Mine områder
Hjelp

Lønnsarter ved dødsfall

17-02-2020 13:33 (Sist oppdatert 17-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2841 Visninger

I forbindelse med utbetaling av lønn og feriepenger når ansatt har gått bort, er det viktig å være klar over at dette er opplysninger som skatteetaten bruker til å fastsette skattepliktig beløp som alminnelig inntekt (kapitalinntekt). Dette må utbetales til ansatt på egne lønnsarter som normalt ikke utløser skatt-/AGA-plikt og innberettes på egne lønnsbeskrivelser. 

 

Følgende utbetalinger er aktuell ved dødsfall

  • Lønn opptjent og utbetalt før dødsfallet
  • Lønn opptjent før dødsfall og utbetalt etter
  • Etterlønn
  • Feriepenger

 

Lønnsart for lønn opptjent og utbetalt før dødsfallet

Dette kan være utbetalinger som skulle vært gjort, men som av ulike årsaker er forskjøvet. F eks dør en person i juni inneværende år, og har til gode feriepenger for 5. ferieuke som skulle vært avviklet forrige år (ferieåret). ​​Dette skal innberettes som vanlig lønn, og medtas for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Lønnsart for lønn opptjent før dødsfall og utbetalt etter

Dette anses som arv, under forutsetning av at avdøde ikke faktisk og rettslig hadde adgang etter arbeidsavtalen til å kreve lønnen utbetalt før dødsfallet.

 

Lønn etter dødsfall.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsarter for etterlønn

Etterlønn er lønn som løper utover dødsdato og det følger av avtale at arbeidsgiver skal betale etterlønn i X-ant måneder. Uten forhåndsavtale om dette har ikke arbeidsgiver plikt til å betale lønn utover dødsdato. Etterlønn er skattefri inntil 1,5 * folketrygdens grunnbeløp.

 

Skattefri etterlønn.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom det utbetales etterlønn utover 1,5 G er dette skattepliktig og det skal beregnes forskuddstrekk av beløpet. 

Skattepliktig etterlønn.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsarter for feriepenger ved dødsfall:

For opptjente feriepenger som ikke rettslig eller faktisk kunne vært utbetalt før dødsfallet anses dette som arv og er ikke skattepliktig inntekt. Det må opprettes egne lønnsarter for utbetaling av feriepenger ved dødsfall. 

FP ved dødsfall.PNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lønnsart for feriepenger over 60 år ved dødsfall:

FP over 60år ved dødsfall.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsart for sluttoppgjør ved dødsfall: 

FP sluttoppgjør ved dødsfall.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB!  Viktig at lønnsartnummer for feriepenger sluttoppgjør ved død er et høyere nummer enn lønnsartnummer for lønn ved dødsfall, slik at beregning av feriepenger sluttoppgjør blir korrekt. 

 

Vær oppmerksom på at tidligere avsatt arbeidsgiveravgift av disse feriepengene ikke automatisk vil bli tilbakeført i lønnsprogrammet så dette må derfor behandles manuelt i regnskapet.

 

For ytterligere opplysninger om utbetaling av lønn og feriepenger ifm dødsfall, sjekk på skatteetatens hjemmeside: Lønn etter dødsfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"