avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Vi har problemer med en mailserver i Cloud. Det jobbes med å utbedre feilen.   Oppdatering: Feilen ser ut til å være løst kl. 1515
Vis hele artikkelen
13-01-2021 14:09 (Sist oppdatert 13-01-2021)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 119 Visninger
I dette miljøet så har man i utgangspunktet 2 alternativer for hvordan man vil sette opp SMTPinnstillingene.
Vis hele artikkelen
26-01-2017 21:39 (Sist oppdatert 13-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5139 Visninger
Miljøet tas ned for feilretting av årsoppgjørsversjonen, build 2652. 
Vis hele artikkelen
12-01-2021 15:25
 • 5 Svar
 • 1 Liker
 • 206 Visninger
Vi oppgraderer til årsoppgjørsversjon i Cloud torsdag 17/12 kl.2000 til fredag 18/12 kl.0700.   Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.   Med vennlig hilsen Cloudteamet Visma Software H&L
Vis hele artikkelen
03-12-2020 10:05
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 127 Visninger
Feil i Ansattportal i Cloud/HLASP er nå løst.     Vi har gjort en endring i Cloud nå slik at ansattportal-brukere ikke lenger skal styres rett inn på det krasjende skjermbildet. De kommer inn i skjermbildet "Peronalopplysninger" i stedet. De skal da kunne trykke på registrere timer, få feilmeldings-popupen og bare lukke den og fortsette.     Det er for tiden problemer med Ansattportalen for våre Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Cloud kunder. Feilmeldingen som oppstår i Ansattportalen er denne: Denne feilen jobbes det med å fikse. Våre tekniske konsulenter og utviklingsavdelingen jobber tett sammen for å finne feilen. Vi oppdaterer denne artikkelen så fort vi har noe mer informasjon.
Vis hele artikkelen
11-11-2020 13:48 (Sist oppdatert 17-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 180 Visninger
Hei, vi har nå funnet at det er en bug i SQL Server 2019 som gjør at mor-datter klienter fungerer dårlig. Å sette flaggene er bare nødvendig hvis de har SQL2019 versjon RTM eller CU1, det er fikset på CU2
Vis hele artikkelen
23-10-2020 13:17 (Sist oppdatert 02-11-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 305 Visninger
 I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger”, og  denne adressen må ha tillatelse til å sende masseutsendelser via SMTPserver.   For å sende rapporter så må IPadressen som følger kommunikasjonen også settes som godkjent bruker av masseutsendelser på mailserver.   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Det må være satt opp en gyldig katalog under“Kartotek->Firmaoppsett->Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på valgfri port. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan sende på valgfri port, dette settes inne på "Verktøy-Systemoppsett".    Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   Office 365 Hvis du bruker Office365 så må du sette samme mailadresse i "Kartotek->Firmaoppsett" som du har i "Verktøy->Systemoppsett". (Hvis ikke så vil det ikke fungere.) NB!! Office 365 har en begrensning på maks 30 mail i minuttet. Har man flere enn 30 ansatte i en sending så må man dele opp sendingen i 30 og 30, dette gjøres ved å tilpasse på ansattnummer 1-30, 31-61 osv. Man kan også være nødt til å skru på Conditional Access.   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”. Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4') ELSE UPDATE Config  SET ParamValue = 4 WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.  
Vis hele artikkelen
29-12-2016 24:12 (Sist oppdatert 30-10-2020)
 • 3 Svar
 • 0 Liker
 • 5667 Visninger
Bytt til egetvalgt passord ved førstegangs pålogging i HLASP. Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det kan ikke være likt ett tidligere passord.   Characters that are allowed: Uppercase characters of European languages (A through Z) Lowercase characters of European languages (a through z) Base 10 digits (0 through 9) Non Alphanumeric characters: !@#$%^&*_-+=`|\(){}:;"'<>,.?/   Rutine for bytte av passord i HLASP: Logg inn på https://hlasp.visma.com som vanlig. Når du har kommet inn på siden hvor du har Lønn 5 ikonet så lokaliser og klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne på siden, klikk så på "Account Settings" og velg "Change password".    
