil legge ut en "servicepack" av Lønn 5 i Cloud medio januar som håndterer utsending av "Elektronisk personoppsummering".   Alle kunder som har Payslip i Cloud/HLASP, og ønsker å sende den "Elektroniske personoppsummeringen" dit, må avvente å sende disse inntil denne versjonen er lagt inn.   Vi vil kommunisere når dette skjer her på Community. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎06-12-2018 12:38
 Visma har endret navn på importfila man henter ut av Expense og leser inn i Lønn. Dette medfører at importen feiler pga at filnavnet var hardkodet i importen.   Man kan løse dette på 2 måter. Alternativ 1.  Bytt ut malene: VismaExpenseCSV_0.XML VismaExpenseCSV_12.XML VismaExpenseCSV_34.XML Med de ferdig redigerte malene du finner vedlagt denne artikkelen. (standardimp expense report.zip)   Malene ligger i katalogen XMLKartotek som man finner på det området som er definert som DocPath i registry på maskinen.   NB. Dette kan være samme katalog som Standard Filområde, og dette finner man ved å gå på menyen "Verktøy|Åpne standard filområde".   Men det er ikke alltid samme katalog, så er du i tvil spør IT som kan hjelpe deg å sjekke registry ved å kjøre regedit på maskinen og gå på:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\HuldtLillevik\Lonn\Client og sjekke hvilken katalog som er satt opp som DocPath.   Alternativ 2 Rediger malene ved å høyreklikke på filen og velge Edit. Fjern teksten payrollTransfer fra fila: Ferdig redigert ser den slik ut: Trykk på File|Save eller hurtigtast Ctrl+S for å lagre endringen.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎22-11-2018 15:18
Denne feilen skal nå være løst. Men har du problemer med innlogging så kan guiden under fremdeles brukes som løsningsforslag.      Hvis du får disse eller lignende feilmeldinger ved forsøk på å starte  Lønn 5 appen i Cloud så kan du forsøke rutinen beskrevet med bilder nederst. Eksempel på feilmeldinger:     Feilretting. Lokaliser citrixikonet nede i Taskbar/Oppgavefeltet, høyreklikk og velg Advances preferences, klikk så på Reset Receiver.       Så avslutter du receiver og starter Lønn på nytt.       Hvis dette ikke hjalp så må du slette temporære filer fra nettleser, og muligens avslutte/terminere en prosess på maskinen.   Sletting av temporære filer i nettleseren. Åpne en ny tom fane i Chrome ved å trykke på + tegnet     Åpne Innstillinger ved å trykke på symbolet med 3 prikker inni som ligger under avslutttegnet øverst i høyre hjørne på nettleseren, og så på Innstillinger.     Scroll helt ned på siden som dukker opp og velg Avansert.       Klikk på Innholdsinnstillinger.     Klikk på Informasjonskapsler   Klikk på Se alle informasjonskapsler og nettstedsdata   Søk på hlasp i søkefeltet og klikk på søppelbøtten bak kategorien som vises Avslutt Google Chrome og start den på nytt, logg inn på hlasp.visma.com og prøv og start Lønn 5 på nytt.   Hvis den ikke starter så åpne Task Manager/Oppgavebehandling ved å enten trykke Ctrl+Alt+Delete, eller ved å høyreklikke på ett ledig felt på oppgavelinjen og velge Start Task Manager/Oppgavebehandling.   Trykk på More details/Flere detaljer   Lokaliser prosessen redirector.exe, marker den og velg End Task/Avslutt oppgave.   Prøv å Start Lønn på nytt. Obs. Det kan være du må trykke 2-3 ganger på ikonet før det starter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎13-11-2018 09:53
 I forbindelse med oppgradering til høstversjonen av Lønn 5(5.18.3 1985) så må man nå klikke på dropdownmenyen(Se bilde.) for å finne sin standardprinter.   Dette skyldes at våre terminal/citrixservere ble oppgradert til Windows Server 2016, og i dette operativsystemet så har de byttet lokasjon på registrynøkkelen til Standard printer.   Derfor må man påregne å måtte klikke på dropdownmenyen for å finne den printeren man vil bruke inntil Lønn får en oppdatering hvor dette er rettet.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎22-10-2018 12:38
Dette scenarioet gjelder fremdeles i Oktober 2018.    Noen kunder opplever at systemet henger seg opp når de skal lese inn skattekort. Dette skjer stort sett i det man forsøker å dobbeltklikke på filen i Periodens lønn | Oppdatere skattekortopplysninger eller når man høyreklikker på filen for å importere. I disse tilfellene stopper det vanligvis opp fordi det ligger gamle, ubehandlede skattekortfiler i systemet. Gå på Verktøy | Altinn | Altinn retur. Her må du finne alle skattekortfiler som gjelder 2017, merke de ubehandlede skattekortfilene og trykke på "Merk valgte som slettet". Da skal du få lov til å importere skattekort.    
