Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA i går
Når man endrer fra Ordinært arbeidsforhold til Pensjoner/Frilanser arbeidsforhold, så må dette gjøres i to forskjellige mnd. Inga Theodorsen har nådd pensjonist alder og skal fra og med 01.07.17 motta pensjonsytelser fra sin arbeidsgiver. Hennes ordinære arbeidsforhold blir derfor avsluttet 30.06.17. Vi sender da inn a-melding for Juni hvor hun får sin siste ordinære lønn utbetalt, og sluttdatoen på det Ordinære arbeidsforholdet blir innrapportert. I juli blir hun lagt inn med Pensjoner arbeidsforhold og får utbetalt pensjonsytelser, dette blir innrapportert i a-melding for juli. Hvis det blir sendt inn avslutning av det Ordinære arbeidsforhold og start på Pensjoner arbeidsforholdet i samme mnd vil a-meldingen bli avvist, da mottaket ikke klarer å skille de to arbeidsforholdtypene. Hvis dere må korrigere lønn som har blitt innrapportert på det ordinære arbeidsforholdet tilbake i tid, må dere sende inn a-melding uten arbeidsforhold. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎11-04-2019 13:57
Ny beskrivende rutine for sluttmelding av ansatte i Huldt & Lillevik Lønn 5.0
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎10-04-2019 15:34
Beskrivelse av hvordan dere skal bruke: Ta med i A-melding
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎10-04-2019 10:33
Vi erfarer at det er flere som opplever at ansatte som har sluttet kommer tilbake. Det kan gå lang tid, eller kort tid. Enkelte ganger får man også beskjed om at en ansatt slutter, men så viser det seg at dette ikke er tilfelle likevel. Vi har laget en veiledning som tar for seg hvordan man skal behandle dette i lønnssystemet. Dere finner den som et vedlegg her.     Dersom dere har spørsmål til dette, ta kontakt på support.hl@visma.com eller telefon 09101. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎10-04-2019 09:10
I forbindelse med at yrkeskoder nå også blir obligatorisk å rapportere for personer med arbeidsforholdtype "Frilanser/oppdragstaker, styremedlem...", har SSB laget noen nye yrkeskoder. For å kunne ta disse i bruk, må de importeres i menyvalget Kartotek | SSB yrkeskoder. Her har imidlertid SSB gjort en endring som gjør at denne filen nå ikke kan leses fra linken til deres hjemmesider. Fram til ny link er på plass, kan vedlagte fil (yrke.txt) lastes ned og leses inn manuelt. Lagre filen på et område, deretter kan du gå til Kartotek | SSB yrkeskoder, og velge området du lagret filen på og importere.     Dersom du har spørsmål til dette, kontakt support på tlf 09101.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎10-04-2019 09:04
Fra 2019 innføres en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.   Hvis du har ansatte med Kildeskatt på lønn, vil du motta mail fra Skatteetaten etter innsendt skattekortforespørsel.    Ved oppdatering av skattekortopplysninger leser systemet inn informasjon om Kildeskatt og trekkprosent. Satsen for 2019 er 25%. Ved utskrift av importjournal etter oppdatering på skattekort, vil du se hvilke ansatte dette gjelder.    Du vil også se det under skattekortet på Kartotek | Personer.        Dersom du ikke har tatt ut importjournalen og lurer på hvilke ansatte som har kildeskatt kan du   søke i skattekortfila du har importert. Du finner igjen skattekortfila under Altinn retur, høyreklikk og åpne den. Du kan søke i fila ved å trykke "ctrl + f" . Fødselsnummeret til de med kildeskatt vil ligge ovenfor.     Du kan også se på skattekortlista under Rapporter | Personalrapporter for å se hvilke ansatte som har 25% skattetrekk. Det vil være noen som er utenlandske, disse vil mest sannsynlig ha kildeskatt.      Ansatte som har kildeskatt på lønn skal også trekke skatt på feriepenger. I versjon 5.19.1 er det ingen automatikk på dette, så dette må behandles manuelt. Feriepenger må legges inn på lønnsart 37 Feriepenger trekkpliktig. Vi anbefaler å legge inn et varsel på den ansatte slik at du får en påminnelse om dette ved feriepengekjøringen.      Her kan du lese mer utfyllende hva Skatteetaten skriver om  denne ordningen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Åse Brørby Andreassen VISMA ‎13-03-2019 12:42
 Rapporterer du a-melding på organisasjonnummer idag...?  Digitial inntektsmelding for 2019 krever innsending på virksomhetsnummer.  Følg vedlagte brukertips for å endre dette
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kenneth Skogen VISMA ‎06-03-2019 12:07