Vis hele artikkelen
31-03-2017 21:53 (Sist oppdatert 03-09-2020)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 3470 Visninger
Oppdatert 14.08.2020   Gå på: https://hlasp.visma.com/ Hvis du ikke ser linken "Forgot your password?" til høyre for knappen "Log on" så trykk på knappene: Control(Ctrl) + funksjonstast F5 samtidig for å laste siden på nytt.   Trykk på teksten "Forgot your password" og følg anvisningene på skjermen.   Husk at den nye passordet må tilfredstille passordreglene: Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det må bestå av minst 1 stor bokstav, små bokstaver og tall og kan ikke inneholde fornavn/etternavn. Fra 1 juni 2020, så vil ikke passordet utløpe slik det har gjort tidligere. Det vil si at du vil beholde ditt passord helt til du eventuelt endrer dette selv igjen   Du kan bruke denne løsningen både hvis du har glemt passordet, eller hvis kontoen din har gått ut på dato.( Hvis du ikke rakk å bytte før de 5 dagene løp ut fra du mottok meldingen om at du måtte bytte passord innen 5 dager.)
Vis hele artikkelen
28-11-2017 15:38 (Sist oppdatert 14-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1421 Visninger
  Vi oppretter fra 02.sept.2019 en egen vakttelefon. Denne vil kunne hjelpe dere med påloggingsfeil og tekniske driftsfeil i Huldt&Lillevik Lønn Cloud.   Denne vakttelefonen håndterer IKKE generelle tekniske eller faglige spørsmål, disse må vente til våre vanlige kontortider..   Telefonnummer: 21 89 63 98   Vakttelefonen vil ha disse utvidede åpningstidene:   Hverdager kl 06-09 og 16-24   Lørdag kl 10-16, søndag kl 16-22   Høytids- og helligdager stengt Med vennlig hilsen Driftsteam Cloud/HLASP
Vis hele artikkelen
02-09-2019 15:45 (Sist oppdatert 11-05-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 950 Visninger
Standard filområde i Cloud Lønn finner du via menyen Verktøy|Åpne Standard Filområde.   Området heter Q:\HL\HLonn\Dok\, denne stasjonen ligger på vår terminalserver og alle som har tilgang til å kjøre Lønn i Cloud for ditt firma har tilgang til denne stasjonen.   Det tas kontinuerlig backup av denne filstrukturen.   Når du står i explorervinduet du åpner via  Verktøy|Åpne Standard Filområde så har du tilgang til å kopierere filer mellom ditt miljø og Cloud. Du finner dine disker ved å utvide "This PC" i venstre rute.   Du kan også lese timelister eller fraværsfiler direkte inn i Lønn fra ditt miljø ved å utvide  "This PC" og klikke deg inn til riktig fil når du står i Importvinduet på f.eks Periodens Lønn|Importere. Din maskins lokale disk er markert som Local Disk C:, og dine nettverksdisker heter Network Drive... Du kan også overstyre lagringsområde når du eksporter rapporter, bankliste, regnskapsbilag m.m. tilbake til eget miljø ved å bruke denne fremgangsmåten.   NB.  Siden Lønn kjøres via Citrix så er det viktig at du svarer riktig på alle Citrixdialoger som spør om tilgang til dine disker.   Disse Citrixdialogene må man ALLTID svare "Permit all access" på!!  Blir man nektet å eksportere fila, og ikke får opp dialogen i bildet over, så må man lokalisere Citrixikonet nede i Taskbarfeltet, høyreklikke på Citrixikonet og velge "Connection Center" Klikk på Servernavnet over "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 -\\Remote" Klikk så på knappen "Preferences" Under "File Access" så skal valget stå på "Read and write".
Vis hele artikkelen
05-01-2018 09:49 (Sist oppdatert 27-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1068 Visninger
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
24-11-2016 20:00 (Sist oppdatert 27-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5149 Visninger
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
Vis hele artikkelen
15-03-2018 14:29 (Sist oppdatert 27-04-2020)
 • 1 Svar
 • 1 Liker
 • 4208 Visninger
Vi har hatt problemer med at autentiseringen på regnskapseksporten til 24Seven har feilet. (Det kan være smart å be IT om å hjelpe deg med å bytte ut denne fila)   Vi har derfor lagd en ny dll fil som løser dette problemet. Last ned det vedlagte ziparkivet som inneholder den nye dllen og erstatt den eksisterende dllen som ligger i programkatalogen til Lønn 5 med den nye.    Den gamle dll fila har versjonsnummer 2019.2.2186.1 eller eldre.   Den nye dll fila har versjonsnummer 2020.2.2470.1 Den nye dll fila vil være lagt inn som standard i neste versjon av Lønn 5 som kommer medio mai.  
