cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Kontrollere arbeidsforhold

19-12-2017 10:41 (Updated 03-06-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 2385 Views

Kartotek | Personer | Arbeidsforhold

 

Endringer i arbeidsforhold skal rapporteres fortløpende. Feil informasjon om arbeidsforhold kan påvirke inntekstmottakers rettigheter hos NAV.

Når du setter hake for innsending av kun arbeidsforhold, under oppgavevalget Periodens lønn | A-melding, kan du rapportere endringer uavhengig av lønnskjøring.

A-melding personer.JPG

Du kan velge å ta med alle personer, eller kun personer som det er gjort endringer på, ved å enten trykke på Velg personer eller Søk Person.

 

Du kan også inkludere avsluttede arbeidsforhold i en a-melding ved å sette hake for Ta med i a-melding under Arbeidsforholdhistorikk

A-melding personer 2.JPG

Merk: Dette gjelder kun arbeidsforhold som har sluttdato etter 01.01.15!

 

Under oppgavevalget Periodens Lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport kan du bestille en avstemmingsrapport i Altinn som oppsummerer opplysninger fra a-melding for et valgt tidsrom.

Hvis du velger for én og én mnd av gangen får du mulighet til å hake av for ta med arbeidsforhold, og vil da kunne se det som er blitt rapportert på de ansatte.
A-melding personer 3.JPG

Denne er fint å bruke for å kontrollere om det er blitt rapportert sluttdato på de ansatte blant annet.

 

Lønnsforum Høst
Featured Article