Fra 2019 er det innført en ny forretningsregel (278) som gjelder forskuddtrekk for arbeidstakere. Denne forretningsregelen kontrollerer at ansattes forskuddstrekk ikke er høyere enn 0. Dersom du får denne tilbakemeldingen, har denne alvorlighetsgrad Øyeblikkelig, og må korrigeres.   Denne feilen oppstår eksempelvis dersom man har arbeidstakere som i januar ikke har skattekort, og blir trukket 50% skatt, og dette korrigeres  tilbake i a-melding for februar på grunn av at det har fått utstedt frikort.   Skal slike korrigeringer foretas korrekt, må dette korrigeres på måneden forskuddstrekket ble gjort, og ikke på den måneden frikortet hentes inn.   Dersom du har fått denne feilen må dette korrigeres i 2 ekstra lønnskjøringer. En hvor korrigeringen tilbakeføres på måneden feilen er oppstått, og en på måneden forskuddstrekket ble foretatt.   Først tilbakeføres forskuddtrekket i en kjøring (1) på måneden hvor feilen i a-melding ligger:     Deretter må det kjøres en ny kjøring (2) mot måneden forskuddstrekket ble ble trukket:     Her kan du lese mer om foretningsregelen i veiledningen til a-meldingen   Dersom du har spørsmål til dette, ta kontakt med support på tlf 09101
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎05-02-2019 14:44
 Hvis du har en ansatt som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal dette rapporteres i A-meldingen. Registrer fraværet under Fravær | Registrere fravær og ferie med fraværskode Velferdspermisjon  og angi eventuelt syk % hvis den ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger. Neste gang du sender inn A-melding blir dette med i rapporteringen.    Skal du redusere lønn når den ansatte mottar delvis arbeidsavklaringspenger kan du legge opp en lønnsart som trekker den ansatte og la fastlønna ligge. Dette gjør du på tilsvarende måte som når en ansatt er i delvis permisjon eller permittering. På lønnsarten som skal trekke angir du i satsfeltet som tilsvarer det den ansatte mottar i arbeidsavklaringspenger. 
Vis hele artikkelen
av Elin Hammerud VISMA
Skal du nå forespørre på skattekort for 2018, må du forespørre på ALLE ansatte.    Dette fordi skattekortene for 2019 er tilgjengelige, og Altinn vil vite hvilke skattekort du vil hente.      Skattekort for 2019 kan først importeres i lønnssystemet når du har overført til 2019.     
Vis hele artikkelen
av Elin Hammerud VISMA
Ved generering av a-melding på versjon 5.18.3 vil noen oppleve å få denne feilmeldingen.       Dette skyldes at lønn blir rapportert sammen med et avsluttet arbeidsforhold.     Løsningen er å "dele" opp a-meldingen.  Send en a-melding med hake for innsending av kun arbeidsforhold, og en a-melding med hake for utelate arbeidsforhold fra innsending.                    Dette vil bli rettet i årsoppgjørsversjonen 5.18.4 som kommer i siste halvdel av Desember.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎12-10-2018 10:14
  Har du fått brev fra Skatteetaten om at du har ansatte som ikke har fått lønn på ett år?   Bestill en a-melding avstemmingsrapport for siste måned. På arkfanen Arbeidsforhold må du finne de aktive arbeidsforholdene mot oppgitte virksomhetsnummer.  Sammenlign disse fødselsnumrene mot fødselnumrene på fanen for innteksopplysninger.  Er det noen som mangler her, eller har null i beløp?   Kryssjekk disse mot generell statistikk for å finne ut hvem av disse som ikke har hatt lønn de siste månedene, og som må sluttmeldes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎05-10-2018 11:22
Vi anbefaler at du leser nyhetsbrevene fra A-ordningen for å holde deg oppdatert på hvilke fokusområder a-ordningen har, og hva de opplever som utfordringer.   Her finner du siste nyhetsbrev fra A-ordningen for August/September: https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/nyhetsbrev/nyhetsbrev-august-september-2018.pdf    Her får du kanskje svar på noen av dine spørsmål, og tips om hva du bør tenke over i A-meldingen.      Her kan du abonnerer på nyhetsbrev fra A- ordningen: https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p1865053737.aspx  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎03-10-2018 11:22
 Vi opplever at gamle a-meldinger dukker opp igjen under Periodens lønn | A-melding | fanen Generere a-melding.  Disse meldingene ligger og sperrer for innsending av nye a-meldinger.  For å få fjernet disse gamle meldingene må dere ta kontakt med deres forhandler eller vår support på 09102.         
