cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Rutine for bytte av passord i Lønn Cloud HLASP.

31-03-2017 21:53 (Updated 03-09-2020)
  • 2 Replies
  • 0 kudos
  • 3353 Views

Bytt til egetvalgt passord ved førstegangs pålogging i HLASP.

Det nye passordet må inneholde minst 14 tegn totalt, det kan ikke være likt ett tidligere passord.

 

Characters that are allowed:
  • Uppercase characters of European languages (A through Z)
  • Lowercase characters of European languages (a through z)
  • Base 10 digits (0 through 9)
  • Non Alphanumeric characters: !@#$%^&*_-+=`|\(){}:;"'<>,.?/

 

Rutine for bytte av passord i HLASP:

Logg inn på https://hlasp.visma.com som vanlig. Når du har kommet inn på siden hvor du har Lønn 5 ikonet så lokaliser og klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne på siden, klikk så på "Account Settings" og velg "Change password".

Account.png

Password.PNG

 

 

Comments
CONTRIBUTOR ***
by Marianne G

Hei

Jeg får ikke tilsendt passord på sms.

 

CONTRIBUTOR ***
by Marianne G

Fikk passord etter ca 15 minutter... og fikk feilmelding:

Http/1.1 Internal Server Error 43549

 

 

Lønnsforum Høst
Featured Article