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Såfremt du har en aktiv nettverkskobling på maskinen din så vil altså ikke Lønn 5 bli borte fra maskinen selv om du ikke gjør noe på en hel arbeidsdag.    Hvis Lønn forsvinner etter lunsj eller random iløpet av dagen så har du mistet kontakten med vår Citrixserver.    Årsakene til det kan være mange, men som hovedregel så skal dette ikke skje hvis det er en aktiv nettverkskobling på maskinen din.   Ting man kan sjekke selv er dvalemodus og hibernateinnstillinger. Andre mer skjulte innstillinger kan være strømsparingsinnstillinger på nettverkskort.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎27-09-2018 10:36
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎07-08-2018 12:43
Hvis man får denne feilmeldingen i Lønn så kan det skyldes korrupsjon på filer i katalogen GdgFtr som ligger på området definert som DocPath i registry på server.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎30-07-2018 13:10
Det er oppdaget Access Violation-feil flere steder i Lønn 5 på 5.18.2.   De stedene som er rettet på 1912 er: Ved bytte av klient via menyen Oppgaveliste. Ved registrering i Periodens Lønn. Ved forsøk på å ta enkeltfils backuper i Systemvedlikehold.   Feilen/e oppstår hvis man bytter fra en klient til en annen ved å velge klient inne i Lønn, og så fortsetter å jobbe på klienten man byttet til.    Build 1912 skal rette alle feilene som er listet over.      
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Lønn 5, 5.18.2(1912) retter Access Violation feilene på A-Melding, Periodens lønn og Separat fils backup i Systemvedlikehold.   Er man plaget av disse meldingene på de respektive menyvalg så oppgrader til siste versjon av Lønn.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Når man sender inn en supportsak så er det ønskelig at bildene man legger ved inneholder så mye relevant informasjon som mulig.   Man bør f.eks ta bilde av hele kartoteket man jobber i når man får feilmelding.   Evt. sensitive data kan enkelt redigeres bort før man sender det inn hvis man bruker f.eks det innebygde utklippsverktøyet i Windows som heter SnippingTool.exe. (Se eksempelbilde under) For å starte SnippingTool klikk på Windows Startknappen din og skriv inn Snippingtool.exe.   Support bruker veldig mye tid på å innhente informasjon pga at de vedlagte bildene ikke viser hvilket kartotek feilen oppsto i, noe som enkelt kan løses ved å ta bedre bilder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Maren Langlo VISMA ‎06-06-2018 15:19
Feilen er rettet i servicepack av versjon 5.18.2 (1911) som er tilgjengelig for nedlasting. Cloudkunder blir oppgradert onsdag kveld.    Feilmeldingen kan se slik ut:    Løsningen er å avslutte og starte opp lønnsystemet på nytt.    Dette gjelder også i Cloud. Man kan ikke sende A-melding på 1 klient, bytte klient for så og sende A-melding på den også.   Man må avslutte Lønn etter innsending av A-melding hvis man vil sende på flere selskaper/klienter, og så starte på nytt for å sende på neste.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎31-05-2018 09:43
Feil på DocPath som fører til at Lønn ikke finner malene sine er den hyppigste feilen på Server/klient installasjoner av Lønn 5.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎23-04-2018 16:03
Feil ved synkronisering mot Visma.Net i H&L Lønn 5 versjon 1845. Dette gjelder ikke kunder som har filbasert overføring, eller ikke benytter Expense. Kun kunder som har OPG integrasjon vil få dette problemet.     For å fikse eventuelle problemer som oppstår ved synkronisering, ta kontakt med Teknisk Support på 09102 eller support.hl@visma.com. Feilen vil ikke ødelegge noe, men fører til at informasjon ikke blir overført til Visma.net.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎17-04-2018 09:27
 I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger” og denne adressen må ha tillatelse til å sende masseutsendelser via SMTPserver.   For å sende rapporter så må IPadressen som følger kommunikasjonen også settes som godkjent bruker av masseutsendelser på mailserver.   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Det må være satt opp en gyldig katalog under “Kartotek->Firmaoppsett-Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på valgfri port. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan sende på valgfri port, dette settes inne på Verktøy-Systemoppsett.    Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   NB!! Office 365 har en begrensning på maks 30 mail i minuttet. Har man flere enn 30 ansatte i en sending så må man dele opp sendingen i 30 og 30, dette gjøres ved å tilpasse på ansattnummer 1-30, 31-61 osv.   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”.   Merk at distribusjon til mailadresser tilknyttet et Microsoftdomene, gmail, online og enkelte andre offentlige maildomener ikke vil kunne motta mailer sendt som massedistribusjon over port 25 da flere ISPer sletter slike mailer ved mottak.   Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4') ELSE UPDATE Config  SET ParamValue = 4 WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎15-03-2018 14:18
I dette miljøet så har man i utgangspunktet 2 alternativer for hvordan man vil sette opp SMTPinnstillingene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎12-03-2018 13:37
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hanna Eid VISMA ‎20-02-2018 22:26
Servicepack av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.17.4/5.18.1 er klar.   Versjonen heter 5.17.4/5.18.1 (1845) Filene du trenger å laste for å oppgradere til ny versjon ligger tilgjengelig under "Nedlastninger" som du finner til høyre.    Dette er en servicepack av versjon 5.17.4/5.18.1. Det vil si at den inneholder rettelser og endringer på ting som har dukket opp hittil i 2018.   Disse endringene/rettelsene innebærer blant annet: - Rettelser på innlesing av skattekort - Skattekort for pensjonsutbetalere - Forberdring av rapporten "Antall årsverk". - Utfordringer rundt permisjoner og bytte av arbeidssted - Beregning av finansskatt som har blitt feil i enkelte tilfeller   Produktnotatet som følger med versjon 5.17.4/5.18.1 er fortsatt aktuelt. I tillegg har vi laget et eget dokument som gir en oppsummering av hva som er endret i den nye versjonen. Det viktig at går gjennom dette slik at du er oppdatert hvilke endringer som er gjort.  Disse dokumentene vil du finne sammen med versjonen under "Nedlastninger". 
Vis hele artikkelen
Relevante linker