Vis hele artikkelen
av Kenneth Skogen VISMA
 NAV har i de siste månedene kontrollert, og gitt tilbakemelding til kunder som har rapportert ulogisk høye antall timer i a-melding. Årsaken til dette er at flere lønnsarter enn Timelønn er satt opp med lønnsbeskrivelse Timelønn | Lønn, slik at også ulike typer tillegg rapporteres med denne lønnsbeskrivelsen. Etter som denne lønnsbeskrivelsen også rapporterer antall timer, vil dette summere seg opp i mottaket, og samme timen rapporteres flere ganger.  Eksempel på feil rapportering kan være hvis du utbetaler en time på lønnsart for timelønn, og vedkommende samtidig har et ansiennitetstillegg. Dersom dette utbetales på lønnsart med lønnsbeskrivelse timelønn, hvor det legges inn antall, vil dette i a-meldingen  rapporteres  som to timer. Det er viktig å passe på at lønnsbeskrivelsen Timelønn kun brukes på lønnsarter hvor det utbetales avtalt timelønn, og ikke på lønnsarter for ulike tillegg. Tillegg har egne lønnsbeskrivelser som da må benyttes.    Tilgengelige lønnsbeskrivelsene for tillegg er: - Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid, eksempelvis, skifttillegg, turnustillegg, tillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt. - Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid, eksempelvis, vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg. - Helligdagstillegg, eksempelvis arbeid på 1. og 17. mai, og andre bevegelige helligdager - Fast tillegg, eksempelvis, tillegg for fagansvar eller lederansvar.   I tilbakemeldingen fra NAV finner du også informasjon om hvilke perioder som skal korrigeres.   For å rette dette, kan du annullere den eller de innsendte a-meldingene ved å gå til menyvalg Periodens lønn | A-melding, fanen Status. Sett hake for mottatt tilbakemelding fra altinn øverst i bildet, og marker aktuell melding. Klikk Annuller melding, og send denne inn i neste bilde (altinn innsending). Da vil den bli tilgjengelig for innsending igjen. Korrigere lønnsbeskrivelsen, og sende a-meldingen(e) på nytt.
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Når man sender inn en supportsak så er det ønskelig at bildene man legger ved inneholder så mye relevant informasjon som mulig.   Man bør f.eks ta bilde av hele kartoteket man jobber i når man får feilmelding.   Evt. sensitive data kan enkelt redigeres bort før man sender det inn hvis man bruker f.eks det innebygde utklippsverktøyet i Windows som heter SnippingTool.exe. (Se eksempelbilde under) For å starte SnippingTool klikk på Windows Startknappen din og skriv inn Snippingtool.exe.   Support bruker veldig mye tid på å innhente informasjon pga at de vedlagte bildene ikke viser hvilket kartotek feilen oppsto i, noe som enkelt kan løses ved å ta bedre bilder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎30-04-2018 11:28
Høsten 2017 gikk Altinn ut med informasjon om at regnskapskontorer måtte oppdatere sine roller i altinn. Dersom dette ikke ble gjort er konsekvensen nå at man mister tilgangen til kundene sine i Altinn, og at disse nå må delegeres på nytt.   For mer informasjon følg denne linken: https://www.altinn.no/nyheter/opprydding-kliendelegering/    
Vis hele artikkelen
av Tom Rune Sollie VISMA
Skatteetaten har nå åpnet opp igjen for varsling når det kommer endringer på skattekort. Merk dere at denne varslingen kun sendes til innboksen for firmaet i Altinn, og ikke per e-post/SMS.   Det er viktig å sette opp varslingen riktig i Altinn ellers kan man få varslinger for hele virksomheten, og ikke kun den klienten man ønsker. Gå inn på Profil | Din kontaktinformasjon for virksomheten, og legg inn E-post her for å få varsling kun på de kundene du har tilgang til. Vedlegget viser hvorden dette ser ut i altinn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎10-04-2018 14:21
Oppsett av lønnssystemet mot Altinn. Vedlegg som viser oppsettet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎18-01-2018 14:58
Permisjoner og permittering skal rapporteres i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019