Vis hele artikkelen
22-04-2020 11:05 (Sist oppdatert 22-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 228 Visninger
 SQL Server Express/Full - SQL 2012->SQL 2017 .NET 3.5 SP1 og .NET 4.x OS on PC: Valid Windows operating systems OS on Server: Valid Windows operating systems Memory  Minimum: 512 MB  Recommended: > 1 GB (Limited to 1 GB for Express) >4 GB Processor speed: Minimum: x64 Processor: 1.4 GHz Recommended: 2.0 GHz or faster Processor type: x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support   Link to source. Please check this link for in depth information: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx
Vis hele artikkelen
24-10-2017 12:12 (Sist oppdatert 14-02-2020)
 • 1 Svar
 • 1 Liker
 • 1559 Visninger
I versjon 5.19.3 og 5.19.4 har vi endret til TLS 1.2 da Altinn ikke vil støtte eldre versjoner fra 14. januar. På grunn av dette  må databaseprovideren oppdateres, og oppgraderingen kan være litt mer omfattende enn vanlig.     *** Hvis du har klientPC-er / terminalservere med WSSETUP installert, må du: Sjekk at ODBC i HL5WSSetup.ini som ligger i programmappa på AppServer ser slik ut: ConnStr=Provider=SQLNCLI11.1;.....(kortet ned for visningens skyld). Deretter reinstallere WSSETUP på alle klientPCer/terminalservere Installere Client Components i Microsoft SQL Server 2012 Native Client QFE hvis du får koblingsfeil i Sjekk Registry eller Lønn *** Hvis du har integrasjon med Visma.net: Payslip & Expense - du må oppgraderer OPG til versjon 7.0 Calendar (Absence & Time) - du må oppgradere til versjon 7.0 +  HL Message Controller.  Veiledning og programfiler ligger her.  *** Gjelder ikke Cloudkunder i HLASP.   Last ned versjonen her.       Har du spørsmål til oppgraderingen, ta kontakt på telefon 09102 eller support.hl@visma.com    
Vis hele artikkelen
25-10-2019 15:01 (Sist oppdatert 09-01-2020)
 • 5 Svar
 • 2 Liker
 • 10875 Visninger
Tregheter på rapporter i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 :   Det er 3 ting vi kan gjøre for dette: Oppgrader Lønn 5.0 til siste versjon (23xx) Kjør det innebyggede Performance scriptet som nå ligger inne i Lønn 5.0. For å gjøre dette, gå til : - Hjelp | Om programmet | skriv «REKAVER» i løse lufta/blindt - Trykk så på knappen «Optimaliser database»(Scriptet kjøres kun på klienten du er innlogget på) I de fleste rapportene i Lønn 5.0, så har man mulighet til å «justere marger» nederst Juster til 15,00 på ett av punktene og deretter forhåndsvis, dette løser faktisk ofte problemet med treghet på forhåndsvisning / eksport av rapport.
Vis hele artikkelen
04-12-2019 12:01 (Sist oppdatert 09-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 913 Visninger
Blinking i Lønn 5 skjer som regel når det kjøres gpupdate på maskinen.   I mange miljøer så har IT satt gpupdate til å kjøre veldig ofte noe som medfører at Lønn blinker hver gang dette skjer. Løsningen er å redusere frekvensen på gpupdates til ett minimum.   NB. Dette er innstillinger som administreres av IT, kontakt din IT kontakt for å få sjekket/endret disse innstillingene.  
Vis hele artikkelen
09-12-2019 13:01
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 641 Visninger
Programfil for Generation 5 has stopped working A-mld:   - Høyreklikk på Lønn 5.0 ikonet | properties | advanced | velg fanen «compatibility mode»   - Sett denne til «Windows XP sp3»   - Start deretter opp igjen Lønn 5.0 og utfør ønsket oppgave.   Pga at Windows Server 2008/R2/Windows 7 utgår den 14/1 så vil vi ikke lenger supportere denne generasjon operativsystem.
Vis hele artikkelen
05-12-2019 09:38
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 620 Visninger
Cloud HLASP funker best i Google Chrome(nyere builds, siste er 57).
Vis hele artikkelen
02-02-2017 01:37 (Sist oppdatert 11-09-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 989 Visninger